กกพ.ยกเว้นเรียกเก็บอัตราค่าไฟต่ำสุด กับกิจการขนาดกลาง ใหญ่ ถึงสิ้นก.ย.63

sdr
- Advertisment-

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ลงนามประกาศต่ออายุมาตรการ ยกเว้นเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge)ให้ผู้ประกอบการ กิจการขนาดกลาง,ขนาดใหญ่, กิจการเฉพาะอย่าง , องค์กรไม่แสวงหากำไร และการสูบน้ำเพื่อการเกษตร  ออกไปอีก 3 เดือน (ก.ค.-ก.ย. 2563 ) หวังช่วยลดผลกระทบจาก COVID-19

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center-ENC ) รายงานว่า นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ลงนามในประกาศ กกพ. เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2563  “ยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge)” ฉบับที่ 2 เพื่อขยายระยะเวลามาตรการ จากประกาศฉบับแรก ที่มีการยกเว้นตั้งแต่ เม.ย- 30 มิ.ย. 2563  ออกไปอีก 3 เดือน คือตั้งแต่เดือน ก.ค.-ก.ย. 2563

โดยการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) กกพ. เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.2563 บอร์ด กกพ.มีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาการยกเว้นเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19  ที่กำหนดในโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศ ซึ่งใช้บังคับกับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 3 กิจการขนาดกลาง,ประเภท 4 กิจการขนาดใหญ่,ประเภท 5 กิจการเฉพาะอย่าง ,ประเภท 6 องค์กรไม่แสวงหากำไร และประเภท 7 การสูบน้ำเพื่อการเกษตร  โดยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าดังกล่าวจ่ายค่าไฟฟ้าตามกำลังไฟฟ้าที่ใช้จริง แทนการใช้ระบบ Minimum Charge เป็นการชั่วคราว

- Advertisment -

ทั้งนี้ Minimum Charge เป็นอัตราค่าไฟฟ้าเหมาจ่ายต่ำสุด 70% ของการใช้ย้อนหลัง 3 เดือน ไม่ว่าจะใช้ไฟฟ้าในปริมาณมากหรือน้อยก็ ต้องจ่ายในอัตราขั้นต่ำ 70% ของความต้องการใช้ในช่วง 12 เดือน

Advertisment

- Advertisment -.