กกพ.เตรียมประชุมประเด็นGPSCยื่นอุทธรณ์ซื้อหุ้นGLOWสัปดาห์หน้า

- Advertisment-

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ได้รับหนังสืออย่างเป็นทางการจาก GPSC กรณีขอยื่นอุทธรณ์คำสั่งห้าม GPSC ซื้อหุ้นบริษัท GLOW แล้ว สั่งเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมประชุมสรุปผลว่าจะรับเรื่องอุทธรณ์หรือไม่ในสัปดาห์หน้า พร้อมรับฟังทุกเหตุผลประเด็นปรับขึ้นค่าFt งวดม.ค.-เม.ย. 2562 ผ่านทางเว็บไซต์กกพ. ตั้งแต่9-23 พ.ย. 2561  

แหล่งข่าวในคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2561 กกพ.ได้รับหนังสือการอย่างเป็นทางการจากบริษัทโกลบอลเพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่(GPSC) เกี่ยวกับการขออุทธรณ์คำสั่งที่ กกพ.ห้าม GPSC ซื้อหุ้นของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด(มหาชน) หรือ GLOW ซึ่ง กกพ.จะมีเวลาพิจารณา 30 วัน แต่ขณะนี้ กกพ.ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้ว โดยจะนำเข้าที่ประชุมบอร์ดพิจารณาสรุปผลอีกครั้งในสัปดาห์หน้าว่า กกพ.จะรับการเรื่องอุทธรณ์ของ GPSC หรือไม่

โดยที่ผ่านมา การประชุมกกพ. เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2561 ที่มีนายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธาน กกพ. เป็นประธาน นั้นได้ มีมติเป็นเอกฉันท์ไม่อนุมัติกรณีบริษัท GPSC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) เข้าซื้อหุ้น 69.11% ในบริษัท GLOW เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า อาจเข้าข่ายขัดต่อพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 ในเรื่องของการส่งเสริมการแข่งขัน

- Advertisment -

ส่วนกรณีที่สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยออกมาคัดค้าน กรณี กกพ. ประกาศปรับขึ้นค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ(Ft) งวดเดือนม.ค.-เม.ย.2562 อีก 4.30 สตางค์ต่อหน่วย นั้น กกพ.ยืนยันพร้อมรับฟังความเห็นของทุกฝ่าย โดยขณะนี้ กกพ.อยู่ระหว่างเปิดรับฟังความเห็นผ่านเว็บไซต์ กกพ. www.erc.or.th ระหว่างวันที่ 9-23 พ.ย. 2561 นี้

อย่างไรก็ตามหากพบว่าข้อท้วงติงเป็นประเด็นที่มีเหตุผล ทาง กกพ.จะนำข้อคิดเห็นนั้นๆมาพิจารณา ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนการปรับขึ้น Ft ตามที่ประกาศไว้หรือไม่ โดยที่ประชุม กกพ.จะสรุปร่วมกันอีกครั้งปลายเดือน พ.ย. ถึง ต้นเดือนธ.ค.2561 จากนั้นจะประกาศค่าFT งวดม.ค.-เม.ย. 2562 อย่างเป็นทางการต่อไป

สำหรับมติ กกพ.เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2561 ที่ผ่านมานั้น มีมติปรับขึ้นค่า Ft งวดม.ค.-เม.ย. 2562 อีก 4.30 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้ค่าFt มาอยู่ที่ -11.60 สตางค์ต่อหน่วย และทำให้ให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยของประชาชนอยู่ที่ 3.6396 บาทต่อหน่วย เนื่องจากค่าเชื้อเพลิงสำหรับผลิตไฟฟ้า โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติ ปรับขึ้นสูง เนื่องจากเป็นไปตามราคาน้ำมันย้อนหลัง 6 เดือน

Advertisment