ค้นหาด้วย ' prosumer ' ทั้งหมด 1 รายการ
" ศิริ " หนุนหลักการ Prosumer เปิดให้ประชาชนเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ผลิตไฟฟ้า
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนใหม่ " ศิริ จิระพงษ์พันธ์ " หนุนหลักการที่จะให้ประชาชนเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ผลิตไฟฟ้าขาย(Prosumer ) รับกระแสในอนาคต โดยมอบให้ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ไปพิจารณาหลักเกณฑ์ กติกา ที่จะรองรับ  พร้อมขอเวลาดูรายละเอียดโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา หรือ โซลาร์รูฟท็อปเสรี ที่ผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน( กบง.) ในยุคที่ พลเอกอนันตพร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  ให้เกิดความรอบคอบ  ก่อนเสนอ กพช. เพราะเป็นโครงการที่ประชาชนให้ความสนใจมาก 
 
นาย ศิริ จิระพงษ์พันธ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ตอบคำถามสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 8ธ.ค.2560  ถึงโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา หรือ โซลาร์รูฟท็อปเสรี ที่ผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน( กบง.) ในยุคที่ พลเอกอนันตพร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  ว่า ต้องขอเวลาศึกษารายละเอียดโครงการดังกล่าวให้เกิดความรอบคอบ เพราะเป็นโครงการที่ประชาชนให้ความสนใจ  ก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) พิจารณาต่อไป
 
ทั้งนี้โครงการโซลาร์รูฟท็อปเสรี นั้น สอดคล้องกับแนวโน้มในอนาคต ที่ประชาชนจะหันมาผลิตไฟฟ้าใช้เองและเป็นผู้ขายและผู้ซื้อไฟฟ้า หรือ  Prosumer  ซึ่งเป็นกระแสที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และส่วนตัว ตนก็สนับสนุน เพราะในสมัยที่ทำหน้าที่เป็นกรรมาธิการด้านพลังงาน ในสภาปฎิรูปแห่งชาติ( สปช.)ก็เคยมีข้อเสนอ เรื่องของโครงการโซลาร์รูฟท็อฟเสรีถึงกระทรวงพลังงาน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เองและหากมีไฟฟ้าเหลือก็ให้สามารถขายเข้าระบบ หรือขายระหว่างกันเองได้  ดังนั้น เมื่อมีโอกาสมาเป็นรัฐมนตรีพลังงาน  จึงต้องหยิบเรื่องนี้มาพิจารณาดำเนินการ  โดยได้มอบให้ทาง คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ไปพิจารณาหลักเกณฑ์ กติกา  เรื่องของสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเอกชน หรือ  Private PPA ที่จะออกมารองรับแล้ว
 
 ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center -ENC) รายงานว่า  ก่อนหน้านี้ทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.)ได้เปลี่ยนรูปแบบ โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อปเสรี มาเป็นโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อปแบบ Net Billing ในระยะแรก ไม่เกิน 300 เมกะวัตต์ โดยโครงการดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.)นัดพิเศษเมื่อวันที่ 20 ต.ค.2560 ที่ผ่านมา ในช่วงที่พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ ยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  โดยมีหลักการสำคัญ ที่เน้นให้ประชาชนผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อป เพื่อใช้เอง เป็นลำดับแรก และหากมีไฟฟ้าเหลือ จึงจะขายเข้าสู่ระบบ ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย(กฟน.,PEA)  ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมโครงการ จะมีทั้งใบเสร็จซื้อ และใบเสร็จขายไฟฟ้า ในแต่ละเดือน
 
 สำหรับอัตราค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะรับซื้อภายใต้โครงการนั้น ในหลักการจะมีอัตราที่ถูกกว่าราคาค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)ขายให้กับ การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย และ ในกลุ่มที่ติดตั้งบนหลังคาโรงงานหรืออาคารพาณิชย์ ก็จะมีอัตราค่าไฟฟ้าถูกกว่ากลุ่มที่ติดตั้งในบ้านที่อยู่อาศัย  คือจะขายได้ในอัตราค่าไฟประมาณ 50 สตางค์ต่อหน่วย