Shipper รายใหม่ทิ้งโควต้า LNG ปี 64 โยนประชาชนรับภาระค่าไฟแทน

- Advertisment-

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) สรุปไม่มีผู้รับใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ(Shipper)รายใหม่ สนใจนำเข้า LNG โควต้า 4.8 แสนตัน ประจำปี 2564 เหลือเพียง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็น Shipper รายเดียวที่ยังอยู่ระหว่างพิจารณา กกพ. ส่งหนังสือหารือสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ว่าจะอนุญาตให้ กฟผ.นำเข้าหรือไม่ อาจมีผลกระทบต่อค่าไฟฟ้า และหาก กฟผ.ไม่นำเข้าจะคืนโควต้าให้ ปตท.ได้หรือไม่ รวมทั้งข้อเสนอใหม่ของ Shipper เรียกร้องออกกติกาให้ทดลองนำเข้าโดยรวมราคาใน Pool ก๊าซฯได้ คาด สนพ.มีความชัดเจนสัปดาห์หน้า

แหล่งข่าวในคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยความคืบหน้าการเปิดจองโควต้านำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) 4.8 แสนตันประจำปี 2564 ว่า ล่าสุดได้ข้อสรุปว่าผู้รับใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (Shipper) รายใหม่ทั้งหมด 6 ราย (กลุ่มนำเข้า LNG เพื่อผลิตไฟฟ้าขายให้ลูกค้าโดยตรง ไม่จำหน่ายเข้าระบบไฟฟ้า) ยืนยันไม่นำเข้า LNG โควต้า 4.8 แสนตันของปี 2564 ดังนั้นขณะนี้เหลือเพียง Shipper การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) เพียงรายเดียวที่อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะนำเข้าLNG โควต้า 4.8 แสนตันดังกล่าวหรือไม่ (กฟผ. ในฐานะ Shipper ผู้นำเข้า LNG สำหรับผลิตไฟฟ้าขายเข้าระบบไฟฟ้า)

อย่างไรก็ตามขณะนี้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)ได้ส่งหนังสือหารือไปยังสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ใน 2 กรณี และคาดว่า สนพ. จะชี้แจงกลับมายัง กกพ. ได้ประมาณ สัปดาห์หน้า ได้แก่เรื่อง

1. กฟผ.ควรนำเข้า LNG โควต้า 4.8 แสนตัน ของปี 2564 เพื่อนำมาเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าหรือไม่ โดย สนพ.อาจพิจารณาด้านปริมาณก๊าซฯ ของโรงไฟฟ้า กฟผ. ว่ามีเพียงพอแล้วหรือไม่ และ LNG ที่นำมาใช้ต้องเป็นก๊าซฯ ที่มีปริมาณความต้องการเพิ่มเติมจากสัญญาที่มีกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ด้วย นอกจากนี้ที่สำคัญคือ หาก กฟผ.นำเข้าLNG มาใช้ ต้นทุนราคาที่แพงจะถูกส่งผ่านไปยังค่าไฟฟ้าประชาชนได้ เพราะราคา LNG ในช่วงนี้มีราคาสูงมาก รวมถึงกรณีหาก กฟผ.ไม่นำเข้า LNG โควต้าดังกล่าว จะคืนโควต้ากลับไปยัง ปตท. ซึ่งเป็น Shipper รายเดิมได้หรือไม่ แต่ ปตท.ก็จะนำไปเปิดประมูล โดยอาจให้ Shipper รายอื่นๆ มาร่วมประมูล เพื่อนำเข้า LNG และนำราคาไปรวมใน Pool ก๊าซฯ เช่นกัน ดังนั้นหากให้โควต้าไปยัง ปตท. ก็ต้องมาพิจารณาหลักเกณฑ์ราคานำเข้า LNG อีกด้วย

- Advertisment -

2. ให้ สนพ.พิจารณาข้อเสนอของ Shipper รายใหม่ ที่เรียกร้องให้แก้กติกา โดยให้ Shipper สามารถทดลองนำเข้า LNG ในโควต้าดังกล่าวแล้วนำไปเฉลี่ยราคาใน Pool ก๊าซได้ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมทดลองนำเข้า ก่อนที่ Shipper จะนำเข้ามาใช้เองจริงในปี 2565 เป็นต้นไป ส่วนโควต้า 4.8 แสนตันในปี 2564 นี้ Shipper รายใหม่จะไม่นำเข้า เนื่องจากขณะนี้ราคา LNG ตลาดจร (Spot) มีราคาสูงกว่าก๊าซในอ่าวไทยมาก และรัฐประกาศโควต้าช้าเกินไปทำให้เตรียมพร้อมไม่ทัน ดังนั้นคาดว่าปี 2565 เป็นต้นไป Shipper รายใหม่จะเริ่มนำเข้าก๊าซมาเพื่อผลิตไฟฟ้าให้ลูกค้าเองต่อไป

Advertisment