ค้นหาด้วย ' IRPC ' ทั้งหมด 1 รายการ
IRPCออกหน่วยทำขาเทียม9-15ก.ค.นี้ช่วยผู้พิการจ.ระยอง

IRPC มอบเม็ดพลาสติก 25 ตันต่อปี ผลิตขาเทียมมอบให้ผู้พิการต่อเนื่องมา 6 ปี กว่า 5 พันคน  พร้อมจัดกิจกรรมออกหน่วยทำขาเทียม 9-15 ก.ค.นี้ ที่จ.ระยอง หวังช่วยผู้พิการอีก220รายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในปีมหามงคลของชาวไทย

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) หรือ  IRPC  เปิดเผยว่า  IRPC  ได้ร่วมมือกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และจังหวัดระยอง ออกหน่วยเพื่อทำขาเทียมให้กับผู้พิการในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียงกว่า 220 ราย ระหว่างวันที่ 9-15 ก.ค.นี้  ที่ สมาคมสโมสร ไออาร์พีซี สปอร์ตคอมเพล็กซ์ จังหวัดระยอง เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติในวโรกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 พรรษา และงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 ส.ค. 2559 และยังเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้ดีขึ้นด้วย 

อย่างไรก็ตามตั้งแต่ปี  2554 บริษัท IRPC  ได้บริจาคเม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีน ให้แก่มูลนิธิขาเทียมฯ ประมาณ 20-25 ตันต่อปี หรือคิดเป็นมูลค่า 1 ล้านบาทต่อปี โดยมียอดทำขาเทียมได้ถึง 6,694 ขา ให้กับผู้พิการจำนวน 5,040 คน 

นอกจากนี้ศูนย์วิจัยผลิตภัณฑ์นวัตกรรม IRPC  ได้พัฒนาพลาสติกเชิงวิศวกรรมที่เรียกว่า อัลตราไฮ โดยเป็นผู้ผลิตรายแรกในไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่นำนวัตกรรมพลาสติกดังกล่าวมาผลิตเป็นข้อเข่าเทียมสำหรับเด็ก ข้อสะโพกเทียมและข้อต่อต่างๆตามร่างกาย เนื่องจากมีคุณสมบัติ ลื่น ทนทานต่อการสึกกร่อน เสียดสีและแรงกระแทกสูง รวมถึงไม่ดูดซึมความชื้น การเสื่อมสภาพน้อย มีความคงทนสูง ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความคงทนแข็งแรงมากขึ้น โดยพยายามทดลองให้สำเร็จเร็วที่สุดเพื่อให้นำมาใช้ได้จริงต่อไป 

สำหรับการออกหน่วยเพื่อทำขาเทียมฯ ครั้งนี้มีกิจกรรมอื่นๆ ร่วมด้วย อาทิ การจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องช่วยผู้พิการระดับ 1 โดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดระยอง ซึ่งจัดเป็นครั้งแรก  โดยช่างเหล่านี้บางคนเป็นผู้พิการซึ่งมาทำงานเพื่อสังคม เมื่อผ่านการทดสอบจะได้บรรจุเป็นข้าราชการ  รวมถึงมีการจัดอบรมผู้พิการและญาติ เกี่ยวกับกายภาพบำบัดควบคู่ไปกับการดูแลตอขาและขาเทียม การจัดอบรมอาชีพให้แก่ผู้พิการและญาติ การจัดนิทรรศการกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างโอกาสให้ผู้พิการมีชีวิตที่ดีขึ้น และการจัดนิทรรศการจากสหภาพแรงงาน  IRPC เรื่องการทำประโยชน์ให้สังคม เป็นต้น 



พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้พิการทั่วประเทศรวม 1.7 ล้านคน ซึ่งกระทรวงฯ ได้เข้าไปดูแลให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อปี 2558 กระทรวงฯได้ปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้พิการเพิ่มขึ้นจาก 500 บาทต่อเดือน เป็น 800 บาทต่อเดือนแล้ว และจะพยายามรักษามาตรฐานการช่วยเหลือด้านอื่นๆให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป  อย่างไรก็ตามการที่ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดทำขาเทียมเพื่อผู้พิการจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือสังคมได้รวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะการที่ บริษัท IRPC เข้ามาร่วมสนับสนุนเม็ดพลาสติกเพื่อจัดทำขาเทียม ทำให้ผู้พิการได้รับการประกอบขาเทียมได้รวดเร็วภายใน 1-2วัน นับเป็นการช่วยเหลือสังคมและทำให้บุคลากรของประเทศกลับมาช่วยเหลือตัวเองได้และเป็นกำลังพัฒนาประเทศต่อไป