กกพ.อนุมัติGPSCผ่านคุณสมบัติขายไฟจากโรงไฟฟ้าขยะชุมชน 8เมกะวัตต์

- Advertisment-

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)ออกประกาศ ให้บริษัท  โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการผลิตไฟฟ้าขยะชุมชน เสนอขายไฟ 8 เมกะวัตต์ ในจ.ระยอง จ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ปี 2564 นอกจากนี้ยังเตรียมออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าขยะชุมชน จากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก(SPP)ไม่ต่ำกว่า 50 เมกะวัตต์ ในเดือน มี.ค.2562

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC) รายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้ออกประกาศผ่านทางเว็บไซต์ กกพ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) หรือ Quick Win Projects อีก 1 ราย คือ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC ซึ่งร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ดำเนินโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่ ต.น้ำคอก อ.เมือง จ.ระยอง ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 9.8 เมกะวัตต์ และมีปริมาณเสนอขายไฟฟ้า 8 เมกะวัตต์

โดยหลังจากนี้ GPSC จะต้องไปลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายภายใน 120 วัน เพื่อดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าให้แล้วเสร็จ และสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์(COD) ภายในปี 2564

- Advertisment -

ขณะนี้โครงการ Quick Win Projects มีผู้ผ่านการอนุมัติแล้ว 3 โครงการ ปริมาณเสนอขายไฟฟ้ารวม 18.4 เมกะวัตต์ จากที่เปิดยื่นข้อเสนอจำนวน 12 โครงการ 8 พื้นที่ กำลังผลิตรวม 77.9 เมกะวัตต์ โดย 2 โครงการที่ผ่านการอนุมัติไปก่อนหน้านี้ คือ บริษัท หนองคายน่าอยู่ จำกัด(จ.หนองคาย) มีกำลังผลิตติดตั้ง 8 เมกะวัตต์ และเสนอขายไฟฟ้า 6 เมกะวัตต์ และอีกโครงการ คือ บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีนเพาเวอร์ จำกัด (จ.กระบี่) มีกำลังผลิตติดตั้ง 5 เมกะวัตต์ และเสนอขายไฟฟ้า 4.4 เมกะวัตต์

ทั้งนี้ กกพ.จะเปิดให้ยื่นคำร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้าโครงการขยะชุมชนไปจนถึงวันที่ 31 มี.ค. 2562  ซึ่งการรับซื้อไฟฟ้าโครงการนี้ ยังเป็นโควตาเก่าในแผนPDP2015 ที่กำหนดรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชน 500 เกมะวัตต์ในปี2579

นอกจากนี้ กกพ.ยังอยู่ระหว่างร่างระเบียบเพื่อออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าขยะชุมชน ในรูปแบบผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก( SPP) หรือ มีกำลังผลิตไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 10 เมกะวัตต์ได้ ซึ่งจะเป็นการรับซื้อไฟฟ้าตามสัดส่วนในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ(PDP)เดิม ที่กำหนดอัตราเงินสนับสนุนตามต้นทุนที่แท้จริง(FIT) อยู่ที่ 3.66 บาทต่อหน่วย ภายใต้สัญญาซื้อไฟฟ้า 20-25 ปี คาดว่า จะออกประกาศได้ในเดือน มี.ค.2562 นี้ ซึ่งในส่วนนี้ ยังเหลือปริมาณไฟฟ้าที่จะนำมาเปิดรับซื้อได้ประมาณ 50 เมกะวัตต์

Advertisment

- Advertisment -.