- Advertisment-

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำด้านแมททีเรียลส์ ไซแอนซ์ (Materials Science) เปิดเผยถึงนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเอทิลแอลกอฮอล์จากกากน้ำตาล หรือ ไบโอเอทานอล (Bio-Ethanol) ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในต่างประเทศ ทั้ง “FLUENT-CANETM” ที่ช่วยขจัดปัญหาการเกิดฟองในกระบวนการหมักน้ำตาลเป็นแอลกอฮอล์ และ “ACUMERTM” ที่ช่วยลดการเกิดตะกรันในหม้อต้มน้ำตาล เมื่อใช้ควบคู่กันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต

ไบโอเอทานอล เป็นแอลกอฮอล์ที่ผลิตได้จากพืชที่ให้พลังงานสูง เช่น อ้อยและข้าวโพด มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา บราซิล และประเทศในสหภาพยุโรป สำหรับประเทศไทย นิยมใช้กากน้ำตาลซึ่งเป็นผลิตผลพลอยได้ในการผลิตน้ำตาล มาผลิตเป็นไบโอเอทานอล และได้รับการส่งเสริมให้เป็นส่วนประกอบของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ผลิตแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือได้อีกด้วย

ฟองที่เกิดในกระบวนการผลิต

ทั้งนี้ ในกระบวนการหมักไบโอเอทานอล จะเกิดฟองปริมาณมากซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของยีสต์ ชนิดของน้ำตาล และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นในถังหมัก หากควบคุมการเกิดฟองไม่ดีก็จะส่งผลต่ออัตราผลผลิตและคุณภาพของแอลกอฮอล์ที่ได้ในท้ายที่สุด จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ผลิตจะต้องใช้สารป้องกันการเกิดฟอง (Antifoam) และลดการเกิดฟอง (Defoamer) ในกระบวนการผลิต รวมทั้งเลือกใช้สารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Dow ได้คิดค้นนวัตกรรมสารลดการเกิดฟอง (Defoamer) FLUENT-CANETM เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเป็นสารที่ได้รับการรับรองจากสหรัฐอเมริกาในการใช้ในขบวนการผลิตที่สัมผัสกับอาหารและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และได้รับความนิยมอย่างมากในหลายประเทศ โดยมีส่วนแบ่งตลาดถึง 80%  ในประเทศบราซิลซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตไบโอเอทานอลจากน้ำตาลอ้อยรายใหญ่ที่สุดของโลก โดย Dow ระบุว่า FLUENT-CANETM ช่วยป้องกันและลดการเกิดฟองได้เสถียรและยาวนานมากขึ้น ทำให้ได้แอลกอฮอล์จากกระบวนการหมักเพิ่มขึ้น ใช้สารน้อยลง 27-45% เมื่อเทียบกับสารลดการเกิดฟองชนิดอื่นในท้องตลาด จึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย มีความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และไม่ก่อให้เกิดการกัดกร่อนเพราะเป็นสารอินทรีย์แบบโพลีไกลคอล (Polyglycol EO/PO copolymer) อีกทั้งยังสะดวกต่อการใช้งาน

- Advertisment -
การต้มน้ำตาล

นอกจากนี้ Dow ยังได้คิดค้น ACUMERTM 1050 และ 1051 ซึ่งช่วยลดการเกิดตะกรันเพื่อยืดเวลาของการทำความสะอาดหม้อต้มได้ยาวนานขึ้น ทำให้ได้ผลผลิตมากกว่าเดิมเนื่องจากลดรอบเวลาที่จะต้องหยุดกระบวนการผลิตเพื่อทำความสะอาดตะกรันในหม้อต้ม ซึ่งจะส่งผลต่อขบวนการผลิตของไบโอเอทานอล โดย Dow ระบุว่า นวัตกรรมนี้ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยา (FDA: Food and Drug Administration) ไม่มีพิษและไม่เป็นอันตราย จึงมีความปลอดภัยกับผู้บริโภค อีกทั้งยังสอดคล้องกับข้อกำหนดด้าน Halal และ Kosher และได้รับการรับรองจากประเทศต่าง ๆ มากมาย อาทิ เยอรมนี สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และเอเชียแปซิฟิก

สามารถชมการสัมมนาแนะนำผลิตภัณฑ์ย้อนหลังได้ที่ https://videos.dow.com/view/2000011040

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรม FLUENT-CANETM ได้ที่ www.dow.com/en-us/pdp.fluent-cane-149-polyglycol.5115z.html

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรม  ACUMERTM ได้ที่ https://www.dow.com/content/dam/dcc/documents/en-us/productdatasheet/713/713-00014-01-acumer-1051-tds.pdf

Advertisment