ค้นหาด้วย ' แบงก์กรุงเทพ ' ทั้งหมด 1 รายการ
แบงก์กรุงเทพสาขาโตเกียวชี้ญี่ปุ่นน่าลงทุนด้านโรงแรม รีสอร์ท และพลังงานหมุนเวียน
ผู้บริหารแบงก์กรุงเทพสาขาโตเกียว ชี้ญี่ปุ่นยังมีโอกาส สำหรับนักลงทุนไทยให้เข้าไปขยายการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ทั้งโรงแรม รีสอร์ท รวมทั้งการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียน  ที่รัฐบาลให้การส่งเสริมเรื่องค่าไฟ
 
เมื่อเร็วๆนี้ นาย ชาคร  หนูคงใหม่ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ นำคณะสื่อมวลชนซึ่งเข้าอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” จำนวน 41 คน เข้าเยี่ยมชมธนาคารกรุงเทพ สาขาโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น พร้อมรับฟังบรรยายสรุป ถึงภาพรวมเศรษฐกิจประเทศญี่ปุ่น และการให้บริการของธนาคารกรุงเทพ ที่ได้เปิดให้บริการมากว่า 60 ปี โดยปัจจุบันมี 2 สาขา ประกอบด้วย สาขาโตเกียว และสาขาโอซาก้า โดยมี นาย ทวี พวงเกตุแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President ผู้จัดการทั่วไปสาขาในประเทศญี่ปุ่น และผู้จัดการสาขาโตเกียว ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังบรรยายจาก คุณณัฐิยา  สุจินดา อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว
 
โดยเนื้อหาสำคัญจากการบรรยาย นายทวี ระบุถึงโอกาสการลงทุนในที่ปุ่นที่เปิดให้นักลงทุนไทยขยายการลงทุน โดยเฉพาะในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ทั้งโรงแรม รีสอร์ท และคอนโดมีเนียม ซึ่งที่ผ่านมาก็มีนักลงทุนไทยหลายรายเริ่มเข้ามาลงทุนในกิจการดังกล่าวอยู่บ้างแล้ว 
 
นายทวี ให้เหตุผลว่า คนญี่ปุ่นเป็นคนที่มีเงินออมสูง แต่ไม่ยอมใช้จ่าย ไม่ยอมลงทุน เพราะไม่มั่นใจว่าในอนาคตรัฐบาลจะมีเงินเลี้ยงพวกเขาหรือเปล่า  โดยจะเลือกใช้จ่ายเพื่อตัวเอง เฉพาะที่จำเป็น ดังนั้น เมื่อรัฐบาลญี่ปุ่นมีนโยบายยกเลิกการทำวีซ่า ให้กับบางประเทศ รวมทั้งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวและใช้จ่ายภายในประเทศ  แต่ปรากฎว่าโรงแรม และที่พัก มีห้องที่ไม่เพียงพอที่จะรองรับ เพราะคนญี่ปุ่นไม่อยากลงทุน  จึงเป็นโอกาสที่เปิดช่องให้นักลงทุนไทย และต่างชาติ เข้ามาลงทุนทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 
 
ในขณะที่อีกธุรกิจที่เปิดช่องให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนกันมากคือการลงทุนด้าน พลังงานหมุนเวียน(Renewable Energy)  เพราะญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ต้องนำเข้าพลังงานเกือบทั้งหมด และเป็นประเทศที่มีแผ่นดินไหว ถ้ามีการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากๆ ประชาชนส่วนหนึ่งก็ยังไม่มั่นใจ  รัฐบาลจึงพยายามที่จะส่งเสริมให้มีการพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะโซลาร์ฟาร์ม  พลังงานลม  มากขึ้น  โดยให้การสนับสนุนเรื่องค่าไฟ 
 
โดยปัจจุบัน กลุ่มนักลงทุนไทยที่มีการลงทุนโครงการโซลาร์ฟาร์มในประเทศญี่ปุ่น มีหลายรายเช่นกลุ่มปตท.กลุ่มบ้านปู  บริษัทกันกุล ซึ่งก็มีบางรายที่กำลังหารือเรื่องสินเชื่อกับทางธนาคารกรุงเทพฯสาขาในญี่ปุ่น 
 
นายทวี บอกด้วยว่า ประเทศญี่ปุ่นที่เติบโตมาได้จนถึงทุกวันนี้เพราะมีประชากรจำนวนมากกว่าร้อยล้านคน ซึ่งเมื่อประชาชกรในประเทศมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในระดับหนึ่ง ก็เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อผลิตสินค้าป้อนความต้องการในประเทศ  ที่สำคัญคือ  คนญี่ปุ่นเป็นคนที่มีวินัย และเชื่อมั่นในผู้นำ 
 
สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”ของสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจซึ่งได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกรุงเทพ นั้น จะมีพิธีปิดโครงการในวันที่ 2 ก.ย.2560 นี้ โดยผู้เข้าอบรมจะนำเสนอรายงานจากการศึกษาดูงานยังประเทศญี่ปุ่น และมีการมอบวุฒิบัตรและกล่าวปิดโครงการโดย นายเดชา ตุลานันท์  ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)