เชฟรอน จับมือ ซีโอฮุน และ ศูนย์วิจัยโรคเขตร้อน มข.พัฒนาละว้าโมเดลออนไลน์ ช่วยประเทศเพื่อนบ้านป้องกันโรคพยาธิใบไม้ในตับ

- Advertisment-

เชฟรอน จับมือ ซีโอฮุน และ ศูนย์วิจัยโรคเขตร้อนมหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาหลักสูตรละว้าโมเดลออนไลน์ ช่วยประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รับมือโรคพยาธิใบไม้ในตับที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดมะเร็งท่อน้ำดี

เมื่อเร็วๆ นี้เชฟรอนและเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ซีโอฮุน (Southeast Asia One Health University Network: SEAOHUN) และศูนย์วิจัยโรคเขตร้อน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Tropical Disease Research Center at Khon Kaen University: TDRC) เปิดตัวโครงการ “ละว้าโมเดลออนไลน์” ที่ได้พัฒนาองค์ความรู้ของละว้าโมเดลเป็นบทเรียนออนไลน์ที่มีเนื้อหาเหมาะกับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการรุ่นใหม่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เข้าถึงได้ง่าย

“ละว้าโมเดล” ซึ่งบุกเบิกโดยศูนย์วิจัยโรคเขตร้อน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มากว่า 15 ปี นั้นถือเป็น ต้นแบบความสำเร็จในการควบคุมป้องกันโรคพยาธิใบ​ไม้ในตับซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี ที่คร่าชีวิตคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสาน ที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

- Advertisment -

ศ.ดร. บรรจบ ศรีภา ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยโรคเขตร้อน มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรละว้าโมเดลออนไลน์ เพื่อให้บุคลากรในสาขาที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เข้ามาเรียนรู้และรับการอบรมผ่านระบบออนไลน์ และเมื่อสถานการณ์ของโรคโควิด-19 คลี่คลาย ก็จะให้ผู้เข้าอบรมจากประเทศต่างๆ ได้มาศึกษาดูงานที่บ้านละว้าอีกครั้ง เพื่อส่งต่อองค์ความรู้ของละว้าโมเดลและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับบุคลากรของหน่วยงานต่างๆในประเทศสมาชิกได้แก่ ไทย กัมพูชา ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และอินโดนีเซีย ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาสุขภาพชุมชนของตนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

Advertisment