ACE ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า​ 18 โรงไฟฟ้าชุมชน​ กับ​ ​กฟภ.แล้ว

- Advertisment-

ACE ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า​ หรือ PPA 18 โรงไฟฟ้าชุมชน กำลังการผลิตติดตั้งรวม 59 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตเสนอขายรวม 50 เมกะวัตต์กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค​ เรียบร้อยแล้ว

 นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา บริษัทย่อยของ ACE จำนวน 18 บริษัท ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ให้เข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) ประเภทโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน) รวม 18 โครงการ (1 บริษัทย่อยต่อ 1 โครงการ) ได้รับแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ของทั้ง 18 โครงการได้รับการลงนามโดย กฟภ. ซึ่งเป็นคู่สัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ของทั้ง 18 โครงการ คือ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

สำหรับ โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนของ ACE ที่ได้ทำการลงนาม PPA ทั้ง 18 โครงการ คิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งรวม 59.00 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตเสนอขายรวม 50.00 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในพื้นที่สำคัญทั่วประเทศ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย กำแพงเพชร บุรีรัมย์ และราชบุรี โดยขั้นตอนต่อไปบริษัทฯ จะเดินหน้าวางแผนก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ ภายใน 36 เดือน นับจากวันลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา

- Advertisment -
Advertisment