ค้นหาด้วย ' B.Grimm ' ทั้งหมด 1 รายการ
บี.กริม เพาเวอร์ เดินหน้าจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ

บี.กริม เพาเวอร์ ทยอยจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 กำลังการผลิต 133 เมกะวัตต์ สามารถจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบตามสัญญาให้แก่ กฟผ. จำนวน 90 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ B.Grimm เปิดเผยว่า  บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลลิ่ง) เพิ่มเติมให้แก่ สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่ออัพเดตความคืบหน้าการพัฒนาโครงการ ซึ่งล่าสุด เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561  บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้า SPP ที่ต้องอยู่ในพื้นที่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง ตำบลมาบยางพร  อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ขนาดกำลังการผลิต 133 เมกะวัตต์ สามารถเริ่มดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  โดยมีต้นทุนในการก่อสร้างต่ำกว่างบประมาณที่วางไว้ และมีประสิทธิภาพสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ คาดว่าทำให้บริษัทสามารถรับรู้รายได้ในปีนี้เพิ่มขึ้นกว่า 2,000 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากขายไฟฟ้าจำนวน 90 เมกะวัตต์ให้แก่ กฟผ. ตามสัญญาแล้ว โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 ยังขายไฟฟ้าส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยองด้วย

ทั้งนี้ บี.กริม เพาเวอร์  มีโรงไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น  31 โครงการ โดยเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 13  โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 15 โครงการ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ 2 โครงการ และโรงไฟฟ้าพลังงานดีเซล 1 โครงการ มีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 1,779 เมกะวัตต์