บทความที่เกี่ยวข้อง

ตาม ENC ลงแท่นผลิตปิโตรเลียมเอราวัณ (7) : หลากชีวิตคนบนแท่น

ตาม ENC ลงแท่นผลิตปิโตรเลียมเอราวัณ (7) : หลากชีวิตคนบนแท่น 

ตาม ENC ลงแท่นผลิตปิโตรเลียมเอราวัณดำเนินมาถึงตอนสุดท้ายแล้ว ศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center-ENC)  จึงขอนำชีวิตของชาวแท่นที่ทำงานกลางทะเล ซึ่งดูจะเป็นเรื่องไกลเกินจินตนาการของคนจำนวนไม่น้อยมาเล่าให้ผู้อ่านได้ทราบว่าพนักงานที่ทำงานประจำอยู่บนแท่นผลิตปิโตรเลียมในแหล่งเอราวัณกลางอ่าวไทย ที่มี บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เป็นผู้ดำเนินการนั้น มีชีวิตความเป็นอยู่เป็นอย่างไร และการทำงานบนแท่นเพื่อค้นหาพลังงานมาใช้พัฒนาประเทศ มีเสน่ห์และความท้าทายมากน้อยแค่ไหน

เปิดใจพ่อบ้านเอราวัณ

ยุวรินทร์ ทัดเทียม เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย ที่ผ่านการศึกษาระดับปริญญาโทในเรื่องความปลอดภัยเชิงกระบวนการ (Process Safety) สำหรับอุตสาหกรรมพลังงานจากประเทศอังกฤษ และผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยจากศูนย์ฝึกอบรมเศรษฐพัฒน์ของเชฟรอน ซึ่งมีหน้าที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยบนแท่นเอราวัณ บอกว่างานด้านความปลอดภัยมีความสำคัญ เพราะสามารถช่วยป้องกันไม่ให้อุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือการสูญเสียเกิดขึ้น ซึ่งความปลอดภัยในที่นี้ นอกจากความปลอดภัยต่อตัวพนักงานแล้ว ยังรวมถึงความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยยึดมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของเชฟรอนที่ใช้เป็นแบบแผนเดียวกันทั่วโลก

เธอเผยต่อไปว่าความท้าทายของงานนี้คือการทำให้ทุกคนคำนึงถึงความปลอดภัยให้เป็นนิสัย เพราะคนส่วนใหญ่มุ่งทำให้งานเสร็จ แต่อาจลืมคิดว่าปลอดภัยหรือไม่ จึงต้องมีการพูดคุยให้เกิดความเข้าใจ และสร้างความตระหนักถึงผลกระทบที่จะตามมาหากไม่คำนึงถึงความปลอดภัยอยู่เสมอ ซึ่งแนวทางหนึ่งที่ทำมาตลอดและได้ผลเป็นอย่างดี คือการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย คอยช่วยกันสังเกตและเตือนกันเมื่อเห็นการทำงานที่อาจไม่ปลอดภัย ซึ่งได้ผลเป็นอย่างดี เพราะที่แท่นเอราวัณนี้ ไม่มีอุบัติเหตุจนถึงขั้นหยุดงานมา 16 ปีแล้ว

สำหรับผู้ที่ปฏิบัติงาน ณ เอราวัณ แหล่งก๊าซธรรมชาติเชิงพาณิชย์แห่งแรกของประเทศแห่งนี้ไม่เพียงเป็นบ้านหลังที่สอง แต่ยังนำมาซึ่งความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในภารกิจจัดหาพลังงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ บุญเลิศ พ่อบ้านเอราวัณ บอกว่า เมื่อเอ่ยถึงเอราวัณ ไม่มีใครในแวดวงไม่รู้จัก เพราะเป็นหนึ่งในหลักไมล์สำคัญของประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมปิโตรเลียมของไทย “เอราวัณเป็นจุดเริ่มต้นของการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย และเป็นโรงเรียนของนักบุกเบิก คนที่มีโอกาสได้มาทำงานที่นี่จึงภาคภูมิใจมาก เหมือนได้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ นอกจากนั้น ผู้ที่ผ่านการทำงานที่เอราวัณแต่ละรุ่น ยังได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ทำงานในแหล่งอื่นๆ ทั่วอ่าวไทย หรือไปช่วยพัฒนางานในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้อุตสาหกรรมผลิตปิโตรเลียมของไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่งมาจนถึงวันนี้”

<img alt="" data-cke-saved-src="/userfiles/images/Visit7f.jpg" src="/userfiles/images/Visit7f.jpg" 550px;="" height:="" 367px;"="">

 

สำหรับการทำงานที่นี่ ยุวรินทร์ ยอมรับและประทับใจในหลักการบริหารของเชฟรอน โดยเฉพาะในเรื่องความปลอดภัย ทั้งของผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม ที่ผู้บริหารยึดหลักการทำงานตามวิถีทางของเชฟรอน หรือ Chevron Way คือการทำตามแนวทางที่ถูกต้อง แม้จะเป็นแนวทางที่ยากหรือมีอุปสรรคก็ตาม แต่ถ้าเป็นแนวทางที่ถูกต้องแล้ว ก็จะดำเนินการตามแนวทางนั้น ในขณะที่ ปิยยศ บอกว่า ในเรื่องของสุขภาพ มีความประทับใจที่ผู้บริหารให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะทำโครงการอะไรออกมา โดยสนับสนุนทั้งงบประมาณและการเข้ามามีส่วนร่วมด้วย เช่น โครงการ ONE GOT, Run for Health ที่ผู้บริหารร่วมวิ่งด้วย และบริษัทร่วมบริจาคทุกๆ กิโลเมตรที่พนักงานวิ่งได้ เป็นต้น

...นี่เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตชาวเอราวัณ ที่อยู่เบื้องหลังความสว่างไสวจากไฟฟ้าและความมั่นคงทางพลังงานของไทยมาตลอด 36 ปี...

กลับสู่บทความทั้งหมด