บทความที่เกี่ยวข้อง

รู้จัก 5 ข้าราชการหนุ่มดาวรุ่ง คลื่นลูกใหม่ กระทรวงพลังงาน

รู้จัก 5 ข้าราชการหนุ่มดาวรุ่ง  คลื่นลูกใหม่ กระทรวงพลังงาน 

แม้ว่า ในวันที่ 30 กันยายน 2561 นี้จะมีข้าราชการระดับสูงของกระทรวงพลังงานหลายคนเกษียณอายุราชการ ทั้ง นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน   นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน    นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, และ นายสุชาลี สุมามาลย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน   แต่กระทรวงพลังงาน ก็ยังคงมีคลื่นลูกใหม่ ที่เป็นกำลังสำคัญในการทำงาน คอยเติมการทำงานอยู่ตลอดเวลา  

และแม้ว่ากรณีของตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงานของ นายธรรมยศ   คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้ง นายกุลิศ สมบัติศิริ ให้ข้ามห้วยจากอธิบดีกรมศุลกากร มานั่งในตำแหน่งแทนคนในกระทรวง   แต่นั่นก็ไม่ใช่คำตอบว่า คนในกระทรวงพลังงานที่มีอยู่ไม่ได้มีฝีมือ  โดยเฉพาะตัวแทนข้าราชการคลื่นรุ่นใหม่  ทั้ง5 คนที่ ทีมข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center –ENC ) จะพาไปทำความรู้จักนั้น  ต่างคน ต่างมีความเพียบพร้อม ทั้งความรู้ ความสามารถ  ความคิดสร้างสรรค์  ที่จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการทำงานให้กับกระทรวงพลังงาน ยุค ไทยแลนด์ 4.0  ภายใต้การนำของปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่ที่ชื่อ กุลิศ   เริ่มจาก 

2. นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.)มีชื่อเล่นว่า  “โอ๋” อายุ  42  ปี จบการศึกษา ปริญญาโทสาขา Electric Power Engineering จาก Rennselaer Polytechnic Institute New York USA จัดเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงของ พพ.  และเติบโตมาเป็นลำดับในกรม พพ. ตั้งแต่ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงเป็นคณะทำงานจัดทำแผนอนุรักษ์พลังงาน,ประธานคณะจัดทำมาตรฐานการอนุรักษ์พลังงาน,กรรมการตัดสินการประกวด Thailand Energy Award และผู้ประสานงานฝ่ายไทยในโครงการความร่วมมือด้านพลังงานในภูมิภาคอาเซียน จนปัจจุบันเป็น ผอ.สำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

บุคลิกโดดเด่นของ “โอ๋” จากเสียงโหวตของเพื่อนร่วมงาน คือ ความชำนาญด้านการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน สามารถอธิบายเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายๆ ได้ดี  โดยยอมที่จะเสียสละเวลาเพื่อให้ความรู้แก่ผู้อื่นด้วยความเต็มใจ ทำงานเป็นระเบียบและชัดเจน ทำให้เป็นที่รักของทั้งผู้บริหารระดับสูงและเพื่อนร่วมงาน  จึงถูกเลือกให้เป็น ดาวเด่นของ พพ.ในปัจจุบัน 

4.นายวุฒิทัต ตันติเวสส ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน(ธพ.) หรือ “ ผอ.โบ้ท”  เป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ อีกคนของกรมธุรกิจพลังงานที่หลายคนกำลังจับตามอง ด้วยวัยเพียง 45 ปี แต่ก้าวขึ้นมาถึงระดับผู้อำนวยการแล้วเช่นกัน ประวัติการทำงานที่ผ่านมาเป็นทั้งวิศวกรชำนาญการพิเศษ รวมถึง ผู้อำนวยการส่วนคลังและท่อก๊าซธรรมชาติ ,ผู้อำนวยการสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ของสำนักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ เรียกได้ว่าชำนาญการด้านท่อก๊าซฯเป็นพิเศษ และท่อก๊าซฯ ทุกเส้นที่สร้างในเมืองไทยต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้บริหารหนุ่มคนนี้มาหมดแล้ว ด้านอุปนิสัยเป็นคนง่ายๆ สบายๆ ทำงานได้กับทุกคน ทำให้เป็นบุคคลที่ทั้งผู้บริหารระดับสูงและเพื่อนๆรักใคร่

<img alt="" data-cke-saved-src="/userfiles/images/energy18.jpg" src="/userfiles/images/energy18.jpg" 500px;="" height:="" 400px;"="">

และ 5.ดร.ศุภลักษณ์ พาฬอนุรักษ์ ผู้อำนวยการแผนงานเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ หรือ “ดร.บอล “ อายุ 46 ปี  จบปริญาเอกวิศวกรปิโตรเลียม จาก New Mexico Institute of Mining and Technology จากสหรัฐอเมริกา เรียกว่าเป็นผู้แตกฉานด้านความรู้ที่เกี่ยวกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ โดยเฉพาะปิโตรเลียม ผ่านงานวิศวกรปิโตรเลียมชำนาญการพิเศษ,  หัวหน้ากลุ่มแผนยุทธศาสตร์ กองแผนงานเชื้อเพลิงธรรมชาติและผู้อำนวยการกองแผนงานเชื้อเพลิงธรรมชาติมาแล้วทั้งสิ้น เพื่อนร่วมงานต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ดร.บอล เป็นที่รักของผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน เพราะมีความรู้ในข้อมูลลึกซึ้ง ใจดีและให้คำปรึกษากับเพื่อนร่วมงานด้วยดี จึงได้รับมอบหมายงานสำคัญจากผู้บริหารระดับสูงอยู่เสมอ

 

ข้าราชการหนุ่มรุ่นใหม่ ไฟแรง ทั้ง5 คน ที่แนะนำให้รู้จัก คราวนี้ เป็นเพียง ตัวแทนส่วนหนึ่ง ของข้าราชการที่นับเป็นคลื่นลูกใหม่ของกระทรวงพลังงานที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษ เพราะนอกจากจะเหลืออายุราชการอีกหลายปีเพื่อสั่งสมประสบการณ์ก่อนจะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในอนาคตแล้ว ยังเป็นบุคลากรที่ผู้บริหารรุ่นเก่าให้ความไว้วางใจ  ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ไว้ให้แบบรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้เป็นกำลังสำคัญของกระทรวงพลังงานในอนาคตต่อไปอีกด้วย   ในโอกาสต่อไป ทีมข่าวศูนย์ข่าวพลังงานจะพาไปแนะนำข้าราชการฝั่งผู้หญิง ที่ได้ชื่อว่าเป็น รุ่นใหม่ไฟแรง ให้รู้จักอีก   โปรดติดตาม

 

 

 

กลับสู่บทความทั้งหมด