จิราพร-เทพรัตน์​-นิทัศน์-ทิเดช​ ลงชิงตำแหน่งผู้ว่าการ กฟผ.

- Advertisment-

กฟผ. เผย​ 4​ ชื่อผู้สมัคร​ จิราพร-เทพรัตน์​-นิทัศน์-ทิเดช​ ชิงตำแหน่งผู้ว่าการ กฟผ.แทน​ บุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ที่จะครบวาระในวันที่ 21 สิงหาคม​ นี้

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช ประธานกรรมการสรรหาผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยเรื่องการรับสมัครผู้ว่าการ กฟผ. แทนนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. ที่จะครบวาระในวันที่​ 21​สิงหาคม 2566 ว่า กฟผ. ได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2566 มีผู้สมัครเป็นรองผู้ว่าการ กฟผ. เข้ารับการคัดเลือก ซึ่งมีคุณสมบัติเบื้องต้นเป็นไปตามประกาศ จำนวนทั้งสิ้น 4 ราย ดังนี้

นางสาวจิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

- Advertisment -
นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ ปฏิบัติงานที่บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายนิทัศน์ วรพนพิพัฒน์ รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง
นายทิเดช เอี่ยมสาย รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน

สำหรับขั้นตอนต่อไป คณะกรรมการสรรหาฯ จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครโดยละเอียด และเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือก โดยให้ผู้สมัครแสดงวิสัยทัศน์และเข้ารับการสัมภาษณ์ ก่อนสรุปผลการคัดเลือกและเสนอรายชื่อผู้เหมาะสมต่อคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

Advertisment