- Advertisment-

อิ่มบุญ อิ่มใจ กันทั่วหน้า เมื่อผู้บริหารของเอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย และผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ พันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงสโมสรพนักงานเอสโซ่ และสื่อมวลชนหลายสำนัก ร่วมกันลงพื้นที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เพื่อแบ่งปันน้ำใจกับชุมชนในพื้นที่ที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่ โดยมีการมอบทุนการศึกษาให้กลุ่มนักเรียนยากจนพิเศษที่ต้องการความช่วยเหลือทางการศึกษาอย่างแท้จริง และมอบเงินจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่และโรงพยาบาลใกล้เคียง รวมทั้งร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดในชุมชน  

เริ่มจาก กิจกรรม “เอสโซ่ ปันน้ำใจ พาน้องกลับห้องเรียน ปีที่ 4” โดยเอสโซ่ทำกิจกรรมดังกล่าวร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. มาตั้งแต่ปี 2562 เพื่อให้ความช่วยเหลือสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษไม่ให้หลุดจากระบบการศึกษา โดยปีนี้ ดร. อดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นประธานในพิธีเพื่อมอบเงินสมทบเพิ่มให้แก่ กสศ. ภายใต้โครงการดังกล่าว รวมมอบเงินสมทบเพิ่มกว่า 1.3 ล้านบาท ณ หอประชุม อ. น้ำพอง จ. ขอนแก่น โดยจากจำนวนเงินสมทบดังกล่าว ได้จัดเป็นทุนการศึกษารวม 1 ล้านบาท ให้แก่นักเรียนยากจนพิเศษในโรงเรียนเครือข่าย กสศ. จำนวน 24 โรงเรียน ในอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น และที่น่าสนใจ คือ เอสโซ่ เป็นบริษัทพันธมิตรรายแรกของ   กสศ. และใช้ประโยชน์จากระบบ iSEE (Information System for Equitable Education) ของ กสศ. เพื่อชี้เป้ากลุ่มนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและอาจต้องหลุดจากระบบการศึกษาหากไม่ได้รับการช่วยเหลือ โดยระบบ iSEE นี้ มีการติดตามข้อมูลของนักเรียน ทั้งในด้านผลการเรียน อัตราการมาเรียน สุขภาพ น้ำหนักส่วนสูง สถานะทางครอบครัว เพื่อให้โอกาสในการศึกษาและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

ดร. อดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

“ผมรู้สึกยินดีที่เราได้จัดกิจกรรมดีๆ และจะขยายการมอบทุนการศึกษาไปยังจังหวัดอื่นๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีความจำเป็นจริงๆ และเด็กนักเรียนเหล่านี้จะได้มีโอกาสเรียนต่อตามที่ต้องการ สามารถพัฒนาเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพต่อไป” ดร. อดิศักดิ์กล่าว  

- Advertisment -

ด้าน ศ. ดร. สมพงษ์  จิตระดับ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กสศ. กล่าวหลังรับมอบเงินสมทบเพิ่มว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงปลายปีการศึกษา 2562 ส่งผลกระทบต่อครัวเรือนที่มีบุตรหลานอยู่ในวัยเรียนทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ทำให้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาขยายใหญ่ยิ่งขึ้น การที่มีครัวเรือนยากจนเพิ่มขึ้นยิ่งทำให้กลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนที่มีความเสี่ยงที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษามีจำนวนเพิ่มขึ้นด้วย โดยเฉพาะครัวเรือนนักเรียนทุนเสมอภาค ของ กสศ. ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ราว 1,094 บาท ต่อเดือน หรือเฉลี่ยวันละ 30-40 บาท เท่านั้น

ศ. ดร. สมพงษ์  จิตระดับ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กสศ.

