ค้นหาด้วย ' เอสพีพี ' ทั้งหมด 17 รายการ
บอร์ดกฟน.ตั้งชัยยงค์ พัวพงศกร เป็นผู้ว่ากฟน.คนใหม่

บอร์ด กฟน.มีมติเห็นชอบตั้ง "ชัยยงค์ พัวพงศกร" รองผู้ว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร เป็น ผู้ว่าการ กฟน.คนใหม่

รายงานข่าวจากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) แจ้งว่า ในการประชุมนัดที่ 665 ของ คณะกรรมการ กฟน.เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นายชัยยงค์ พัวพงศกร รองผู้ว่าการเทคโนโลยีและระบบสื่อสาร กฟน. เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการ กฟน. คนใหม่ ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ กฟน.เสนอ แทนนายสมชาย โรจน์รุ่งวศินกุล ซึ่งจะครบวาระในวันที่ 4 กันยายน 2559 นี้ 

สำหรับประวัติของ นายชัยยงค์ พัวพงศกร นั้น เกิดเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2501 อายุ 58 ปี จบปริญญาตรีสาขาไฟฟ้ากำลัง เกียรตินิยมอันดับ 2 จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ปริญญาโทสาขาคอมพิวเตอร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   นอกจากนี้ยังได้ผ่านการอบรมหลักสูตรสำคัญๆ เช่น สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.19 ปรม.11) ศาลปกครอง (บยป.5) สถาบันศศินทร์ (SEP27) สถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP219) 

โดยผลงานที่น่าสนใจในช่วงที่ผ่านมา ได้แก่ การนำระบบ ICT เข้ามาใช้ในการให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้า เช่น MEA Smart Life ซึ่งเป็น application บนสมาร์ทโฟนตัวแรกๆ ของหน่วยงานภาครัฐที่สามารถให้บริการประชาชนผ่านมือถือมาตั้งแต่ปี 2556  ซึ่งปัจจุบันได้มีการขยายผลไปต่อเชื่อมกับระบบงานภาคสนาม (Field force Management) สำหรับการรับแจ้งและแก้ไขเหตุไฟฟ้าขัดข้องด้วยความรวดเร็ว  นอกจากนี้ยังเป็นผู้บริหารโครงการ GIS 1:1000 ซึ่งเป็นแผนที่ที่มีความละเอียดที่สุดที่มีในปัจจุบัน 

วัดใจสนพ.ยอมเสนอแก้มติกพช.อุ้มเอสพีพีหรือไม่

เอสพีพีกดดันขอแก้มติกพช.วัดใจสนพ.ยอมเปลี่ยนหลักการหรือไม่29มี.ค.นี้

            แม้ว่า คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) ซึ่งมีพล.อประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน จะมีมติออกมาแล้วว่าให้รับซื้อไฟฟ้าจากเอสพีพีที่หมดสัญญาแต่ละราย ในปริมาณไม่เกิน 20% หรือประมาณ 18 เมกะวัตต์ ของปริมาณไฟฟ้าที่จำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ที่ 90 เมกะวัตต์ แต่สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าเอสพีพีที่เคลื่อนไหวในนามสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน นั้นยังไม่ถือว่าเป็นข้อยุติ เพราะยังมีความพยายามที่จะเดินสายพูดคุยกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อผลักดันให้มีการแก้ไขมติกพช.  เพราะเห็นว่ามติที่ออกมานั้นภาคเอกชนไม่สามารถปฏิบัติได้ ปริมาณรับซื้อไฟฟ้าน้อยจนเกินไปเมื่อเทียบกับผลตอบแทนด้านการลงทุนที่จะต้องยืดอายุโรงไฟฟ้าออกไป

โรงไฟฟ้าเอสพีพีที่กำลังจะหมดสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในปี 2560-2563 นั้นมีจำนวน 25 ราย คิดเป็นกำลังผลิตประมาณ 1.78 พันเมกะวัตต์ และความเห็นของทางสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) ในฐานะหน่วยงานกำกับด้านนโยบายพลังงาน นั้นยังยืนยันที่จะให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.)เพราะเห็นว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วในสถานการณ์ที่ปริมาณสำรองไฟฟ้ายังล้นระบบอยู่ในขณะนี้ แต่ในด้านของ สำนักงานกำกับกิจการพลังงาน(สกพ.)นั้นกลับมีท่าทีที่โอนอ่อน โดยได้รับหลักการตามข้อเรียกร้องของภาคเอกขน และได้สรุปว่าจะรับซื้อไฟฟ้าจากเอสพีพีที่หมดสัญญานี้เพิ่มราว 45 เมกะวัตต์ หรือประมาณ 40-50 % ของสัญญาเดิม จะช่วยให้ค่าไฟฟ้าปรับลดลงมาอยู่ที่ระดับ 3.20-3.30 บาทต่อหน่วย จากเดิมอยู่ที่ 3.80 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นที่พอใจของผู้ประกอบการ

           อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการนำข้อสรุปดังกล่าวเข้าหารือกับทางสนพ.เพื่อที่จะขอนำเรื่องให้ของกพช.พิจารณาแก้ไขมติ ทางผู้ประกอบการรวมทั้งทางสกพ.ก็ยังไม่สามารถอธิบายได้ว่า ปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าที่ควรจะเพิ่มขึ้นมานั้น คำนวณมาจากสมมติฐานอะไร  และ สกพ.มีอำนาจหรือเหตุผลอะไรที่สรุปตัวเลขออกมาว่าจะต้องรับซื้อเพิ่มขึ้นจากมติกพช.คือจาก18เมกะวัตต์ เป็น45เมกะวัตต์ในแต่ละราย ซึ่งเมื่ออธิบายเหตุผลไม่ได้  เหตุใด สนพ.จะต้องออกมาการันตี หรือเปลี่ยนหลักการเดิมโดยไม่ทำตามมติกพช. ประเด็นที่ สนพ.ยังไม่รับไม่ต่อจาก สกพ.จึงทำให้เรื่องดังกล่าวยืดเยื้อมาจนถึงทุกวันนี้

            เมื่อเจาะลึกลงไปถึงเหตุผลที่สนพ.ไม่เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องของภาคเอกชน ก็พบว่า ทางภาครัฐเองไม่มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้โรงไฟฟ้าเอสพีพีที่หมดสัญญา 25 ปี ขายไฟฟ้ากลับเข้าระบบ เนื่องจากเป็นการผิดวัตถุประสงค์ของการส่งเสริมโรงไฟฟ้าเอสพีพีให้เกิดขึ้นตั้งแต่แรก เพราะวัตถุประสงค์เดิมนั้นต้องการให้โรงไฟฟ้าเอสพีพีที่เป็นระบบโคเจนเนอเรชั่น ผลิตไอน้ำและไฟฟ้าป้อนให้กับลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมเป็นหลัก หากเหลือถึงจะรับซื้อจำหน่ายเข้าระบบได้

            แต่ระยะหลังมาการลงทุนโรงไฟฟ้าเอสพีพีส่วนใหญ่ มุ่งที่จะผลิตไฟฟ้าขายป้อนให้กับระบบเป็นหลัก เนื่องจากมีผลกำไรและผู้ซื้อที่ต่อเนื่องตลอดอายุโครงการ

            ดังนั้น การที่กพช.มีมติดังกล่าวออกมาก่อนหน้านี้ ที่จะให้รับซื้อในปริมาณไม่เกิน 20% หรือประมาณ 18 เมกะวัตต์ ของปริมาณไฟฟ้าที่จำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ที่ 90 เมกะวัตต์ ก็เพื่อต้องการให้โรงไฟฟ้าเอสพีพีที่หมดสัญญา จัดลำดับความสำคัญใหม่ คือแทนที่จะมุ่งขายไฟฟ้าเข้าระบบให้กฟผ. ก็จะต้องมุ่งไปหาลูกค้าเพื่อผลิตไอน้ำป้อน หรือจำหน่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมเป็นลำดับแรกก่อน และหากมีไฟฟ้าเหลือจึงค่อยส่งขายเข้าระบบซึ่งก็น่าจะเป็นที่ยอมรับกันได้ทั้ง ฝ่ายรัฐ เอกชนผู้ประกอบการ และประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า

           ที่ผ่านมาในการหารือกับภาครัฐในแต่ละครั้งนั้นทางภาคเอกชนผู้ประกอบการเอสพีพีเองพยายามที่จะหยิบยกเอาประเด็นลูกค้าหรือผู้รับซื้อไฟฟ้านิคมฯมากดดัน ว่าจะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหากโรงไฟฟ้าต้องปิดกิจการไป เศรษฐกิจโดยรวมจะเสียหาย นักลงทุนจะขาดความเชื่อมั่น เพราะถ้าจะให้เอกชนไปลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ ก็จะไม่คุ้มทุนเมื่อเทียบกับการขอต่ออายุโรงไฟฟ้า ซึ่งเป็นการมองเฉพาะผลประโยชน์ในฝั่งของตัวเอง ในขณะที่ สนพ.ซึ่งเป็นตัวแทนรัฐนั้นมองไปที่ผลประโยชน์ส่วนรวมและผลประโยชน์ของผู้ใช้ไฟฟ้า  และยืนยันด้วยว่าหากผู้ประกอบการเอสพีพีไม่รับในมติกพช. กลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมฯ ที่เคยซื้อไฟฟ้าจากผู้ประกอบการเอสพีพี ก็สามารถที่จะซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(พีอีเอ)มากทดแทนได้ เพราะมีคุณภาพการให้บริการที่ดีกว่าแต่ก่อนมาก ส่วนในเรื่องของไอน้ำก็เป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการนิคมฯจะจัดหาให้กับลูกค้า

