กกพ. เตรียมชงรัฐบาลพิจารณารับซื้อไฟฟ้าสีเขียวเฟส 2 กว่า 3,668 เมกะวัตต์ คาดเปิดภายในปี 2566 นี้

- Advertisment-

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ย้ำโครงการรับซื้อไฟฟ้าสีเขียว เฟสแรก 4,852.2 เมกะวัตต์ คัดเลือกผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการเสร็จสิ้นแล้ว แม้จะมีบางรายยังฟ้องร้องต่อศาลก็ตาม ระบุพร้อมเดินหน้าเฟส 2 ทันที โดยเตรียมส่งรายละเอียดโครงการไฟฟ้าสีเขียว เฟส 2 จำนวน 3,668.5 เมกะวัตต์ ให้รัฐบาลใหม่พิจารณาความเหมาะสมของปริมาณรับซื้อไฟฟ้า เหตุภาคเอกชนทักท้วงจำนวนรับซื้อน้อยเกินไป  คาดเปิดรับซื้อไฟฟ้าได้ภายในปี 2566 นี้  

แหล่งข่าวคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยความคืบหน้า “โครงการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565-2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565” หรือ โครงการไฟฟ้าสีเขียว ว่า คณะกรรมการ (บอร์ด) ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้หารือกันเมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2566 เกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการไฟฟ้าสีเขียว ที่มีผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการ 175 ราย จำนวน 4,852.2 เมกะวัตต์

โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ระหว่างผู้ผลิตไฟฟ้าที่ผ่านเข้าร่วมโครงการฯ กับ 3 การไฟฟ้าตามเขตที่ตั้งของโรงไฟฟ้า (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. , การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA และการไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน.) และมีบางรายอยู่ระหว่างการฟ้องร้องต่อศาล เนื่องจากไม่ผ่านการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการ อย่างไรก็ตาม กกพ. ถือว่าโครงการไฟฟ้าสีเขียวรอบแรกนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นไปแล้ว

- Advertisment -

สำหรับโครงการไฟฟ้าสีเขียวเฟส 2 เป้าหมายรับซื้อไฟฟ้าจำนวน 3,668.5 เมกะวัตต์ ยังต้องรอรายงานคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) และคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ก่อน เนื่องจากโครงการดังกล่าวรัฐบาลเก่าเป็นผู้กำหนดไว้ แต่เมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ ทาง กกพ.จะต้องรอรับฟังนโยบายก่อนว่าปริมาณรับซื้อไฟฟ้าดังกล่าวเหมาะสมหรือไม่ และภาครัฐจะมีนโยบายอย่างไรต่อโครงการไฟฟ้าสีเขียว ประกอบกับปัจจุบันยังมีการทักท้วงจากภาคเอกชนถึงเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้าที่น้อยเกินไป ดังนั้นต้องรอ กบง.และ กพช. ให้ความชัดเจนในโครงการดังกล่าวก่อนเปิดรับซื้อไฟฟ้าต่อไป ทั้งนี้คาดว่าจะเปิดรับซื้อได้ภายในปี 2566 นี้

โดยเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้าสีเขียวเฟส 2 แบ่งเป็น 1. พลังงานแสงอาทิตย์ 2,632 เมกะวัตต์ กำหนดผลิตไฟฟ้าเข้าระบบ ปี 2569 จำนวน 232 เมกะวัตต์ , ปี 2570 จำนวน 200 เมกะวัตต์, ปี 2571 จำนวน 600 เมกะวัตต์, ปี 2572 จำนวน 800 เมกะวัตต์ และปี 2573 จำนวน 800 เมกะวัตต์

2. พลังงานลม 1,000 เมกะวัตต์ กำหนดผลิตไฟฟ้าเข้าระบบปี 2571 จำนวน 200 เมกะวัตต์, ปี 2572 จำนวน 400 เมกะวัตต์ และปี 2573 จำนวน 400 เมกะวัตต์  3.ก๊าซชีวภาพ กำหนดผลิตไฟฟ้าเข้าระบบปี 2569 จำนวน 6.5 เมกะวัตต์ และขยะอุตสาหกรรม กำหนดผลิตไฟฟ้าเข้าระบบปี 2569 จำนวน 30 เมกะวัตต์

Advertisment