กกพ. ออกประกาศยกเว้น Minimum Charge กับผู้ใช้ไฟรายใหญ่ ถึงสิ้น ธ.ค. 64

oznorCO
- Advertisment-

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ออกประกาศยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge) กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ต่อเป็นรอบที่ 6 โดยจะสิ้นสุดมาตรการในเดือน ธ.ค. 2564 ตามมติ ครม.

นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้ลงนามเมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2564 ประกาศยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge) สำหรับกิจการขนาดกลาง, กิจการขนาดใหญ่, กิจการเฉพาะอย่าง,องค์กรไม่แสวงหากำไร และการสูบน้ำเพื่อการเกษตร จากกำหนดเดิมออกไปอีก 6 เดือน ตั้งแต่ ก.ค.-ธ.ค. 2564 โดยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าดังกล่าวจ่ายค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า (Demand Charge) ตามกำลังไฟฟ้าที่ใช้จริง

โดยประกาศดังกล่าวเป็นไปตาม มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2564 เพื่อกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ในระลอกเดือน ก.ค. 2564

- Advertisment -

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน ( Energy News Center-ENC ) รายงานว่า Minimum Charge เป็นการคิดค่าไฟฟ้าอัตราเหมาจ่ายขั้นต่ำ 70% ของการใช้ย้อนหลัง 12 เดือน ดังนั้นเมื่อยกเว้น Minimum Charge จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถจ่ายค่าไฟฟ้าตามที่ใช้จริงเท่านั้น

ทั้งนี้มาตรการยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge)ในครั้งนี้ นับเป็นการต่ออายุครั้งที่ 6 โดยเริ่มช่วยเหลือรอบแรกเมื่อเดือน เม.ย.-มิ.ย.2563, รอบ 2 ระหว่างเดือน ก.ค.-ก.ย. 2563,รอบ 3 ระหว่างเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2563,รอบที่ 4 ระหว่างเดือน ม.ค.-มี.ค. 2564, รอบที่ 5 ระหว่างเดือน พ.ค.- มิ.ย. 2564 และล่าสุดรอบที่ 6 ระหว่าง ก.ค.-ธ.ค. 2564

ทั้งนี้การยกเว้น Minimum Charge ส่งผลให้ 3 การไฟฟ้า(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA และการไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน. )เก็บเงินค่าไฟฟ้าได้น้อยลงประมาณ 50 ล้านบาทต่อเดือน หรือโดยเฉลี่ย 3 เดือน การไฟฟ้าเก็บเงินได้น้อยลงประมาณ 100-200 ล้านบาท

Advertisment

- Advertisment -.