            อย่างไรก็ตาม มีข่าวระบุออกมาในวันที่ 29 มีนาคม นี้ ทางสนพ.และผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าเอสพีพี จะมีการนัดหารือกันอีกครั้ง ซึ่งต้องติดตามดูว่า ทางสนพ.จะยอมโอนอ่อน เหมือนกับที่ ทางสกพ.ยอมรับที่จะให้มีการแก้ไขมติกพช. มาก่อนหน้านี้แล้วหรือไม่ และจะให้เหตุผลกับประชาชนว่าอย่างไร หลังจากที่ผ่านมา กลุ่มผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าเอสพีพีที่กำลังหมดอายุนั้นสามารถคืนทุนและทำกำไรไปเป็นไปจำนวนมากไม่ต่ำกว่า 15 ปีแล้ว จากนโยบายส่งเสริมเอสพีพี ของรัฐในช่วงที่ผ่านมา

 

มอบ45รางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่17

ปตท.จัดงานใหญ่”สืบสานพระราชปณิธาน วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า” และพิธีมอบ45รางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่17เพื่อเชิดชูและชื่นชมคนดี  ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ปตท. โดยมีเครือข่ายชุมชนที่ได้รับรางวัลเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

งานดังกล่าวถูกจัดขึ้น2วันคือวันที่21และ22 พ.ย.2559 โดยในวันแรกของการจัดงาน มีการปาฐกกถาพิเศษ”พระราชปณิธาน วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า โดยดร. สุเมธ ตันติเวชกุล  เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา  และเวทีเสวนาในช่วงเช้า” สืบสานพระราชปณิธาน วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า”  จาก ดร.เฉลิมพล เกิดมณี นักวิจัยอาวุโส สวทช. ,นายอภิชาต จงสกุล ที่ปรึกษามูลนิธิชัยพัฒนา  ,ดร.รอยล จิตรดอน เลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมป์ ,ดร. วีระชัย ณ นคร  ที่ปรึกษาสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  และนายประเสริฐ สลิลอำไพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปตท.จำกัด(มหาชน)  ในขณะที่ช่วงบ่าย เป็นเวทีเสวนา  ” สืบสานพระราชปณิธาน วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า “จากผู้ปฏิบัติทั่วทุกภาคของประเทศ ประกอบด้วย พระครูประยุตธรรมธัช ชุมชนตะโหมด จ.พัทลุง ,นายเดชา นทีไท เครือข่ายลุ่มน้ำแม่ละอุป จ.เชียงใหม่,นายดวงจันทร์ พาลำโกน ชุมชนบ้านหนองบั่ว จ.ร้อยเอ็ด และนายสุรชัย แซ่จิว ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ

นายประเสริฐ สลิลอำไพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปตท.จำกัด(มหาชน)  กล่าวถึงการสืบสานพระราชปณิธาน วิถีพอเพียง ว่า  ถ้าปตท.ไม่ทำตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9 เมื่อ30กว่าปีที่แล้ว ก็คงจะไม่มีปตท.ในวันนี้  ที่ทำหน้าที่สร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศได้อย่างเข้มแข็ง  ปตท.มีภารกิจที่ต้องทำให้ประเทศตัวเองทางด้านพลังงานให้ได้มากที่สุด จากที่ไทยเป็นผู้นำเข้าพลังงานทั้ง100% ปัจจุบันก็มีการพัฒนาเรื่องของเอทานอลและไบโอดีเซล ที่ผลิตในประเทศมาเป็นส่วนผสมในน้ำมันเบนซินและดีเซล เพื่อทดแทนการนำเข้า  การสำรวจพบก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย เพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า  เกิดโรงแยก๊าซธรรมชาติและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  

