OR พร้อมขายดีเซล B6 ยืนยันไม่กระทบต้นทุน

- Advertisment-

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เผยกรมธุรกิจพลังงานเรียกผู้ค้าน้ำมันเตรียมความพร้อมเคลียร์สต๊อกและถังน้ำมันรองรับดีเซลB6 ระยะสั้น 11-31 ต.ค. 2564 พร้อมทำป้ายชี้แจงประชาชนให้เข้าใจ ยืนยันมาตรการปรับลดสัดส่วนผสม B100 ในน้ำมันดีเซล และ B7 ให้กลายเป็น B6 ไม่กระทบต้นทุนและการดำเนินงานของ OR คาดไตรมาส 4 ยอดใช้น้ำมันฟื้นจากเศรษฐกิจที่ดีขึ้นและเข้าสู่ฤดูท่องเที่ยว

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า กรมธุรกิจพลังงานได้เรียกผู้ค้าน้ำมันไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนเกรดน้ำมันจากดีเซล(น้ำมันดีเซลที่ผสมน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ 10% ในทุกลิตร) และน้ำมันไบโอดีเซลB7 (น้ำมันดีเซลที่ผสมน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ 7% ในทุกลิตร) ใหม่ โดยให้ลดสัดส่วนการผสมน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ 100% (B100) ลง ให้เหลือเพียง B6 (น้ำมันดีเซลที่ผสมน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ 6% ในทุกลิตร) ในช่วงเวลาสั้นๆ ระหว่าง 11-31 ต.ค.2564  ตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.) เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2564

โดยมีการหารือถึงรายละเอียดและวิธีปฏิบัติในส่วนของการเตรียมลดสต็อกน้ำมัน B10 และ B7 ลง ซึ่งภาครัฐได้ให้เวลาผู้ค้าได้เตรียมตัวก่อน และเป็นเพียงมาตรการระยะสั้น ดังนั้นเชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบต่อต้นทุนและการดำเนินการของ OR แต่อย่างใด ทั้งนี้กรมธุรกิจพลังงานได้เน้นให้จัดทำป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับผู้ใช้น้ำมันให้เข้าใจง่ายขึ้นด้วย

- Advertisment -

สำหรับแนวโน้มยอดขายน้ำมันในช่วงที่เหลือของปี 2564 นี้ คาดว่าไตรมาส 4 ซึ่งเข้าสู่ฤดูท่องเที่ยวของทุกปีที่มีการเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก จะทำให้ยอดขายปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ ประกอบกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นจากมาตรการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่จะครอบคลุมจำนวนประชากร 70% ของประเทศ และการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในหลายพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้น

Advertisment