บทความที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้ปิโตรเลียม : รู้จักระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือ ระบบ PSC

คอลัมน์ รอบรู้ปิโตรเลียม

By Mr. Fact  

________________________________________________________________________________________________________________

 

รู้จักระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือ ระบบ PSC

<img alt="" data-cke-saved-src="/userfiles/images/Final AW Print Ad ประชาชาติธุรกิจ Halfpage.png" src="/userfiles/images/Final AW Print Ad ประชาชาติธุรกิจ Halfpage.png" 500px;="" height:="" 403px;"="">

การเปิดประมูลแหล่งก๊าซธรรมชาติแปลง G1/61 (แหล่งเอราวัณ) และแปลง G2/61 (แหล่งบงกช) ถือเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้นำระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือ ระบบ PSC มาใช้ แทนระบบสัมปทานที่ใช้มากว่า 40 ปี

เหตุผลที่ต้องนำระบบ PSC มาใช้ เนื่องจากเมื่อสิ้นอายุสัมปทานในปี 2565 กฎหมายไม่อนุญาตให้ต่อสัมปทานรายเดิมได้อีก แต่ยังมีความจำเป็นต้องผลิตก๊าซธรรมชาติอย่างต่อเนื่องจากทรัพยากรที่ยังมีเหลืออยู่

นอกจากนี้ ภาครัฐยังจะรับโอนทรัพย์สินจากทั้ง 2 แหล่ง มาบริหารจัดการร่วมกับผู้รับสัญญารายใหม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศสูงสุด ขณะที่ในระบบสัมปทานไม่ได้กำหนดให้รัฐและผู้รับสัมปทานต้องบริหารความเสี่ยงร่วมกัน

ดังนั้น ระบบ PSC จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการบริหารจัดการแหล่งก๊าซธรรมชาติทั้ง 2 แหล่ง

ในด้านการบริหารจัดการ ในระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตนั้น ภาครัฐจะมีส่วนร่วมในการอนุมัติแผนงาน งบลงทุน ตลอดจนการดำเนินงานต่างๆ ร่วมกับผู้ได้รับสัญญา ซึ่งข้อดีคือภาครัฐสามารถเข้าไปกำกับดูแลเรื่องการลงทุนได้ชัดเจน

สำหรับผลประโยชน์ตอบแทนที่ประเทศและประชาชนจะได้รับจากระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต นั้นจะครอบคลุมทั้งด้านความมั่นคงทางด้านพลังงาน รายได้รัฐ และชีวิตความเป็นอยู่ประชาชน อาทิ การมีก๊าซธรรมชาติจากแหล่งพลังงานในประเทศใช้อย่างต่อเนื่องในราคาที่เหมาะสม ราคาไฟฟ้าไม่แพงจนเกินไป และเกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับคนไทยทั้งในอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียมโดยตรง และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

ส่วนเรื่องรายได้นั้น ภาครัฐจะได้รับค่าภาคหลวง 10% ของผลผลิตรวมของปิโตรเลียม ส่วนแบ่งปิโตรเลียมส่วนที่เป็นกำไร ไม่น้อยกว่า 50% และภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 20% ของกำไรสุทธิ

ติดตามชมคลิปวิดีโอได้จากลิงก์นี้  https://www.facebook.com/energynewscenter/videos/2103941079822388/

 

#พลังงานมีวันหมดต้องรู้รักษ์รู้ใช้รู้คุณค่า #กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

 

กลับสู่บทความทั้งหมด