กิจกรรมทั้งหมด

Date : 17 / 10 / 2018

 • Date : 17 / 10 / 2018
  IRPC รับรางวัล Top Community Care Companies in Asia 2018

  IRPC รับรางวัล Top Community Care Companies in Asia 2018 จาก Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards (ACES) โดยเป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ใส่ใจดูแลพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น 

  คุณปิยดา จงพยุหะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร ผู้แทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Top Community Care Companies in Asia 2018 จาก Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards (ACES) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ ประเทศสิงคโปร์

  รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ใส่ใจดูแลพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น ไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญกับการบริหารธุรกิจเพื่อให้มีผลประกอบการที่ดี และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน แต่ยังตระหนักถึงการสร้างคุณค่าขององค์กรร่วมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเติบโตเคียงข้างกันไปอย่างยั่งยืน

Date : 10 / 10 / 2018

 • Date : 10 / 10 / 2018
  เชฟรอนมอบเงิน1ล้านบาทสนับสนุนกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ย่านเมืองเก่าคิด บวก ดี สงขลา

  เชฟรอน ส่งมอบเงิน 1 ล้านบาท สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ย่านเมืองเก่า คิด บวก ดี จ.สงขลา เพื่อผลักดันให้ศูนย์การเรียนรู้ฯ เป็นศูนย์ประสานงานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมและวงเสวนาวิชาการต่าง ๆ ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ และประชาชนในจังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา

  เมื่อเร็วๆ นี้ นายไพโรจน์ กวียานันท์ (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด สานต่อโครงการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่าสงขลา โดยส่งมอบเงินสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ย่านเมืองเก่า คิด บวก ดี จ.สงขลา จำนวน 1 ล้านบาท ให้แก่ นายรังษี รัตนปราการ ( ที่ 4 จากซ้าย) นายกภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม และ รศ.ยงยุทธ หนูเนียม (ที่ 3 จากซ้าย) รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อผลักดันให้ศูนย์การเรียนรู้ฯ เป็นศูนย์ประสานงานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมและวงเสวนาวิชาการต่าง ๆ ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ และประชาชนในจังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา โดยมี ผศ.กฤษณพงค์  สังขวาสี (ที่ 1 จากซ้าย) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.จเร  สุวรรณชาต (ที่ 2 จากซ้าย)  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.อุดร นามเสน (ขวาสุด) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นายสุทธิชัย หยุ่น (ที่ 3 จากขวา) สื่อมวลชนอาวุโส และนางหทัยรัตน์ อติชาติ (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจและกิจการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมพิธีรับมอบฯ ด้วย ณ โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น

Date : 09 / 10 / 2018

 • Date : 09 / 10 / 2018
  ‘BGRIM’ จัดโครงการ “ปลูกป่าตามรอยพ่อ สานต่อพระราชดำริ”

  นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ หรือ BGRIM ขณะเดียวกัน ยังเป็นการปลูกฝังแนวคิดอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้พนักงาน คณะครู นักเรียน และชุมชนใกล้เคียง ได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  นายเชิดชาย ยิ่วเหล็ก กรรมการผู้จัดการโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี)  สำหรับปีนี้ ได้รับความร่วมมือจากหลายๆ หน่วยงาน อาทิ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้, กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์, เทศบาลตำบลหนองไม้แดง, เทศบาลตำบลหนองหัวฬ่อ, นักเรียนโรงเรียนวัดโป่ง, นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา และพนักงานพร้อมผู้บริหารจากกลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำนวน 350 คน ร่วมกันปลูกต้นไม้ 2,000 ต้น ประกอบด้วย พันธุ์กล้าไม้มากกว่า 8 ชนิด ได้แก่ ยางนา พยอม มะฮอกกานี มะขวิด ชมวงศ์ ตะเคียน ประดู่ป่า และพยุง ซึ่งพันธุ์กล้าไม้เหล่านี้ ได้รับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้

Date : 08 / 10 / 2018

 • Date : 08 / 10 / 2018
  เริ่มแล้ว"Thailand Energy Awards 2019" พพ.เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง-30 พ.ย.2561

  เริ่มแล้ว“Thailand Energy Awards 2019” ครั้งที่20 พพ.เปิดให้หน่วยงานรัฐและเอกชนทั่วประเทศส่งผลงานด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เข้าสมัคร ชิงรางวัล“Thailand Energy Awards 2019ตั้งแต่วันนี้ ถึง30 พ.ย.2561 

  นายประพนธ์  วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)  จะมีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ความต่อเนื่องของการดำเนินงานโครงการ Thailand Energy Awards ประจำปี 2562  หรือจัดขึ้นเป็นปีที่ 20แล้ว  โดยหน่วยงานรัฐและเอกชนทั่วประเทศ ที่สนใจสามารถส่งผลงานด้านพลังงานทดแทนและด้านการอนุรักษ์พลังงาน  เข้าสมัครชิงรางวัล ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นี้  

  นายประพนธ์ กล่าว โครงการ ประกวด Thailand Energy Awards  ที่จัดขึ้นในปี 2561 ที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการและหน่วยงานรัฐที่ได้รับรางวัลปี 2561 จำนวน 69 รางวัล จากผู้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 268 ผลงาน คิดเป็นมูลค่าประหยัดด้านพลังงานรวมมากกว่า 730 ล้านบาทต่อปี สามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 140,000 ตันต่อปี นับว่าทุกภาคส่วนให้ความสำคัญในการเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น

  “เป้าหมายการดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นการส่งเสริมและชี้วัดความสำเร็จของผู้ประกอบการ และหน่วยงานรัฐ ที่พร้อมที่พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าในด้านของการพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานจนเป็นที่ยอมรับของนานาชาติสอดรับกับแนวทางการพัฒนาประเทศด้านพลังงานที่มีเป้าหมายจะพัฒนาให้เป็นพลังงาน 4.0 ซึ่งจะต้องมีทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยี  และสามารถใช้ทรัพยากรในประเทศเพื่อมาผลิตพลังงานเพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ” นายประพนธ์ กล่าว

  สำหรับเงื่อนไขการการประกวด Thailand Energy Awards จะแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านบุคลากร ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน  โดย พพ.ประชาสัมพันธ์ และชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2019 พร้อมเชิญชวนผู้ประกอบการภาคธุรกิจ และอื่นๆ ที่มีการใช้พลังงานในปริมาณมากเข้าร่วมโครงการฯ 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ  ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดขอนแก่น กรุงเทพมหานคร จังหวัดลำพูน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จังหวัดชลบุรี หากท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://www.thailandenergyaward.com  เบอร์โทรศัพท์ 0 2184  2728 – 32 , 0 2223  0021 – 9