เชฟรอน จับมือ SPRC สนับสนุนบุคลากรด่านหน้าสู้โควิด-19

- Advertisment-

เชฟรอนจับมือ SPRC มอบเงินบริจาครวมมูลค่าเกือบ 1.7 ล้านบาทภายใต้โครงการ“Chevron Humankind: เชฟรอนรวมพลัง ทำดีคูณสอง” และ “SPRC สุขคูณ 2…สุขแห่งการให้ ยิ่งใหญ่กว่าเดิม” ให้กับมูลนิธิและโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อสนับสนุนบุคลากรด่านหน้าสู้โควิด-19

นายชาทิตย์ ห้วยหงษ์ทอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า “การดำเนินโครงการเพื่อสังคมของเชฟรอนให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงาน เพื่อให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนในการพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น โดยเชฟรอนประเทศไทยได้ดำเนินโครงการ Chevron Humankind: เชฟรอนรวมพลัง ทำดีคูณสอง มาตั้งแต่ปี 2558 ให้พนักงานร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิหรือองค์กรการกุศลต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการฯ และบริษัทฯ จะบริจาคเงินสมทบเป็นจำนวนเท่าตัวของเงินบริจาคพนักงาน ซึ่งได้รับการตอบรับจากพนักงานเป็นอย่างดี โดยในครั้งนี้มียอดเงินบริจาคถึง 433,050 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิต่างๆ เพื่อรับมือวิกฤตโควิด-19 ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปีที่ผ่านมา เชฟรอนได้ให้การสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการรับมือวิกฤต โควิด-19 ภายใต้งบประมาณกว่า 20 ล้านบาท และยังอยู่ในระหว่างจัดหาการสนับสนุนและแสวงหาโอกาสในการให้ความช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมเป็นพลังสนับสนุนให้ประเทศไทยและคนไทยก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน”

ทางด้าน นายทิโมธี อลัน พอตเตอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “โครงการ SPRC สุขคูณ 2 สุขแห่งการให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิม นับเป็นโครงการที่ดี ที่ครอบครัว SPRC ได้ส่งต่อความห่วงใยผ่านการมอบเงินบริจาคให้กับศูนย์บริการด้านการแพทย์และโรงพยาบาลต่างๆ นับเป็นอีกเรื่องที่ทำให้เรามั่นใจว่า SPRC สามารถให้การสนับสนุนและช่วยเหลือคนในครอบครัวใหญ่ของเรา ซึ่งไม่ใช่แค่พนักงานและผู้รับเหมาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงชุมชนและผู้คนที่ได้รับผลกระทบในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อีกด้วย โดยตั้งแต่เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยนั้น SPRC ได้ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนโรงพยาบาลและสถานพยาบาลหลากหลายแห่งในเขตภาคตะวันออก รวมถึงการดูแลพี่น้องชุมชนรอบรั้วของเรา ซึ่งมียอดรวมบริจาคแล้วกว่า 8 ล้านบาท SPRC ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแล ห่วงใย ใส่ใจ คนในครอบครัวของเรา เพื่อให้มั่นใจว่าเราทุกคนจะปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดี ผมยินดีและภูมิใจที่ครอบครัว SPRC ได้จัดกิจกรรมดี ๆ ที่สร้างความสุขคูณสองนี้”

- Advertisment -
Advertisment