กกพ.พร้อมนำเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า อุดหนุนโรงไฟฟ้าชุมชนในพื้นที่ขาดแคลนไฟฟ้า

- Advertisment-

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.)พร้อมนำเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าไปร่วมสนับสนุนสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเฉพาะบางแห่งที่ขาดแคลนไฟฟ้า คาดนำร่องโรงไฟฟ้าชุมชนแห่งแรกในเดือน ธ.ค. 2562 นี้ 

นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) เปิดเผยถึงโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนว่า กกพ.จะนำโครงการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นห่างไกลสายส่งไฟฟ้าได้มีไฟฟ้าใช้ โดยนำไปรวมกับโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนของกระทรวงพลังงาน ซึ่ง กกพ. มีแนวคิดจะใช้เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าไปสนับสนุนในโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเฉพาะบางแห่งที่ไม่มีไฟฟ้าใช้

ทั้งนี้เนื่องจาก กกพ.มีหน้าที่ส่งเสริมให้ประชาชนทุกพื้นที่ได้มีไฟฟ้าใช้ จากปัจจุบันประชากรไทยเข้าถึงไฟฟ้าแล้ว 99% แต่ยังมีอีก 1% ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ เช่น พื้นที่เกาะ หรือ พื้นที่ห่างไกลสายส่งไฟฟ้า เป็นต้น ดังนั้นหากนำสายส่งไฟฟ้าเข้าไปให้ถึงพื้นที่ดังกล่าว กกพ.จะต้องใช้เงินลงทุนสูง จึงมีแนวคิดให้สร้างโรงไฟฟ้าชุมชนขึ้นมาและกกพ.นำเงินไปสนับสนุนการสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนแทน ซึ่งเน้นการผลิตเพื่อใช้เองเป็นหลัก หากมีไฟฟ้าส่วนเกินก็สามารถขายไฟฟ้าเข้าระบบได้  อย่างไรก็ตามการนำเงินกองทุนไฟฟ้าไปสนับสนุนอาจช่วยให้ชุมชนลดการกู้เงินเพื่อสร้างโรงไฟฟ้าลง เช่น จากเดิมต้องกู้เงิน 70% ของการลงทุนก็อาจจะเหลือกู้เพียง 30-40% เป็นต้น

- Advertisment -

อย่างไรก็ตาม กกพ.จะสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนบางแห่งเท่านั้น เนื่องจากโรงไฟฟ้าดังกล่าวจะมีกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงงานให้การสนับสนุนอยู่แล้ว นอกจากนี้แนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนทุกพื้นที่มีไฟฟ้าใช้ร่วมกับโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.)เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2562 แล้ว ซึ่งคาดว่ากระทรวงพลังงานจะเสนอหลักการสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.)พิจารณาในเดือนก.ย. 2562 นี้ โดยคาดว่าโรงไฟฟ้าชุมชนต้นแบบจะเริ่มได้ 1 แห่งภายในเดือน ธ.ค. 2562 ต่อไป

ทั้งนี้ๆหากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนผ่านความเห็นชอบจาก กพช.แล้ว กระทรวงพลังงานอาจมอบหมายให้ กกพ. ร่วมกับการไฟฟ้าเข้าไปพิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมสร้างโรงไฟฟ้าชุมชน พร้อมพิจารณาหลักเกณฑ์ว่าจะให้ชุมชนมีส่วนร่วมในรูปแบบใด,กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจะเข้าไปสนับสนุนเงินเท่าไหร่ และราคารับซื้อไฟฟ้าควรอยู่ระดับใดที่ไม่กระทบต่อค่าไฟฟ้าโดยรวมของประเทศ และเมื่อ กกพ.มีความชัดเจนในรายละเอียดแล้วจะนำเสนอต่อที่ประชุม กบง. เพื่อดำเนินโครงการต่อไป

นายเสมอใจ กล่าวด้วยว่า สำหรับนโยบายกระทรวงพลังงานที่มอบหมายให้ กกพ.ไปพิจารณาให้ประชาชนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าฟรีนั้น ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสม ซึ่งคาดว่าไม่ทันต่อการนำเสนอที่ประชุม กพช. กลางเดือนก.ย. 2562 นี้ เนื่องจากมีรายละเอียดที่ต้องพิจารณาให้เกิดความเป็นธรรมและความเหมาะสมทั้งเรื่อง ความเหมาะสมของปริมาณเงินที่จะนำไปช่วยค่าไฟฟ้า และการกำหนดพื้นที่ของประชาชนที่จะได้รับสิทธิ์ดังกล่าว เป็นต้น

งานเปิดตัวแคมเปญ ” กกพ.กำกับความสุขให้คนไทย”

สำหรับในเดือน ธ.ค. 2562 นี้ กกพ.จะครบรอบ 12 ปี ของการก่อตั้ง กกพ. จึงได้จัดงานขึ้นมา 3 กิจกรรม ได้แก่ 1. โครงการ 10 ล้านดวงใจ ส่งแสงสว่างสู่พี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นโครงการนำร่องให้พื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ได้มีโอกาสได้ใช้ไฟฟ้า โดย กกพ.จะสนับสนุนการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้า 13 จุด โดยเฉพาะในพื้นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม เช่น กุโบร์(สุสาน) ในจังหวัดนราธิวาส 5 แห่ง, ปัตตานี 4 แห่ง และยะลา 4 แห่ง โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนต.ค. 2562-ก.พ. 2563

2.กิจกรรม “รักษ์พลังงาน” บ่มเพาะพลังงานปัญญา เพื่อสร้างความเข้าใจและรับฟังความเห็นเกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่ เป็นต้น และ 3.กิจกรรมเดิน-วิ่ง ครบรอบ 12 ปี กกพ. ในวันที่ 11 ธ.ค.2562 เพื่อมอบรายได้ทั้งหมดให้กับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.)

Advertisment