ค้นหาด้วย ' รถไฟ ' ทั้งหมด 1 รายการ
กระทรวงพลังงานจับมือการรถไฟฯ นำร่องใช้ B10 ในรถไฟเส้นทางวงเวียนใหญ่-มหาชัย
กระทรวงพลังงาน จับมือ การรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) ทดลองใช้จริงไบโอดีเซล B10 กับรถไฟเส้นทางวงเวียนใหญ่-มหาชัย เพื่อส่งเสริมการใช้น้ำมันปาล์มในประเทศให้เพิ่มขึ้น  ในขณะที่ประธานกรรมการ คณะปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน "พรชัย รุจิประภา"  ระบุหากใช้ B10 ได้หมด จะเพิ่มพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันได้อีก 7 ล้านไร่
 
นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงาน โดยกรมธุรกิจพลังงาน(ธพ.) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) และการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) ได้หารือร่วมกันเพื่อพิจารณาถึงแนวทางส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B10 (การนำน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ หรือ B100 ผสมในดีเซล 10% ทุกลิตร) สำหรับกิจการรถไฟ โดยเตรียมจะทดลองนำร่องกับรถไฟเส้นทางวงเวียนใหญ่-มหาชัย คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากกระทรวงคมนาคม พิจารณาอนุมัติ
 
"การนำร่องใช้ดีเซล B10 ในรถไฟ แม้ว่าจะมีปริมาณไม่มาก แต่ถ้าพิสูจน์ได้ว่า สามารถดำเนินการได้และส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เป็นเรื่องที่ดี แต่ต้องมีมาตรการกำกับดูแลที่ดีและไม่เกิดการเอาเปรียบผู้บริโภค" นายศิริ กล่าว
 
ด้าน นายพรชัย รุจิประภา ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน กล่าวว่า คณะกรรมการปฏิรูปฯ ได้เสนอแนวทางส่งเสริมการใช้พืชพลังงานทั้งไบโอดีเซลและเอทานอล เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยหากเพิ่มการใช้เอทานอล เป็น 20% จะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการปลูกอ้อยเพิ่มขึ้น 2-3 ล้านไร่ และหากเพิ่มการใช้ไบโอดีเซล เป็น จาก B7 เป็น  B10 จะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการปลูกปาล์มเพิ่มขึ้น 7 ล้านไร่ ช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร  เพียงแต่การส่งเสริมจะต้องพิจารณาศักยภาพด้านวัตถุดิบและเทคโนโลยี ที่ไม่มีผลกระทบกับผู้ใช้น้ำมันมากจนเกินไป