ค้นหาด้วย ' กบง ' ทั้งหมด 1 รายการ
กบง.กังวล3ปัจจัยกระทบราคาน้ำมันโลก

กบง.กังวล 3 ปัจจัยต่างประเทศกระทบราคาน้ำมันโลก ทั้งการลดกำลังการผลิตของโอเปก รวมถึงกรณีหลายประเทศในตะวันออกกลางตัดสัมพันธ์ทางการฑูตกับกาตาร์ และสหรัฐฯถอนตัวจาก COP21 ชี้แม้ กาตาร์จะยังส่งก๊าซให้ไทยได้ตามสัญญา แต่หากสถานการณ์ต่างประเทศลุกลาม ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อเนื่องได้   พร้อมเห็นชอบตรึงราคาก๊าซหุงต้ม(LPG) ประจำเดือนมิ.ย. 2560 ไว้เท่าเดิมที่ 20.49 บาทต่อกิโลกรัม และรับทราบผลการจัดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยในหลักการของ พ.ร.บ.

 นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) และในฐานะโฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.) ที่มีพล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธาน วันที่7มิ.ย.2560  แสดงความเป็นห่วงปัจจัยต่างประเทศที่กระทบต่อราคาน้ำมันโลก ทั้ง 3 กรณี ได้แก่ 1.การลดปริมาณการผลิตน้ำมันเมื่อช่วงเดือนพ.ค. 2560 ขององค์การประเทศผู้ส่งน้ำมันเป็นสินค้าออก (โอเปก)และประเทศผู้ส่งออกน้ำมันที่ไม่ได้เป็นสมาชิกโอเปก ซึ่งโลกจับตาดูว่าจะมีผลต่อราคาน้ำมันอย่างไร แต่ปัจจุบันพบว่าผลกระทบไม่รุนแรงเหมือนในอดีต สังเกตได้จากเมื่อการประกาศลดกำลังการผลิต สถานการณ์ราคาน้ำมันโลกกลับไม่ได้เพิ่มขึ้นเหมือนในอดีต แต่มีการปรับตัวลดลงแทน

2.กรณีประเทศต่างๆตัดสัมพันธ์ทางการฑูตกับประเทศกาตาร์ ทาง กบง.ยังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เบื้องต้นพบว่ายังไม่มีผลกระทบต่อราคาน้ำมันโลก รวมถึงยังไม่กระทบต่อสัญญาการส่งก๊าซธรรมชาติเหลว(LNG)จากกาตาร์มายังไทย และ 3.การที่ประเทศสหรัฐฯถอนตัวจากภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 21 ที่กรุงปารีส หรือ COP21 ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาน้ำมัน เนื่องจากสหรัฐฯแสดงท่าทีให้ความสำคัญกับพลังงานทดแทนน้อยลง และแม้จะมีผลกระทบแต่เชื่อว่าจะไม่มากนัก

อย่างไรก็ตามทั้ง3 ปัจจัย มีผลกระทบต่อราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป โดยทำให้ราคาแกว่งตัวประมาณ 2 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล ส่วนราคาก๊าซหุงต้ม(LPG) พบว่าขณะนี้ยังไม่มีผลกระทบแต่อย่างใด แต่หากสถานการณ์ต่างประเทศลุกลามอาจมีผลกระทบต่อราคาน้ำมันและก๊าซฯต่อเนื่องได้

นายทวารัฐ กล่าวด้วยว่า กบง.ยังเห็นชอบให้มีการตรึงราคาก๊าซหุงต้ม(LPG) ประจำเดือนมิ.ย. 2560 เอาไว้เท่าเดิมที่ 20.49 บาทต่อกิโลกรัม เนื่องจากราคาตลาดโลกไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่ 387.50 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน  พร้อมกันนี้กบง. ได้รับทราบรายงานเบื้องต้นผลการจัดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... ที่เปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ผ่าน 3 ช่องทาง ประกอบด้วย (1) เว็บไซต์ www.eppo.go.th และ www.lawamendment.go.th) ระหว่างวันที่ 2 พ.ค.– 1 มิ.ย.2560 (2) ไปรษณีย์ ที่อยู่ สนพ. และ อีเมล (oilfundact@eppo.go.th) ระหว่างวันที่ 2 พ.ค.– 1 มิ.ย. 2560 และ (3) การจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น ในวันที่ 1 มิ.ย. 2560 ณ สโมสรกองทัพบก โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป นักวิชาการ องค์กรอิสระ และสื่อมวลชน รวม 302 คน ซึ่งผลสรุปพบว่า ส่วนใหญ่เห็นด้วยในหลักการของ พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันฯ แต่มีบางส่วนที่เห็นต่างในรายละเอียดปลีกย่อย

ทั้งนี้ สนพ. อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และจะมีการเปิดเผยผลสู่สาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ www.eppo.go.th และ www.lawamendment.go.th เพื่อประกอบการจัดทำคำชี้แจงตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) ก่อนจะนำเสนอต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะรัฐมนตรี(ครม.) และ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช. )พิจารณาต่อไป