เชฟรอน หนุน มอ. ขยายต้นแบบสหกรณ์ยางแผ่นรมควันคาร์บอนต่ำ

- Advertisment-

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ สถาบันวิจัยระบบพลังงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สานต่อโครงการ “เสริมสร้างศักยภาพศูนย์การเรียนรู้เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนสำหรับสหกรณ์ผลิตยางแผ่นรมควัน” ระยะที่ 5 ซึ่งครอบคลุมการดำเนินงานระหว่างเดือนกันยายน 2565 – ตุลาคม 2566

โดยเมื่อเร็วๆ นี้ นายปรารถนา ยามาลี (ซ้ายสุด) ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงบนฝั่งสงขลา บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เป็นตัวแทนมอบงบประมาณสนับสนุนจำนวน 500,000 บาท ให้กับ นายสุเมธ ไชยประพัทธ์ (ที่ 2 จากขววา) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบพลังงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นตัวแทนรับมอบ โดยวัตถุประสงค์ของการสนับสนุนโครงการในครั้งนี้ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการติดตั้งใช้งานเทคโนโลยีการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพ และห้องรมควันยางแผ่นประสิทธิภาพสูง ที่ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ให้กับสมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยาง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน โรงเรียน และผู้ที่มีความสนใจ รวมทั้งสนับสนุนการประเมินและวัดผลแนวทางการชดเชยการปลดปล่อยคาร์บอนของสหกรณ์ยางแผ่นรมควันให้เข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ซึ่งเป็นแนวทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 โดยโครงการ “เสริมสร้างศักยภาพศูนย์การเรียนรู้เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนสําหรับสหกรณ์ผลิตยางแผ่นรมควัน” ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 และ เชฟรอนได้สนับสนุนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 7,872,500 บาท

- Advertisment -
Advertisment