ค้นหาด้วย ' LED ' ทั้งหมด 1 รายการ
กระทรวงพลังงานหนุนคนไทยใช้อุปกรณ์LEDช่วยประหยัดพลังงาน

กระทรวงพลังงานหนุนคนไทยใช้อุปกรณ์LEDช่วยประหยัดพลังงาน  กฟผ.ตั้งเป้า งาน LED Expo & Thailand Energy Saving Week 2016 ช่วยลด CO2 ของประเทศไทยลงได้ประมาณ 23,000 ตันต่อปี

เมื่อวันที่19 เมษายน 2559 พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน LED Expo & Thailand Energy Saving Week 2016 โดยมี นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงานและประธานบอร์ดกฟผ., นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และนายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)   ร่วมเป็นสักขีพยานย โดยงานจัดขึ้น ณ ห้องแอมเบอร์ 2 – 3 (ตรงข้ามอาคาร 4) ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

 พลเอก อนันตพร เปิดเผยว่า  ปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราการใช้พลังงานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี  ดังนั้น กระทรวงพลังงานได้กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศ เพื่อส่งเสริมและผลักดันการอนุรักษ์พลังงานอย่างเต็มรูปแบบ โดยตั้งเป้าหมายในการลดการใช้พลังงานลงให้ได้ร้อยละ 30 ในปี 2579 ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี ซึ่งกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีเป้าหมายใน 4 ภาคเศรษฐกิจที่มีการใช้พลังงานมาก ได้แก่ ภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และภาคที่อยู่อาศัย

โดยได้ดำเนินการผ่านพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และมาตรการติดฉลากแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้า  รวมถึงความร่วมมือผ่านองค์กรต่างๆ  อาทิ มาตรการช่วยเหลือหน่วยงานในการดำเนินโครงการ ESCO และมาตรการส่งเสริมการใช้แสงสว่าง LED เพื่ออนุรักษ์พลังงาน นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้มีการพัฒนาพลังงานสะอาด เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกและแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน อีกด้วย ซึ่งงาน LED Expo & Thailand Energy Saving Week 2016 จะเป็นการจุดประกายให้ทุกองค์กรหันมาให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านการประหยัดพลังงาน ด้วยการเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง รวมถึงร่วมกันกระตุ้นการอนุรักษ์พลังงานสู่ทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน

 ด้าน นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า งาน “LED Expo & Thailand Energy Saving Week 2016”เป็นงานแสดงสินค้านานาชาติด้านผลิตภัณฑ์ LED และเทคโนโลยีประหยัดพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน กำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่19 - 22 เมษายน 2559  เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานในประเทศอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า  ภายในงานได้มีหน่วยงานภาครัฐ สมาคมวิชาชีพ ร่วมจัดแสดงผลงานด้านวิชาการ และมีผู้ประกอบการทั่วโลก ร่วมนำเสนอเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ LED และอุปกรณ์ประหยัดพลังงานอาทิ จอภาพ หลอดไฟ ป้ายไฟ ระบบทำความเย็นและระบบปรับอากาศ จำนวนรวมกว่า500 ราย พร้อมกันนี้ยังมีการจัดสัมมนาวิชาการ “Thailand LED & Energy Saving Summit” จำนวนกว่า 30 หัวข้อ ซึ่งได้เรียนเชิญผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรชั้นนำในแวดวงไฟฟ้าและเทคโนโลยีประหยัดพลังงานร่วมเป็นวิทยากรอีกด้วย”

 งานนี้คาดว่าจะมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทย ตามข้อตกลงร่วมกันในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 21 หรือ COP21 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อปลายปี 2558 ที่ผ่านมา โดย กฟผ.ตั้งเป้าหมายในการลด CO2 ได้ 5.4 ล้านตันในปี 2563 และ 12.47 ล้านตันในปี 2573 และสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ได้ตั้งเป้าหมายในการลด CO2 ของประเทศไทยลงได้ประมาณ 23,000 ตันต่อปี

 นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เปิดเผยว่า “งาน LED Expo & Thailand Energy Saving Week 2016 ถือเป็นงานแสดงสินค้าที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการลดใช้พลังงานของประเทศ และช่วยให้ทุกภาคส่วนประสบความสำเร็จด้านการจัดการพลังงานได้อย่างดียิ่ง ซึ่งครั้งนี้ สสปน.ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดงานในด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่างประเทศ และแคมเปญการตลาด โดยดึงผู้ซื้อที่มีศักยภาพจากทั่วโลก และปีนี้ สสปน.ได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้จัดงานด้วยแคมเปญ Connect Businesses ซึ่งเป็นการนำกลุ่มนักธุรกิจและผู้ประกอบการจากต่างประเทศในอาเซียนและ BIMSTEC ให้เข้าร่วมงาน เพื่อทำการจับคู่เจรจาธุรกิจกันภายในงาน โดยทุกการสนับสนุนเพื่อมุ่งหวังให้งานฯ มีการเติบโตและมีผู้เข้าร่วมงาน โดยเฉพาะต่างชาติเพิ่มมากขึ้น