แนวพระราชดำริ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ก็นำมาดำเนินโครงการ วิถีพอเพียงกับ87ตำบลทั่วประเทศ เกี่ยวข้องกับชุมชนกว่า10,000ครัวเรือน โดยเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช่เรื่องวาทกรรมให้เราท่องตาม แต่ปตท.ทำเรื่องนี้เป็นปฏิบัติบูชา ให้เกิดผลจริง  ซึ่งถึงแม้ปัจจุบันจะสิ้นสุดโครงการแล้ว หลายๆชุมชนก็ยังยึดถือเอาวิถีพอเพียงเป็นแนวปฏิบัติ

สำหรับงานมอบรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ. 2559 ภายใต้หัวข้อ “สืบสานพระราชปณิธาน วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า” ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ในวันที่22 พ.ย.2559  ที่มีนายอานันท์ ปันยารชุน ประธานกรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียว เป็นผู้มอบนั้น นั้น

มีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 45 ผลงาน แบ่งเป็นประเภทชุมชน 7 ผลงาน ประเภทบุคคล 3 ผลงาน ประเภทกลุ่มเยาวชน 6 ผลงาน ประเภท "สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน" 4 ผลงาน ประเภทงานเขียน 5 ผลงาน  ประเภทความเรียงเยาวชน 19 ผลงาน และประเภทสื่อมวลชน 1 ผลงาน

รางวัลลูกโลกสีเขียวเป็นเสมือนกำลังใจให้แก่ผู้ทำความดี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารให้สังคมร่วมกัน “เชิดชู และ ชื่นชมคนดี”  ให้เห็นถึงผลสำเร็จแห่งความเพียรพยายามของบุคคลและชุมชน  ผู้ทำหน้าที่ปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า และระบบนิเวศ  ด้วยหัวใจที่เข้มแข็ง โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน    

การพิจารณาผลงานผ่านกระบวนการเป็นลำดับขั้น จากคณะกรรมการภาค คณะกรรมการคัดเลือก และคณะกรรมการตัดสิน มีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้นในปีนี้ 45 รางวัล ประกอบด้วยโล่รางวัลจากนายอานันท์ ปันยารชุน ประธานคณะกรรมการตัดสิน ใบประกาศเกียรติคุณ และรางวัลเงินสด : ประเภทชุมชน 7 รางวัลๆ ละ 250,000 บาท ประเภทบุคคล 3 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท ประเภทกลุ่มเยาวชน 6 รางวัลๆ ละ 50,000 บาท ประเภท "สิปปนนท์   เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน" 4 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท ประเภทงานเขียน 5 รางวัล ประกอบด้วย ดีเด่น 1 รางวัลๆ ละ 50,000 บาท และชมเชย  4 รางวัลๆ ละ 25,000 บาท ประเภทความเรียงเยาวชน 19 รางวัล แบ่งเป็นอายุไม่เกิน 15 ปี 7 รางวัล ประกอบด้วย ดีเด่น 1 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท และชมเชย 6 รางวัลๆ ละ 2,500 บาท และอายุ 16-25 ปี 12 รางวัล ประกอบด้วย ดีเด่น 2 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท ชมเชย 10 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท และ ประเภทสื่อมวลชน 1 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 3,090,000 บาท โดยผู้รับรางวัลจะได้รับเงินรางวัลเต็มจำนวน ดังรายชื่อต่อไปนี้


รายชื่อผลงานที่ได้รับ "รางวัลลูกโลกสีเขียว" ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ. 2559 จำนวน 45 รางวัล

ประเภทชุมชน จำนวน 7 รางวัล


1. ชุมชนบ้านสบลาน ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
2. ชุมชนบ้านสาสบหก ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
3. ชุมชนป่าดงทำเล-ดอนใหญ่ บ้านหนองบั่ว ต.ช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
4. ชุมชนบ้านนาหว้า ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
5. ชุมชนอนุรักษ์ป่าสาธารณะ “บ๊ะออนซอน” ต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
6. ชุมชนตะโหมด  ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
7. ชุมชนบ้านเขาวัง  ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

ประเภทบุคคล จำนวน 3 รางวัล

1. นายประดิษฐ์ เพชรแสนอนันต์ ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
2. นายสถาน ตุ้มอ่อน ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
3. นายจาง ฟุ้งเฟื่อง ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร

ประเภทกลุ่มเยาวชน จำนวน 6 รางวัล

1. โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
2. กลุ่มเยาวชนเชียงของเรนเจอร์ (CK ranger) ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
3. กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด
4. กลุ่มชีวิตคนเมืองบนรากฐานความพอเพียง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 
แขวงสีลม เขตบางรัก จ.กรุงเทพฯ
5. กลุ่มเด็กและเยาวชนรักษ์เก้าโจน ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
6. กลุ่มเยาวชนหมากแงวหวาน บ้านจับไม้  ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย

