- Advertisment-

ประชาสัมพันธ์

ขอนแก่น – บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ มอบเงินสนับสนุนซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่เทศบาลตำบลม่วงหวาน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 รวมถึงผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ต้องกักตัวอยู่บ้าน ภายในเขตเทศบาลตำบลม่วงหวาน จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายวีระ ภูเพ่น เจ้าหน้าที่ประสานงานและความปลอดภัย (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนดังกล่าวให้แก่ นายวิชัย แสงนาค (ที่ 2 จากซ้าย) รองนายกเทศมนตรีตำบลม่วงหวาน พร้อมด้วยคณะ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงหวาน

บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ เป็นบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิล คอร์ปอเรชั่น ในประเทศไทย ที่ได้ดำเนินการผลิตก๊าซธรรมชาติในพื้นที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.