กกพ.ชูตรึงค่าไฟตลอดปี2562 เป็นผลงานเด่นประจำปี

sdr
- Advertisment-

กกพ.ชูประเด็น ตรึงค่าไฟฟ้าในส่วนของเอฟที ให้ประชาชนตลอดทั้งปี2562 เป็นผลงานเด่นประจำปี คิดเป็นวงเงินกว่า 1.4 หมื่นล้านบาท ทำให้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยโดยรวมยังคงอยู่ที่3.64 บาทต่อหน่วย ไปจนถึงเดือนเม.ย. 2563

นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงานกกพ.) ที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 24ธ.ค. 2562 นี้ เปิดเผยถึงผลงานเด่นในรอบ 1 ปี ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ว่า กกพ.ได้เข้าไปบริหารจัดการตรึงค่าไฟฟ้าในส่วนของค่าเอฟที(ต้นทุนเชื้อเพลิงผันแปร) ตลอดทั้ง 4 งวด ในปี 2562 เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า ในช่วงที่ต้นทุนเชื้อเพลิงมีความผันผวนในช่วงขาขึ้น คิดเป็นวงเงินประมาณ 14,343 ล้านบาท โดยวงเงินดังกล่าวมาจากการเรียกคืนค่าไฟฟ้าจากการลงทุนและเงินเรียกคืนรายได้จากการปรับปรุงฐานะการเงินของหน่วยงานการไฟฟ้า ซึ่งทำให้ค่าเอฟทีที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้ายังคงที่อยู่ที่ -11.60 สตางค์ต่อหน่วย และค่าไฟฟ้ารวมเฉลี่ยยังอยู่ที่ระดับ 3.64 บาทต่อหน่วย ไปจนถึงเดือน เม.ย. 2563


ทั้งนี้ในปี2562 บทบาทและภารกิจของ กกพ.และสำนักงานกกพ. ในปี2562 นั้น เน้น 3 ภาคส่วนสำคัญ คือ 1. การกำกับดูแลภาคพลังงานเพื่อสังคม มุ่งยกระดับความอยู่ดีกินดี ให้ประชาชน 2. การกำกับดูแลภาคพลังงานเพื่อเศรษฐกิจ มุ่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยรวมของประเทศ และ3. การกำกับดูแลภาคพลังงานให้เกิดความมั่นคง มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.