ค้นหาด้วย ' DJSI ' ทั้งหมด 1 รายการ
ปตท.ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ต่อเนื่องเป็นปีที่5

ปตท.ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Indices -DJSI ต่อเนื่องกันเป็นปีที่5 สะท้อนการดำเนินธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืน

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่า ปตท. ได้รับการคัดเลือกให้ติดอยู่ในดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) อย่างต่อเนื่อง โดยในการประกาศรายชื่อล่าสุดประจำปี 2016 นั้น นับเป็นการติดโผดัชนี DJSI ติดต่อกันถึง 5 ปีซ้อน  ซึ่งนอกจากผลงานการติดอันดับของ ปตท. แล้ว บริษัทในกลุ่ม ปตท. ประกอบด้วย บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  และบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านการประเมินเป็นสมาชิก DJSI ต่อเนื่องครบทุกบริษัท  นอกจากนี้ยังเป็นความภูมิใจอย่างยิ่งของกลุ่ม ปตท. ที่  ปตท.สผ. ได้รับคัดเลือกเป็น Industry Leader ของอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ ประเภท Oil & Gas Upstream & Integrated และไทยออยล์ ได้รับคัดเลือกเป็น Industry Leader ของอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ ประเภทOil & Gas Refining & Integrated  อีกด้วย

นายเทวินทร์ กล่าวว่า ท่ามกลางความท้าทายของอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ ที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ตกต่ำ และความผันผวนของเศรษฐกิจโลก  ปตท. ได้ดำเนินธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืน เสริมสร้างความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร โดยยึดหลักการประเมินที่สำคัญทั้งการรักษาสมดุลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย สร้างความมั่นคงทางพลังงานอย่างเพียงพอ ทั่วถึงทุกพื้นที่ ในราคาที่เป็นธรรม บนพื้นฐานของการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

 “ผมเชื่อมั่นว่า การบริหารจัดการอย่างยั่งยืนจะเป็นภูมิคุ้มกันที่เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรในระยะยาว การได้รับการจัดอันดับ DJSI ในครั้งนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ ที่สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระดับโลก” นายเทวินทร์ กล่าว

ดัชนี DJSI ถือเป็นดัชนีที่ใช้ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก ซึ่งจัดทำขึ้นด้วยความร่วมมือของS&P Dow Jones Indices และ RobecoSAM โดยเชิญบริษัทขนาดใหญ่ทั่วโลกให้เข้าร่วมการประเมินด้านความยั่งยืน และคัดกรองบริษัทที่ได้คะแนนด้านการดำเนินงานอย่างยั่งยืนสูงสุด ร้อยละ 10 เรียงตามลำดับลงมาของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งดัชนี DJSI นี้ กองทุนต่างๆ จากทั่วโลกให้ความเชื่อถือและใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาการลงทุนกับบริษัทหรือองค์กรนั้นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สามารถสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ลงทุน รวมถึงการสร้างคุณค่าระยะยาวให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย