พลังงานลงพื้นที่เชียงใหม่ ช่วยชุมชนลดต้นทุนพลังงานผลิตแคบหมูโบราณ และแปรรูปปลาหมอไทย

- Advertisment-

กระทรวงพลังงานลงพื้นที่พิสูจน์ประสิทธิภาพเตามณฑลสองกระทะ และระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์  ช่วยลดต้นทุนค่าพลังงานสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ เพิ่มกำไรให้ ทั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตแคบหมูโบราณบ้านแม่กะ ต.แม่แตง อ.แม่แตง และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรไร่แฝกใหม่ ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย

ชำนาญ กายประสิทธ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (22 ธ.ค.63) นายชำนาญ กายประสิทธ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ และนายไพรัช เพชรล้ำ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงพลังงาน นำคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงานและสื่อมวลชนเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีกระบวนการผลิตและบริหารจัดการด้านพลังงานที่ครบวงจร สามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ช่วยลดการใช้พลังงาน และลดต้นทุนการผลิตให้กับกลุ่มวิสาหกิจ โดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตแคบหมูโบราณบ้านแม่กะ ต.แม่แตง อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่ ได้เข้าร่วมโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล

- Advertisment -

และวิสาหกิจชุมชน (SMEs) สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ปีงบประมาณ 2560 โดยมีการส่งเสริมเตามณฑล หรือเตาประหยัดพลังงานแบบ 2 กระทะ ทดแทนเตาแบบเดิม ด้วยงบประมาณ 35,950 บาท โดยผลการดำเนินการที่ผ่านมา สามารถลดรายจ่ายและผลิตสินค้าได้มากขึ้น การใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากฟืนลดลง 70% หรือ 672 กก./เดือน ช่วยร่นระยะเวลาในการผลิต และช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลง 40,320 บาท/ปี

ทั้งนี้ สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ยังได้สนับสนุนตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกขนาด 2 x 2 เมตร เพิ่มเติมด้วยงบประมาณปี 2563 จำนวน 21,000 บาท เพื่อให้การตากหนังหมูถูกสุขลักษณะ ไม่มีปัญหาฝุ่นละออง แมลง และความชื้น ทำให้เพิ่มคุณภาพสินค้า เพิ่มจำนวนรอบการผลิตได้มากขึ้น ลดการสูญเสียในขั้นตอนการผลิต ลดต้นทุนด้านพลังงานโดยลดระยะเวลาในการใช้แก๊สหุงต้ม

ในการรวนหนังหมูลง และสามารถลดต้นทุนด้านพลังงานได้ประมาณ 500 บาทต่อเดือน หรือ 6,000 บาทต่อปี ประมาณการรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากรอบการผลิตที่เพิ่มขึ้น และความเสียหายของผลิตภัณฑ์ที่ลดลงกว่า 80% ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณเดือนละ 2,000 บาท หรือปีละ 24,000 บาท

นางคำปัน เจริญวงศ์ ตัวแทนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตแคบหมูโบราณบ้านแม่กะ กล่าวว่า แคบหมูโบราณคือแคปหมูที่มีมัน ซึ่งมีต้นทุนในราคาวัตถุดิบและต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าแคบหมูปกติทั่วไป    ดังนั้นการที่สามารถลดต้นทุนเชื้อเพลิงลงได้กว่า 70% หมายถึงว่าสามารถช่วยเพิ่มกำไรให้กับวิสาหกิจชุมชนได้ เพราะชุมชนไม่สามารถที่จะเพิ่มราคาขายส่งผลิตภัณฑ์ได้

ส่วนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำไร่แม่แฝกใหม่ ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานพลังงานจังหวัดได้สนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเรือนกระจกขนาด 3 x 4 เมตร ในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 91,000 บาท โดยสามารถเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลา เพิ่มจำนวนรอบการผลิตได้มากขึ้น ลดการสูญเสียในขั้นตอนการผลิตทำให้การตากปลาใช้ระยะเวลาลดลงประมาณ 50%จากการตาก 2 วันเหลือ 1 วัน หรือจากตาก 1 วันเหลือแค่ครึ่งวันแล้วแต่ชนิดของปลา ประมาณการรายได้เพิ่มขึ้นจากรอบการผลิตที่เพิ่มขึ้น และความเสียหายของผลิตภัณฑ์ที่ลดลงกว่า 80% ทำให้มีรายได้เพิ่มปีละประมาณ 28,000 บาท

โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเรือนกระจกขนาด 3 x 4 เมตร
ผลิตภัณฑ์ปลาหมอแดดเดียวแปรรูป
สุเทพ ปั๋นธิวงค์ ตัวแทนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำไร่แม่แฝกใหม่

นายสุเทพ ปั๋นธิวงค์ ตัวแทนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำไร่แม่แฝกใหม่ กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้ลงทุนทำระบบอบแห้งสำหรับแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาหมอแดดเดียวเอง แต่พบว่ามีปัญหาไม่ได้มาตรฐาน จนเมื่อได้รับคำแนะนำและการส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์  จากสำนักงานพลังงานเชียงใหม่ จึงสามารถสร้างพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ และขายได้ดีขึ้น และขณะนี้ทางกลุ่มฯ ได้ต่อยอดสร้างโรงชำแหละขึ้น และอยู่ระหว่างการประเมินเพื่อรับมาตรฐาน อย.

 

 

 

Advertisment