เชฟรอน สนับสนุนโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 29

- Advertisment-

เชฟรอน สนับสนุนโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 29 โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเลอันดามัน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นำโดย นายปิยนัยย์ กลิ่นน้อย (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการศูนย์ขนส่งทางอากาศนครศรีธรรมราช เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 29 จำนวน 750,000 บาท แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์  สวัสดี (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลซึ่งเป็นสาขาวิชาที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตลอดจนปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2565 ในรูปแบบชั้นเรียนออนไลน์ โดยมีนิสิตนักศึกษาจำนวน 50 คน จาก 20 สถาบันทั่วประเทศเข้าร่วม

โครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล เป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเลอันดามัน เพื่อวางรากฐานการสร้างบุคลากรในสาขานี้อย่างต่อเนื่อง โดยตลอด 28 ปีที่ผ่านมา โครงการได้อบรมเยาวชนมาแล้วกว่า 860 คน ซึ่งมีส่วนในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพในด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลทั้งในสายงาน วิชาการ การบริหารและการจัดการ ให้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.