ประเภท “รางวัลสิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” จำนวน 4 รางวัล

1. ชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
2. กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และป่าชุมชนบ้านยางโทน ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
3. กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อเพิ่มปริมาณปูเปี้ยว ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
4. กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชนบ้านบางลา  ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ประเภทงานเขียน จำนวน 5 รางวัล

รางวัลดีเด่น : 1 รางวัล 
• โอมื่อโชเปอ อยู่ดีมีสุข เอกสารสรุปผลการศึกษาโครงงาน “การศึกษาวิถีพึ่งพิงและภูมิปัญญาการจัดการทรัพยากรป่าและน้ำ” กรณีศึกษาชุมชนบ้านสบลาน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนรุ่งอรุณ ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2557 
รางวัลชมเชย : 4 รางวัล 
• บทความเรื่อง “สุขชนบท” โดย อนุชิต คำน้อย (จ.สุโขทัย)
• วรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “ลูกชาวนา” โดย เชาวลิต ขันคำ (จ.ฉะเชิงเทรา)
• นวนิยายเรื่อง “การกลับมาของนกนางนวล” โดย วุฐิศานติ์ จันทร์วิบูล (จ.อุทัยธานี)
• บทความเรื่อง “ปฏิญญาเมืองน่าน ปฏิบัติการถอนพิษข้าวโพด” โดย ชุติมา ซุ้นเจริญ (กรุงเทพฯ)

ประเภทความเรียงเยาวชน จำนวน 19 รางวัล

ประเภทอายุไม่เกิน 15 ปี จำนวน 7 รางวัล

รางวัลดีเด่น : 1 รางวัล 
• ต้นหญ้าในเมืองใหญ่ โดย ด.ญ.สุดารัตน์ แสงสว่าง (จ.เลย)

รางวัลชมเชย : 6 รางวัล 
• ความสุขที่พอเพียง โดย ด.ญ.กนกพิชญ์ ขวัญยู (จ.ชัยภูมิ)
• พลอยรี่ กับการเดินทางของหนู โดย ด.ญ.ธนพร ฮวดจึง (จ.สกลนคร)
• ป่าชุมชนภูหินเหล็กไฟ ให้อะไรได้มากกว่าหินเหล็กไฟ โดย ด.ญ.ปณิดา บุระพร (จ.อุบลราชธานี)
• แรงศรัทธา แรงบันดาลใจ วิธีสร้างผืนป่าในชุมชนเล็กๆ ของฉัน โดย ด.ญ.ศศิวิมล แก้ววิไล (จ.ชัยภูมิ)
• โลกสีเขียวโลกแห่งรอยยิ้ม โดย ด.ช.ธนภัทร ชูจันทร์ (จ.ชัยภูมิ)
• ศรัทธาความเชื่อ...เพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน โดย ด.ญ.นุ่ม ลุงต๊ะ (จ.เชียงใหม่)

ประเภทอายุ 16-25 จำนวน 12 รางวัล

รางวัลดีเด่น : 2 รางวัล 
• ดอนถั่วงอก...บอกเรื่องเล่า โดย นายพิทักษ์ ลำพูน (จ.เชียงราย)
• วิถีความหวาน ตาลโตนดบ้านฉัน โดย นายจักรกฤษณ์ เหลืองละมัย (จ.กาญจนบุรี)
รางวัลชมเชย : 10 รางวัล 
• ความมีตัวตนที่มองไม่เห็น โดย น.ส.ชนิสรา สุวรรณกุฏ (จ.อุบลราชธานี)
• เพียงคิดถึง โดย น.ส.ชนัญชิดา ปวนตา (จ.แม่ฮ่องสอน)
• ผู้ให้ที่ “แท้จริง” โดย น.ส.มัสติกา ใจรัตน์ (จ.สกลนคร)
• มรสุมเข้า โดย น.ส.ณ หฤทัย เปลื้องอภัย (จ.น่าน)
• มานิ วิถีของผู้แบ่งปันในป่าใหญ่ โดย น.ส.ขวัญนภา หนูปลอด (จ.พัทลุง)
• รวงข้าวสร้างชีวี โดย น.ส.จรรยพร โตเต็ม (จ.ประจวบคีรีขันธ์)
• วิถีชีวิต คิดพอเพียง เลี้ยงต้นกล้า โดย นายนนทนันท์ นะธิศรี (จ.บึงกาฬ)
• สวนสนุกธรรมชาติ โดย น.ส.เทพธิดา พิพรรณ (จ.ระนอง)
• สายใยผูกพัน ดิน น้ำ ป่า เจ้าพ่อประตูผาและวิถีชีวิต โดย นายสิทธิศักดิ์ บุญมา (จ.ลำปาง)
• หมู่บ้านปลายคลอง โดย น.ส.ศุภมาศ ชื่นอารมย์ (จ.ระนอง)

