คลิปหนังสั้น รวมพลังหาร 2 “ยิ่งใช้ร่วมกัน ยิ่งประหยัดชัวร์” ปลุกจิตสำนึกแบ่งปันพลังงาน สร้างวัฒนธรรมหาร 2

- Advertisment-

ยิ่งใช้ร่วมกัน ยิ่งประหยัดชัวร์”

คลิปหนังสั้น รวมพลังหาร 2  “ยิ่งใช้ร่วมกัน ยิ่งประหยัดชัวร์” เล่าเรื่องราวเชิงเสียดสี จากวลี “ใครๆก็ทำ” ที่เป็นข้ออ้างในพฤติกรรมการใช้พลังงานของคนในสังคมแห่งเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพื่อเข้าข้างตัวเองว่าพฤติกรรมที่ทำอยู่นั้นไม่ใช่สิ่งผิดเพราะใครๆก็ทำกัน ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมๆกันทิ้งไว้แล้วหันไปทำอย่างอื่น การใช้รถคนละคัน ออฟฟิศที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อประหยัดพลังงาน แต่ผู้ใช้กลับยังเปิดแอร์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆทิ้งไว้ในระหว่างเวลาพัก การใช้ลิฟต์เพียงคนเดียวโดยไม่รอผู้อื่น จอดรถยนต์โดยไม่ดับเครื่องยนต์ เปิดประตูตู้เย็นทิ้งไว้ในระหว่างทำอาหาร หรือใช้มือถือหรือแทปเล็ตดูรายการบันเทิงคนเดียวในห้อง

คลิปหนังสั้นนี้ จึงตั้งคำถามว่า “ทำไมต้องทำเหมือนคนอื่น” เพื่อกระตุกจิตสำนึกให้คนกลับมาสำรวจพฤติกรรม การใช้พลังงานของตนเอง และเกิดการยั้งคิดก่อนทำ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่สิ้นเปลืองพลังงาน ไปสู่การร่วมกันสร้างวัฒนธรรมประหยัดพลังงาน เช่น ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้ ไปทางเดียวกันใช้รถคันเดียวกัน ใช้อุปกรณ์สื่อสารดูรายการบันเทิงด้วยกัน เพื่อปลูกจิตสำนึกแบ่งปันการใช้พลังงานร่วมกัน ก่อให้เกิด “วัฒนธรรมหารสอง” ที่นอกจากจะประหยัดและลดการใช้พลังงานลงแล้ว ยังช่วยกระชับความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและสังคมให้เป็นมิตรและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้วย

- Advertisment -

โลกนี้จะดีขึ้น เมื่อมีคนกล้าคิดต่างอย่างสร้างสรรค์ และกล้าลงมือทำให้เกิดขึ้นจริง การประหยัดพลังงานก็เช่นเดียวกัน หันมาร่วมมือร่วมใจกันสร้าง “วัฒนธรรมหารสอง” เพื่อใช้พลังงานได้อย่างคุ้มค่า

#ยิ่งใช้ร่วมกันยิ่งประหยัดชัวร์ #วัฒนธรรมประหยัด #วัฒนธรรมหาร2 #ยิ่งใช้ร่วมกัน #ยิ่งประหยัดชัวร์ #รวมพลังหาร2 #ประหยัดชัวร์ #สำนักงานนโยบายเเละแผนพลังงาน #ENC #energysaving #sharing #economy #shortfilm

Advertisment