“ทุนการศึกษานี้จึงเป็นทุนเพิ่มเติมให้กับนักเรียนทุนเสมอภาค ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษา เช่น ค่าเดินทางมาเรียน ค่าอาหารเช้า ได้อย่างคุ้มค่าตรงกลุ่มเป้าหมาย” ศ. ดร. สมพงษ์ กล่าว

สำหรับเงินสมทบเพื่อทุนการศึกษาที่มอบให้ กสศ. นี้ เป็นการรวบรวมโดยการระดมทุนผ่านกิจกรรมต่างๆ จากพนักงานของเอสโซ่และบริษัทในเครือของเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ฝ่ายการตลาดขายปลีก และได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ พันธมิตรทางธุรกิจ อาทิ บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเทม จำกัด 

 นอกจากการมอบเงินสมทบเพิ่มสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนใน อ. น้ำพองแล้ว กลุ่มคณะผู้บริหารและพนักงานเอสโซ่และเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย และผู้บริหารและพนักงานของ บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์  หรือ EMEPKI ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ที่ทำการผลิตก๊าซธรรมชาติในบริเวณอำเภอน้ำพอง เพื่อป้อนโรงไฟฟ้าที่ผลิตและจ่ายไฟฟ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ยังได้เดินทางต่อไปมอบเงินจัดซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพมารดาและตรวจอัตราการเต้นหัวใจทารกในครรภ์ให้แก่โรงพยาบาลน้ำพอง และมอบเงินจัดซื้อเตียงขนย้ายผู้ป่วยปรับระดับได้ ให้แก่โรงพยาบาลอุบลรัตน์ รวมการสนับสนุนทั้งสิ้นจำนวน 600,000 บาท โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนให้แก่ผู้อำนวยการและตัวแทนจากทั้งสองโรงพยาบาล

“เราหวังว่า การจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในครั้งนี้ จะช่วยให้โรงพยาบาลน้ำพอง และโรงพยาบาลอุบลรัตน์ เพิ่มศักยภาพในการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลทั้งสองแห่งในการทำงานเพื่อช่วยเหลือและดูแลชุมชนใน อ.น้ำพองและอำเภอใกล้เคียงต่อไป” ดร. ทวีศักดิ์ กล่าว

ปิดท้ายกิจกรรมเพื่อสังคมทริปนี้กับเอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ที่ “วัดพุทธเกษม” ตำบลหนองกุง อำเภอนํ้าพอง ซึ่งสโมสรพนักงานเอสโซ่ได้ระดมกำลังทำจิตอาสาพัฒนาวัด ทาสีสนามกีฬา และมอบสิ่งของเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของวัด รวมถึงมอบอุปกรณ์สำนักงานให้กับโรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย (ระดับมัธยม) และวิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม ซึ่งท่านพระครูสุตศาสนการ ดร. รองเจ้าคณะอำเภอน้ำพอง เจ้าอาวาสวัดพุทธเกษม เป็นผู้ก่อตั้ง ผู้รับใบอนุญาต และผู้จัดการ โดยวัดแห่งนี้ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน และเป็นผู้ให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยรับนักเรียนที่ส่วนมากจะพักประจำอยู่ในโรงเรียน เรียนฟรี กินฟรี อยู่ฟรี ซึ่งผู้มาเรียนกว่า 95% มีฐานะยากจน รวมถึงท่านเจ้าอาวาสยังรับเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติดมาเข้าสู่กระบวนการบำบัด ฝึกอบรม ขัดเกลา และพัฒนาพฤติกรรมให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี รวมถึงสนับสนุนให้เข้าสู่ระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองและสร้างอาชีพสุจริตต่อไป

โดยท่านพระครูสุตศาสนการ ดร. เจ้าอาวาสวัดพุทธเกษม ได้เล่าให้ฟังว่า เอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ได้เข้ามาช่วยเหลือวัดมาอย่างยาวนานเป็นประจำทุกปี และคอยสอบถามเสมอว่าวัดมีโครงการอะไรในแต่ละปี และให้การสนับสนุนโครงการเหล่านั้นมาโดยตลอด โดยล่าสุด ผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ CSK Service ในจังหวัดขอนแก่น นายโชคชัย คุณวาสี ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม ได้เข้าทำงานในกิจการที่เกี่ยวข้อง

พระครูสุตศาสนการ ดร. รองเจ้าคณะอำเภอน้ำพอง เจ้าอาวาสวัดพุทธเกษมละ นายโชคชัย คุณวาสี ผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ CSK Service จังหวัดขอนแก่น

น่ายินดี ที่เอสโซ่และเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม และสนับสนุนชุมชนโดยรอบในทุกมิติ นับเป็นพลังสำคัญหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่และสุขอนามัยของชุมชน รวมทั้งการศึกษา อาชีพและสร้างงาน ทำให้ชุมชนเข้มแข็งและเป็นฟันเฟืองที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติต่อไป


Advertisment