ประเภทสื่อมวลชน จำนวน 1 รางวัล

• รายการ “สามัญชนคนไทย” ออกอากาศทางสถานีไทยพีบีเอส  ดำเนินรายการโดย มาโนช พุฒตาล

 

 

กฟผ.ชวนเชียร์นักกีฬาไทยให้ได้เหรียญทองเพิ่ม

กฟผ. ในฐานะผู้สนับสนุนหลักสมาคมยกน้ำหนัก ตามโครงการ 1 สมาคมกีฬา 1 รัฐวิสาหกิจ  ชวนคนไทยส่งใจเชียร์นักกีฬาไทยให้ได้เหรียญทองเพิ่ม หลังน้องแนน โสภิตา นักกีฬายกน้ำหนักหญิง คว้าเหรียญทองเหรียญแรกให้ทีมไทย


นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการกิจการสังคม ในฐานะโฆษก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า วันนี้ (7 สิงหาคม 2559) เวลา 05.00 น. ตามเวลาประเทศไทย น้องแนน โสภิตา ธนสาร นักกีฬายกน้ำหนักหญิงทีมชาติไทย ได้ลงทำการแข่งขันในรุ่น 48 กิโลกรัม ซึ่งมีจอมพลังสาวจาก 12 ชาติร่วมชิงชัย และโสภิตาก็ไม่ทำให้คนไทยผิดหวัง สามารถคว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยได้สำเร็จ ณ ริโอ เซนทรัล พาวิลเลียน 2 กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล


สำหรับการแข่งขันในท่าสแนชท์ ครั้งแรก โสภิตา เรียกน้ำหนักที่  88 กิโลกรัม และสามารถยกผ่านได้อย่างสบาย จากนั้นเรียกน้ำหนัก ครั้งที่ 2 ก็ยกผ่านอีกครั้งที่ 90 กิโลกรัม ตามด้วยครั้งที่ 3 ที่ 92 กิโลกรัม จบท่าสแนชท์ที่ 92 กิโลกรัม อยู่อันดับที่ 1


ส่วนท่าคลีนแอนด์เจอร์ก โสภิตา เรียกน้ำหนักครั้งแรก 106 กิโลกรัม ตามด้วยครั้งที่ 2 ที่ 108 กิโลกรัม และสามารถยกผ่านได้สบายทั้งสองครั้ง จากนั้นจึงเรียกน้ำหนักครั้งสุดท้าย 110 กิโลกรัม แต่ยกไม่ผ่าน ส่งผลให้ทำน้ำหนักรวมทั้ง 2 ท่าได้ 200 กิโลกรัม สามารถคว้าเหรียญทองแรกของทัพนักกีฬาไทยในริโอเกมส์ได้สำเร็จ


“กฟผ. ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักของสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย มาตั้งแต่ปี 2547 ตามโครงการ 1 สมาคมกีฬา 1 รัฐวิสาหกิจ ของรัฐบาล ขอร่วมแสดงความยินดีที่จอมพลังสาวไทย สามารถคว้าเหรียญทองแรกในศึกโอลิมปิกเกมส์ 2016 สร้างความสุขให้คนไทยได้สำเร็จ และขอเชิญชวนชาวไทยทุกคน ร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยที่จะลงทำการแข่งขันในรุ่นอื่นๆ ต่อไปด้วย” นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี โฆษก กฟผ. กล่าว

ปตท. - กสิกรไทย เปิดตัว PTT Blue Credit Card

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และนายพัชร สมะลาภา รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย ร่วมเปิดตัว PTT Blue Credit Card เพื่อให้สิทธิประโยชน์พิเศษตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ด้วยบัตรใบเดียว ทั้งการใช้จ่าย การสะสมคะแนน ทั้ง Blue Point และ KBank Reward Point ตลอดจนการแลกคะแนนเพื่อใช้แทนเงินสดในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท. รวมทั้งใช้และแลกซื้อสินค้าและบริการจากธุรกิจเสริมของ ปตท.

