บางจากชี้ ธุรกิจ “SynBio”จะพลิกโฉมโลกในอนาคต

บางจากฯ ชี้Synthetic Biology หรือ SynBio จะเป็นDisruptive Technology  ที่มีบทบาทสำคัญในการพลิกโฉมหลายๆ อุตสาหกรรม เช่นอาหาร การเกษตร พลังงาน และการแพทย์ ในอนาคต ในขณะที่  บริษัทมีแผนลงทุนตั้งฮับอุตสาหกรรมชีวภาพ สร้างสารสังเคราะห์ธรรมชาติผลิตเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุชีวภาพ  สอดคล้องกับเทรนด์การเปลี่ยนแปลงของโลก นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) เปิดเผยภายหลังสัมมนา “SynBio Forum 2019 ชีวนวัตกรรม ศาสตร์เปลี่ยนโลก” เมื่อวันที่ 7พ.ย.2562 ว่า   SynBio เป็นศาสตร์ที่รวมเอาหลายศาสตร์มาผสมผสานเข้าด้วยกัน อาทิ วิศวกรรมกระบวนการสร้างและสลาย(Metabolic Engineering)  พันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering) วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering)  อณูชีววิทยา (Molecular biology)  บวกคอมพิวเตอร์และระบบประมวลผล ที่จะมาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรโลกที่คาดว่า จะเพิ่มขึ้นเป็น 9.7พันล้านคนในอีก10ปีข้างหน้า จากปัจจุบันที่มีอยู่ประมาณ … Continue reading บางจากชี้ ธุรกิจ “SynBio”จะพลิกโฉมโลกในอนาคต