- Advertisment-

ระยอง – 13 มกราคม 2565โรงงานโพลิเอทิลีน (Polyethylene) และโรงงานโพลิเอทิลีนชนิดยืดหยุ่นพิเศษ (Specialty Elastomers) ของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) บริษัทชั้นนำระดับโลกด้านวัสดุศาสตร์ (Materials Science) ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความยั่งยืนและการลดคาร์บอนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล “ISCC PLUS” จาก International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) จากการเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนของพลาสติก ด้วยเทคโนโลยีในการนำพลาสติกใช้แล้วกลับมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเม็ดพลาสติกของโรงงาน ช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกในประเทศ

การรับรองมาตรฐานนี้มีที่มาจากเทคโนโลยีในการผลิตของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ในโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนชนิด LLDPE (Linear Low-Density Polyethylene) ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนชนิดยืดหยุ่นพิเศษ (Specialty Elastomers) ในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จังหวัดระยอง ซึ่งสามารถนำพลาสติกใช้แล้วกลับมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต (Circular Feedstocks) ร่วมกับวัตถุดิบเดิมที่มาจากน้ำมันดิบ (Virgin Naphtha) โดยตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนการผลิตเป็นไปตามมาตรฐานเพื่อคุณภาพที่ดี

นายเดชา พาณิชยพิเชฐ ผู้อำนวยการโรงงาน กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า “การรับรองนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นของเราในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยจัดหาวัตถุดิบทางเลือกเพื่อลดปริมาณการใช้ทรัพยากรจากน้ำมันดิบ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ร่วมกับลูกค้าและพันธมิตร เพื่อเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจแบบเดิมที่ใช้แล้วทิ้ง (Linear economy) ไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ช่วยให้สามารถนำพลาสติกใช้แล้ววนกลับมาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตได้อย่างไม่รู้จบ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด”

- Advertisment -

ความสำเร็จนี้นับเป็นครั้งแรกของโรงงาน Dow ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ผ่านการรับรอง ISCC PLUS ซึ่งเป็นการรับรองคาร์บอนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศ เป็นระบบการรับรองความยั่งยืนชั้นนำระดับโลกที่มีมาตรฐานสูงและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ปัจจุบัน ISCC มีบริษัทที่ผ่านการรับรองมากกว่า 4,000 แห่งในกว่า 100 ประเทศ

Advertisment