ปตท. เปิดวังจันทร์วัลเล่ย์รับนักลงทุนญี่ปุ่น ดึงร่วมพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

ปตท. ต้อนรับนักลงทุนญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมชมวังจันทร์วัลเล่ย์ จ.ระยอง แสดงศักยภาพพื้นที่ หวังดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ เพื่อพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ตามนโยบายสู่ไทยแลนด์ 4.0

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้พบกับ H.E. Mr. Hiroshige Seko รัฐมนตรีเศรษฐกิจ การค้า อุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น และคณะ เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2560 ที่ผ่านมา เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับการนำนักธุรกิจญี่ปุ่นมาร่วมลงทุนในพื้นที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และวานนี้ (13 ก.ย.) คณะนักลงทุนจากบริษัทชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางไปเยี่ยมชมพื้นที่วังจัทร์วัลเล่ย์ จ.ระยอง ซึ่งปตท. และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกันพัฒนาให้เป็นเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation : EECi) ส่งเสริมการบูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ตามกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งหวังนำประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศแห่งนวัตกรรม ควบคู่ไปกับการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

“การเดินทางมาเยือนพื้นที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECi ของคณะนักลงทุนชาวญี่ปุ่นในครั้งนี้ สะท้อนถึงศักยภาพและโอกาสทางการค้าและการลงทุนในประเทศไทย ซึ่ง ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติและรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินงานเพื่อความมั่นคงของชาติ พร้อมให้การสนับสนุนนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาล เพื่อสร้างให้เกิดการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น พัฒนาและผลักดันให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ ศูนย์กลางการค้า การลงทุน รวมถึงเป็นแหล่งระดมพลังสมองของประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป” นายเทวินทร์ กล่าว

ปตท. ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบนพื้นที่ 3,434 ไร่ ณ วังจันทร์วัลเล่ย์ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ให้เอื้อต่อการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมครบวงจร พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ รองรับการขยายผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมไทยสู่การขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยมีกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายประกอบด้วย ศูนย์กลางการวิจัยและนวัตกรรมด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ (ARIPOLIS) ศูนย์กลางการวิจัยและนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ (BIOPOLIS) และ ศูนย์กลางและฐานรังสรรค์นวัตกรรมจากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (SPACE KRENOVAPOLIS)

ทั้งนี้ ในพื้นที่วังจันทร์วัลเล่ย์ได้มีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาที่เน้นการพัฒนาทักษะเยาวชนในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งกำลังสร้างชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับสากล ได้แก่ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ และ สถาบันวิทยสิริเมธี โดยมีนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันวิทยสิริเมธีและประธานกรรมการบริหารโรงเรียนกําเนิดวิทย์ ซึ่งนายไพรินทร์ พร้อมคณะผู้บริหาร ปตท. ได้มาร่วมให้การต้อนรับคณะนักลงทุนญี่ปุ่นในครั้งนี้ด้วย

เอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส ได้รับการรับรองGreen Industry Level 4เป็นรายเดียวในกลุ่มบริษัท106
เอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด  ผู้นำธุรกิจโรงงานรีไซเคิลกากของเสียขนิดของเหลวและของแข็ง เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน และวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาอุตสาหกรรม ได้รับการรับรอง Green Industry Level 4  เป็นรายเดียวในกลุ่มบริษัท106 ที่ได้การรับรองมาตรฐานดังกล่าวอย่างครบวงจร และถือเป็นการบุกเบิกเพื่อให้อุตสาหกรรมรีไซเคิล เข้าสู่มาตรฐานวัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ที่สูงกว่ามาตรฐานขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด 
 
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัท เอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด  ซึ่งทำธุรกิจโรงงานรีไซเคิลกากของเสียขนิดของเหลวและของแข็ง เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน และวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาอุตสาหกรรม ได้รับการรับรอง Green Industry Level 4 จากกระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา โดยมีนายธีระพล ติรวศิน กรรมการผู้จัดการ และ นายวิโรจน์ อุดมสุขธรรม ผู้จัดการส่วนการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นผู้แทนรับมอบรางวัล จากนาย สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และมี นาย มงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมและคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมในพิธี
 
