บทความที่เกี่ยวข้อง

รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงมาตรการอุดหนุนราคาพลังงานอย่างทั่วถึง

รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หวังกระตุ้นกำลังซื้อประชาชนผู้มีรายได้น้อยในชุมชน เข้าถึงมาตรการอุดหนุนราคาพลังงานเพิ่มขึ้น รวมทั้งการพัฒนาทักษะอาชีพ และการใช้บริการระบบขนส่งมวลชน  เตรียมเชื่อมโยงฐานข้อมูลเข้าระบบBIG DATA เพื่อให้การแก้ไขปัญหาผู้มีรายได้น้อยทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง  ณ วันที่ 14 ก.ย. 2561 มีประชาชนผู้มีสิทธิที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 11.4ล้านรายคน และรับบัตรไปแล้ว 11 ล้านคน  คิดเป็น97% แต่ปัญหาของการใช้บัตรในช่วงที่ผ่านมา ที่กระทรวงการคลังรายงานให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบ เมื่อเร็วๆนี้ นั้น  ได้แก่การมีเครื่องชำระเงินอิเลคทรอนิกส์ หรือเครื่องECD ที่ใช้รูดซื้อสินค้าใน ร้านธงฟ้าประชารัฐ และร้านค้าประชารัฐในชุมชน ไม่เพียงพอ  ทำให้ประชาชนโดยเฉพาะที่อยู่ในต่างจังหวัด ต้องเดินทางเข้ามาใช้บัตร ในเมืองที่มีร้านค้าซึ่งเข้าร่วมโครงการตั้งอยู่  ในขณะทีอีกปัญหาหนึ่งที่พบ คือร้านค้าหลายแห่ง มีการหยุดรับบัตรสวัสดิการเพราะกังวลจะมีรายได้เกิน1.8 ล้านบาทต่อปี ต้องเข้าสู่ระบบจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม

อย่างไรก็ตามปัญหาเรื่องของเครื่อง ECD ที่มีไม่เพียงพอนั้น  คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลางไปแล้วจำนวน 257 ล้านบาท  เพื่อติดตั้งเครื่อง ECD เพิ่มอีก20,000 เครื่อง  โดยหวังให้ร้านธงฟ้าประชารัฐ กระจายออกไปให้ทั่วถึงประชาชนผู้ถือบัตรมากขึ้น  ในขณะเดียวกัน  ธนาคารกรุงไทย ก็มีการพัฒนา Mobile Application ที่ชื่อว่า “ถุงเงิน” เพื่อให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้โทรศัพท์มือถือ สามารถดาวน์โหลดแอพลิเคชั่น และใช้ซื้อสินค้าได้ในร้านค้าธงฟ้า ที่ยังไม่ได้ติดตั้ง เครื่อง ECD  โดยข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ เดือนก.ย. นี้ มีร้านค้าที่รับใช้แอพลิเคชั่น ถุงเงิน แล้ว 7,837 แห่ง จากที่กรมบัญชีกลางอนุมัติร้านค้าแล้ว  11,548 แห่ง  

ในส่วนของร้านค้าที่มีการติดตั้งเครื่อง ECD แล้วนั้น แบ่งเป็น ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ  29,178 แห่ง ส่วน ร้านค้าประชารัฐ ของกองทุนหมู่บ้านที่กระจายอยู่ในแต่ละชุมชน มีอยู่ 3,521 แห่ง  รวมเป็น  32,699 แห่ง  ร้านค้าก๊าซหุงต้ม 829 แห่ง จะมีการติดตั้ง เพิ่มอีก1,176 แห่ง รวมเป็น  2,005  แห่ง  ซึ่งจะทำให้ผู้ถือบัตรสามารถซื้อก๊าซหุงต้มในราคาที่รัฐอุดหนุน ได้เพิ่มมากขึ้นและสะดวกขึ้น  ส่วน รถบขส. มีติดตั้ง 121 แห่ง และรถไฟติดตั้งแล้ว  534 แห่ง  รวมทั้งหมด 35,359 แห่ง

ในระยะต่อไป กรมบัญชีกลาง จะจัดทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  เฟสสอง ที่ให้ผู้ถือบัตรที่อยู่ในพื้นที่ กรุงเทพและปริมณฑล 6 จังหวัด สามารถใช้ขึ้นรถไฟฟ้าและระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ  ได้ด้วย   นอกจากนี้ ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยังจะสามารถใช้บัตรติดต่อเข้าอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ ที่รัฐมีการจัดเตรียมเอาไว้ รวมทั้ง ใช้กดเงินสดจากตู้เอทีเอ็ม ของธนาคารกรุงไทย    เพื่อเอาไปใช้จ่ายทางอื่นได้  คนละ 100-200 บาทต่อเดือน  ได้ด้วย   รวมทั้งการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเข้ากับหน่วยงานต่างๆของรัฐ เพื่อให้รัฐสามารถใช้ระบบBig Data มาวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ถือบัตร  นำไปสู่มาตรการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดมากขึ้น

กลับสู่บทความทั้งหมด