ค้นหาด้วย ' biomass ' ทั้งหมด 1 รายการ
เสนอเรื่องเปลี่ยนระบบAdder เป็นFiTให้SPPชีวมวลรายเก่า ไม่ทันประชุมกพช.7มี.ค.นี้

กระทรวงพลังงาน กำลังพิจารณาปรับเปลี่ยนผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก(SPP) ชีวมวลรายเก่าในระบบประมาณ10รายกำลังการผลิตรวม กว่า 100 เมกะวัตต์ ให้ได้รับการสนับสนุนอัตราค่าไฟฟ้าในระบบFeed in Tariff -FiT แต่คาดว่าจะนำเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.)ไม่ทันการประชุมรอบ7 มี.ค.2561 นี้  

 ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน( Energy News Center - ENC ) รายงานว่า กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการพิจารณาให้กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก หรือ SPP(กำลังผลิตระหว่าง 10-90 เมกะวัตต์ ) ซึ่งใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นรายเก่าที่อยู่ในระบบและได้รับการสนับสนุนในระบบ“เงินส่วนเพิ่มรับซื้อไฟฟ้า” หรือ Adder ให้เปลี่ยนมาเป็นการส่งเสริมในระบบ “เงินสนับสนุนตามต้นทุนที่แท้จริง หรือ Feed in Tariff -FiT ตามที่ผู้ประกอบการร้องขอ  แต่คาดว่าจะเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.)ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ไม่ทันในการประชุมรอบวันที่ 7 มี.ค. 2561 นี้  เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด โดยเฉพาะประเด็นการหักลบผลประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการที่ได้ Adder ที่ผ่านมา  และการกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องเปลี่ยนเป็นการผลิตไฟฟ้าแบบเสถียร(Firm)

โดยเมื่อปลายเดือนม.ค. 2561 ที่ผ่านมา ทางผู้ประกอบการ SPP ชีวมวล ได้สอบถามความคืบหน้าการปรับเปลี่ยนระบบขอรับการสนับสนุนดังกล่าวมายังกระทรวงพลังงาน เนื่องจากเรื่องดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.) มาตั้งแต่ปี 2560แล้ว แต่กระทรวงพลังงาน ยังไม่ได้นำเสนอต่อที่ประชุม กพช. ให้พิจารณาอนุมัติ เพื่อให้มีผลในทางปฎิบัติ

ทั้งนี้ความล่าช้าดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการSPPรายเก่า เพราะไม่สามารถแข่งขันซื้อเชื้อเพลิงชีวมวล เช่น แกลบ ทะลายปาล์ม ไม้สับ กับ กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก หรือVSPP ชีวมวล(กำลังการผลิตต่ำกว่า 10 เมกะวัตต์)ที่ได้รับการอนุมัติจากกพช.ให้ปรับเปลี่ยนระบบจากAdder เป็นFiT ไปตั้งแต่ปี2558  ได้ เนื่องจาก กฟผ.รับซื้อไฟฟ้าในระบบAdder กับSPPชีวมวล อัตราไม่เกิน 2.90 บาทต่อหน่วย ในขณะที่กลุ่มVSPP ได้ค่าไฟฟ้าที่สูงกว่าคือประมาณ 4 บาทต่อหน่วย

 สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า SPP ชีวมวลรายเก่า หรือ รุ่นบุกเบิกผลิตไฟฟ้าชีวมวลตั้งแต่ปี 2530 นั้นมีอยู่ประมาณ 10 ราย กำลังการผลิตรวมกว่า 100 เมกะวัตต์ ได้รับราคาซื้อขายไฟฟ้าที่อิงตามสูตร “ต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้ของ กฟผ.” โดยนโยบายช่วงดังกล่าว กฟผ.เลือกที่จะซื้อไฟฟ้าจากเอกชนที่ใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง แทนที่กฟผ.จะลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าที่มีต้นทุนเชื้อเพลิงสูง เอง  เพื่อให้ค่าไฟฟ้าโดยรวมไม่แพง ซึ่งยุคแรกจะใช้สูตรค่าไฟฟ้าอิงตามราคาน้ำมันเตา และในยุคต่อมาอิงตามราคาโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ล่าสุดในยุคปี 2550 กฟผ.รับซื้อไฟฟ้าจาก SPP ชีวมวลโดยอิงตามราคาโรงไฟฟ้าถ่านหิน และให้ Adder อีก30 สตางค์ต่อหน่วย ซึ่งช่วงดังกล่าวนั้นราคารับซื้อยังอยู่ที่ 2.90 บาทต่อหน่วย แต่ปัจจุบันต้นทุนถ่านหินลดลง ทำให้ราคารับซื้อในปี 2560 ลงมาอยู่ที่ 2.65 บาทต่อหน่วย  ซึ่งต่ำกว่าราคาค่าไฟฟ้าฐานปัจจุบันที่ 3.70 บาทต่อหน่วย ทำให้ผู้ประกอบการ SPP ชีวมวลรายเก่า ประสบปัญหาการดำเนินธุรกิจ จึงได้ทำเรื่องเสนอกระทรวงพลังงาน ขอปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบFiT เช่นเดียวกับกลุ่ม VSPP ชีวมวล