ค้นหาด้วย ' COP21 ' ทั้งหมด 1 รายการ
“พลังงาน” เดินหน้าแผนลดโลกร้อน แม้สหรัฐฯถอนตัวข้อตกลง COP21

รัฐมนตรีพลังงานยืนยันไทยเดินหน้าตามพันธกิจ COP21 ต่อไป แม้สหรัฐฯจะยกเลิกข้อตกลง  ชี้มีความจำเป็นต้องลดโลกร้อนและส่งเสริมพลังงานทดแทนเพื่อประโยชน์ของประเทศ  พร้อมผลักดันการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนให้ได้ตามเป้าหมายนายกฯ ที่ 40%

พล.อ.อนัตพร กาญจนรัตน์ เปิดเผยถึงกรณีที่นายโดนัล ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา จะยกเลิกข้อตกลงการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 หรือ COP21 ซึ่งนายกรัฐมนตรีของไทยได้ร่วมลงนามข้อตกลงที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ว่า ไทยจะยังคงเดินหน้าตามกรอบสนธิสัญญาการลดโลกร้อนตามกรอบความตกลงปารีสดังกล่าวต่อไป แม้สหรัฐฯ จะยกเลิกข้อตกลงก็ตาม เนื่องจากเป็นข้อตกลงที่ทำด้วยกันหลายประเทศ และไทยมีเหตุผลความจำเป็นในการลดโลกร้อน โดยหากดำเนินการสิ่งใดได้ก็พร้อมจะดำเนินการไปก่อน โดยเฉพาะการส่งเสริมพลังงานทดแทนที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย รวมทั้งการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ๆ ก็ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ช่วยลดมลภาวะลงมากด้วย

นอกจากนี้ การที่นายกรัฐมนตรีไทยได้มอบนโยบายเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนให้ได้ 40% สูงกว่าที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าระยะยาว หรือ พีดีพี 2015 ที่กำหนดให้ทำพลังงานทดแทนให้ได้ 30% ในปี 2579 นั้น ทางกระทรวงพลังงานก็เร่งดำเนินการอยู่ โดยแผนพัฒนาพลังงานทดแทนก็มีการปรับอยู่ตลอดเพื่อให้ทันกับสถานการณ์

ทั้งนี้ สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา ประกาศว่าสหรัฐฯจะถอนตัวออกจากข้อตกลงปารีส ที่กำหนดให้ประเทศที่ให้คำมั่นในข้อตกลงต้องดำเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมีเป้าหมายเพื่อการควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เพิ่มเกิน 2 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรม (Pre-industrial Era) อย่างไรก็ตาม หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องมองว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าว ไม่น่าจะส่งผลต่อทิศทางการใช้พลังงานสะอาดของโลก แม้อาจจะทำให้การดำเนินการล่าช้าลงไปบ้าง และการถอนตัวของสหรัฐจากข้อตกลงปารีสดังกล่าว อาจทำให้ประเทศอื่นกล้ามาเล่นบทบาทผู้นำในเรื่องปัญหาสภาวะอากาศหลังจากนี้

ทั้งนี้ ปัจจุบันรัฐบาลและบริษัทเอกชนต่างๆ ในประเทศต่างๆทั่วโลก ได้ทุ่มเงินลงทุนหลายพันล้านเหรียญสหรัฐในโครงการพลังงานสะอาด อาทิ พลังงานลมและโซลาร์ฟาร์ม ในขณะที่การก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินต้องเผชิญความยากลำบากมากขึ้น โดยประเทศอุตสาหกรรมจำนวนมากต่างเร่งพัฒนาพลังงานสะอาด อาทิ เยอรมนีได้ตั้งเป้าหมายว่าการผลิตไฟฟ้า 85% ของไฟฟ้าในประเทศจะมาจากพลังงานสะอาด ขณะที่จีน ซึ่งเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุดในโลก ได้ยกเลิกการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่หลายแห่งในปีนี้ และมีแผนลงทุนอย่างน้อย 3.6 แสน ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในโครงการพลังงานสีเขียวภายในปี 2020