ค้นหาด้วย ' SPP ' ทั้งหมด 1 รายการ
พลเอกอนันตพรนัดหารือปมแก้มติกพช.ช่วยSPPรายเดิม25เม.ย.นี้

รมว.พลังงาน นัดหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปตัดสินการรับซื้อไฟฟ้า SPPโคเจนในวันที่ 25 เม.ย.นี้  หลังจากยังมีความเห็นขัดแย้งเกี่ยวกับปริมาณและราคาขายไฟฟ้า

 

               แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน จะหารือร่วมกับทางสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 25 เม.ย.นี้ เพื่อแก้ไขปัญหาผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก(SPP) ระบบ Cogeneration ที่ขายไฟฟ้าและไอน้ำให้กับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งจะสิ้นสุดอายุสัญญาภายในอีก 4-5 ปีข้างหน้า มีจำนวน 25 ราย กำลังการผลิตที่ขายเข้าระบบ 1.3 พันเมกะวัตต์ 

 

             ทั้งนี้ที่ผ่านมายังมีข้อถกเถียงและยังไม่มีข้อยุติว่าจะดำเนินการต่ออายุให้หรือไม่  เนื่องจากเมื่อมีมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.)ครั้งที่ 1/2558 ออกมา ทางสมาคมฯได้หารือกับทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) แล้วได้ข้อสรุปร่วมกันคือปรับแก้มติ กพช. และปรับลดสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจาก 90 เมกะวัตต์ ลดเหลือไม่เกิน 40 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นประมาณ 40% ของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ขณะที่ราคาขายไฟฟ้าจะลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 3.20 บาทต่อหน่วย จากเดิมอยู่ที่ 3.80 บาทต่อหน่วย แต่ต่อมา สนพ. ในฐานะเลขา กพช. ได้เจรจาต่อรองกับทางสมาคมฯเพื่อให้ยึดตามมติ กพช.เดิม ส่งผลให้เรื่องดังกล่าวยืดเยื้อจนถึงปัจจุบัน

         

      อย่างไรก็ตามคาดว่าจะใช้มติ กกพ. ที่ปรับลดสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเหลือ 40% ของสัญญาเดิม และให้ทางกลุ่ม SPP เน้นขายไฟฟ้าให้กลุ่มลูกค้าในนิคมฯก่อน เพื่อไม่ให้กระทบต่อค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ(FT) ในอนาคต  โดยภายหลังจากได้ข้อสรุปจะเสนอ กพช.ในกลางเดือนพ.ค.นี้ ต่อไป