บทความที่เกี่ยวข้อง

“เอราวัณ” โรงเรียนสร้างคนพลังงานกลางอ่าวไทย

ก่อนหน้านี้ เราได้รู้จักศูนย์เศรษฐพัฒน์ โรงเรียนบนฝั่งที่ฝึกฝนเตรียมความพร้อมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับผู้ที่จะลงไปปฏิบัติงานกลางอ่าวไทย ของ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด แต่สำหรับผู้สำเร็จการอบรมจากศูนย์เศรษฐพัฒน์ การเรียนรู้โลกการทำงานออฟชอร์พึ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น ยังมีความท้าทายและบททดสอบอีกมากมายรอพวกเขาอยู่ที่ ‘เอราวัณ’ โรงเรียนสอนการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางอ่าวไทย

คุยกับชาวเอราวัณรุ่นบุกเบิก

การสำรวจและผลิตก๊าซฯ ในแหล่งเอราวัณในยุคแรกๆนั้น ไม่ง่ายเลย แต่คงจะไม่มีใครเข้าใจถึงความท้าทายนี้ได้ดีกว่าชาวเอราวัณรุ่นแรกอย่าง บุญล้อม เส็งสำราญ อดีตผู้จัดการแหล่งผลิตเอราวัณ ที่ได้ร่วมเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ มาตั้งแต่วันแรกของการผลิตก๊าซธรรมชาติเชิงพาณิชย์ที่แหล่งนี้เมื่อ 36 ปีที่แล้ว และได้รับการยอมรับจากคนในแวดวงให้เป็นโรลโมเดลของช่างเทคนิคปิโตรเลียมไทย แม้ในปัจจุบันบุญล้อมเกษียณจากการทำงานแล้ว แต่ยังจดจำเรื่องราวการทำงานที่เอราวัณได้อย่างชัดเจน

บุญล้อมถือเป็นชาวไทยชุดแรกหนึ่งใน 45 คน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมด้านปิโตรเลียมและเทคโนโลยี ณ ศูนย์เศรษฐพัฒน์ เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2523 โดยใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 ปี ก่อนที่จะลงไปปฏิบัติงาน ณ แหล่งเอราวัณ ในปี 2524 โดยรับหน้าที่ในส่วนของกระบวนการผลิต ครอบคลุมตั้งแต่หัวหลุม หลุมผลิตกระทั่งนำก๊าซเข้าสู่กระบวนการผลิต ซึ่งเป็นงานที่ต้องอาศัยทั้งทักษะ ความสามารถ ความละเอียดรอบคอบในการควบคุมระบบการผลิตทั้งหมด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด และควบคุมให้ก๊าซที่นำส่งจะต้องมีปริมาณและมาตรฐานตรงตามเงื่อนไขในสัญญาที่ทำไว้กับการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย หรือ ปตท. ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นผู้รับซื้อก๊าซอีกด้วย

อย่างไรก็ดีการจะนำก๊าซธรรมชาติขึ้นมาใช้ประโยชน์ในยุคนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย มีอันตรายและความเสี่ยงไม่น้อย กระบวนการต่างๆ ต้องใช้คนปฏิบัติเป็นหลักเพราะเทคโนโลยีสมัยนั้นไม่พัฒนาเท่าตอนนี้

แหล่งเอราวัณ คือโรงเรียนที่ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย เป็นต้นแบบให้กับแหล่งอื่นๆ โดยเชฟรอนซึ่งเป็นผู้ดำเนินการของแหล่งนี้ได้นำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และมาตรฐานการทำงาน มาถ่ายทอดสู่บุคลากร สร้างคุณค่าให้คนไทยได้มีความรู้ด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม สามารถผลิตและส่งมอบก๊าซฯ มาเข้าสู่ระบบได้ตามสัญญา ทำให้ปัจจุบันคนทำงานบนแท่นในแหล่งเอราวัณ เป็นคนไทยทั้งหมด

จากจุดเริ่มต้นในตำแหน่งช่างเทคนิคปิโตรเลียม บุญล้อมสั่งสมความรู้และประสบการณ์ในการทำงานจัดหาพลังงานในอ่าวไทยกับเชฟรอนกว่า 30 ปี ในหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆ รวมถึงตำแหน่ง ‘ผู้จัดการแหล่งผลิตเอราวัณ’ สิ่งที่ทำให้บุญล้อมสามารถทำงานในอ่าวไทยภายใต้ความเสี่ยงและความกดดันรอบตัวเช่นนี้ได้กว่า 3 ทศวรรษ หาใช่เพียงค่าตอบแทนในรูปของตัวเงินและสวัสดิการต่างๆ แต่คือความภาคภูมิใจในองค์กร ซึ่งบุญล้อม ชี้ให้เห็นว่าเชฟรอนมี 3 สิ่ง ที่ทำให้เขาภาคภูมิใจและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในความมุ่งมั่นของการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศไทย นั่นคือ “คุณภาพ คุณค่า คุณธรรม” 

 

...แม้วันนี้ บุญล้อมจะเกษียณการทำงานบนแท่นกลางทะเลและการเป็นครูต้นแบบให้กับช่างเทคนิคปิโตรเลียม แต่คนบนแท่นอีกจำนวนมาก ก็ยังคงทำหน้าที่ของพวกเขาต่อไป บุญล้อมเชื่อว่าด้วยวัฒนธรรมองค์กรและการมุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง จะทำให้พลังคนรุ่นแล้วรุ่นเล่าของเชฟรอนจะยังคงเป็นฟันเฟืองสำคัญขับเคลื่อนการผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเอราวัณให้มีความต่อเนื่อง ไม่เกิดการสะดุดหรือหยุดผลิต จนเป็นอุปสรรคต่อการสร้างความมั่นคงทางพลังงานและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป...

กลับสู่บทความทั้งหมด