ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กฟผ.ลุ้นสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ 650เมกะวัตต์ ทดแทนโรงเก่าหน่วยที่8และ9

กฟผ.ลุ้นให้กระทรวงพลังงาน อนุมัติสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ โรงใหม่ขนาดกำลังการผลิต  650 เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนโรงเก่าหน่วยที่ 8และ9 ที่จะปลดระวางในปี2563   โดยหากได้รับการอนุมัติคาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี วงเงินลงทุนกว่า 35,000 ล้านบาท  ใน ขณะที่โรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ  Replacement 1 (ทดแทนหน่วยที่4 หน่วยที่ 6 และหน่วยที่ 7) เตรียมเข้าระบบในเดือน พ.ย. 2561 นี้

นายธวัชชัย จักรไพศาล รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะให้ กฟผ.สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ภาคเหนือ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 8 และ 9 ที่จะหมดอายุในปี 2563 นี้ หรือไม่ ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าระยะยาว หรือ PDP ฉบับใหม่ที่กระทรวงพลังงานกำลังดำเนินการจัดทำอยู่ในขณะนี้

ทั้งนี้หากได้รับการอนุมัติให้ก่อสร้างได้จะต้องใช้เวลาประมาณ 3 ปี โดยจะสร้างเพียง 1 โรง กำลังผลิตรวม 650 เมกะวัตต์​  แต่สามารถทดแทนกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าหน่วยที่ 8 และ9 นี้ได้ โดยจะเรียกโรงไฟฟ้าส่วนนี้ว่า โครงการ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ Replacement 2 ซึ่งจะใช้เงินลงทุนใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้า Replacement 1 (โรงไฟฟ้าถ่านหินที่ทดแทนโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะหน่วยที่4 หน่วยที่ 6 และหน่วยที่ 7) ที่ 35,00 ล้านบาท

สำหรับโรงไฟฟ้าReplacement 1 ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบระบบ คาดว่าจะขายไฟฟ้าเข้าระบบ(COD)ได้ ประมาณ เดือน พ.ย. 2561 นี้ โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้กับโรงไฟฟ้าแม่เมาะเดิม อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง กำลังการผลิตรวมประมาณ 650 เมกะวัตต์ อายุโรงไฟฟ้า 30 ปี ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีใหม่แบบ Ultra Super Critical หรือ ( USC ) สามารถเผาถ่านหินด้วยอุณหภูมิสูง ลดการปล่อยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะมีหน่วยการผลิตอยู่ 10 หน่วย (ตั้งแต่หน่วยที่ 4-13) กำลังการผลิตรวม 2,400 เมกะวัตต์

นอกจากนี้ในส่วนของโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 10-13  กำลังการผลิตรวม 1,200 เมกะวัตต์นั้น จะหมดอายุประมาณปี 2570 ซึ่งหากไม่สร้างโรงไฟฟ้าใหม่มาทดแทนจะทำให้กำลังการผลิตไฟฟ้าในส่วนนี้หายไปจากพื้นที่โซนภาคเหนือ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ กฟผ.กำลังพิจารณาว่าจะมีปริมาณสำรองถ่านหินลิกไนต์ในเหมืองว่าเพียงพอที่จะป้อนเป็นเชื้อเพลิงให้โรงไฟฟ้าถ่านหินทดแทนแห่งใหม่ได้หรือไม่   โดยมีการประเมินว่าเหมืองแม่เมาะจะมีปริมาณสำรองถ่านหิน 300-400 ล้านตัน ใช้ในปัจจุบันที่ 16 ล้านตันต่อปี คาดว่าจะใช้ไปได้อีกไม่ต่ำกว่า 30 ปี

ทั้งนี้เห็นว่าโรงไฟฟ้าแม่เมาะจัดเป็นโรงไฟฟ้าหลักที่ช่วยค้ำระบบให้เกิดความมั่นคงไฟฟ้าในภาคเหนือ ซึ่งจำเป็นต้องส่งเสริมให้เกิดการสร้างโรงใหม่ทดแทนหากโรงไฟฟ้าแม่เมาะหมดอายุลง แต่หากไม่สร้างอาจต้องซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ ซึ่งทำให้ไฟฟ้าไทยไม่มั่นคงได้ และการส่งไฟฟ้าระยะไกลจะเกิดการสูญเสียกำลังไฟฟ้าด้วย

ด้านนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า การจัดทำร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ปี2561-2580 (PDP)ฉบับใหม่ เตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ ยืนยันว่า เชื้อเพลิงถ่านหินยังเป็นทางเลือกในแผน PDPที่จะช่วยกระจายความเสี่ยงสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า และในอนาคตประเทศไทยยังจำเป็นต้องมีการรับซื้อไฟฟ้าจากเอกชนรายใหญ่ (IPP) เพื่อความมั่นคงด้านพลังงาน

กลับสู่ข่าวทั้งหมด