ทั้งนี้ บริษัท เอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นกลุ่มบริษัทในบัญชีรายชื่อลำดับ 106 (ประเภทหรือชนิดของโรงงาน โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ เงื่อนไขโรงงานที่มีกำลังการผลิตตั้งแต่ 50 ตันต่อวันขึ้นไป ) เพียงรายเดียวที่ได้การรับรองมาตรฐานดังกล่าวอย่างครบวงจร   โดยการได้รับการรับรองมาตรฐาน Green Industry Level 4 ในครั้งนี้ ถือเป็นการบุกเบิกเพื่อให้อุตสาหกรรมรีไซเคิล เข้าสู่มาตรฐานวัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ที่สูงกว่ามาตรฐานขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นมาตรฐานสำคัญที่จะทำให้ความเชื่อมั่นในการดำเนินอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศไทยได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
 
สำหรับบริษัทเอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด นั้นถือเป็นผู้ให้บริการรับกำจัดบำบัดกากของเสีย โดยนำกลับมาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงทดแทน และวัตถุดิบทดแทน เพื่อให้สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยในเตาเผาอุตสาหกรรม ซึ่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ผลิต ได้คือ เชื้อเพลิงทดแทนชนิดเหลว  เชื้อเพลิงแข็งทดแทน (RDF) และวัตถุดิบทดแทนวัสดุธรรมชาติเป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นผู้ให้บริการตรวจวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมและสอบเทียบเครื่องมือวัดที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO17025 
 
ที่ผ่านมา บริษัท เอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด ถือเป็นผู้ให้บริการ รายแรกๆที่ได้รับการรับรอง เหรียญทองจากโครงการยกระดับของกรมโรงงานอุตสาหกรรมหลายปีต่อเนื่องมาก่อนหน้านี้
ปตท.และกองพลพัฒนาที่1ค่ายศรีสุริยวงศ์ ร่วมหนุนกิจกรรม"ค่ายตะบันน้ำใจ ตามรอยพ่อ"

ปตท. - กองพลพัฒนาที่ 1 ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “ค่ายตะบันน้ำใจ ตามรอยพ่อ”  ของ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ 

นายอนุรักษ์ สุทธศรี  ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติตะวันตก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  ให้การต้อนรับ  พันเอก ภัทราวุธ ทิพโกมุท รองผู้บังคับการ กรมพัฒนาที่ 1 กองพลพัฒนาที่ 1  ค่ายศรีสุริยวงศ์ จ.ราชบุรี  ซึ่งร่วมสนับสนุนกิจกรรม “ค่ายตะบันน้ำใจ ตามรอยพ่อ”  ของ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ ปตท. โดยได้ร่วมกันติดตั้งเครื่องตะบันน้ำและก่อสร้างวางท่อส่งน้ำไปยังถังเก็บน้ำสำรองบนเนินเขาในพื้นที่ป่าของ อุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี  นับเป็นพื้นที่แรกในการนำเครื่องตะบันน้ำมาใช้ส่งน้ำเพื่อฟื้นฟูและสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ป่า 

ปตท. ร่วมยินดี 4 ตำบลเครือข่ายคว้ารางวัลสุดยอดคนพลังงาน

เมื่อเร็วๆ นี้ พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลสุดยอดคนพลังงาน แก่ 16 ตำบลจากทั่วประเทศที่มีผลงานการพัฒนาด้านพลังงานทดแทนในชุมชนโดดเด่นเป็นรูปธรรม ในงาน  "เปิดบ้าน...พลังงานชุมชน" จัดขึ้นโดยกระทรวงพลังงาน ณ ศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต โดย คุณโกสุม เมฆมงคลชัย ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ 4 ตำบลที่ได้รับรางวัล ซึ่งเป็นชุมชนภาคีเครือข่ายที่ ปตท. ร่วมขับเคลื่อนงานด้านพลังงานชุมชนมายาวนาน อันได้แก่ ต.ท่ามะนาว จ.ลพบุรี ได้รับรางวัลในสาขาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการพลังงานครบวงจรยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ภาคกลาง   ต.แม่ทา จ.เชียงใหม่ ได้รับรางวัลในสาขาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการพลังงานครบวงจรยอดเยี่ยม ระดับภาค ภาคเหนือ ต.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลในสาขาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการพลังงานครบวงจรยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ภาคใต้ และ นายโกศล แสงทอง ต.ป่าเด็ง จ.เพชรบุรี ได้รับรางวัลในสาขาอาสาสมัครพลังงานชุมชนยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ภาคกลาง

"ประจิน" "เทวินทร์" ร่วมเปิดแรลลี่การกุศล สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2560 พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานแรลลี่การกุศล "ส่งความห่วงใย จากผู้ให้ถึงผู้รับ" โดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ กิจกรรมในช่วงเปิด มีนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมแข่งขันแรลลี่ โดยนายชาคร หนูคงใหม่ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ซึ่งจะนำรายได้ส่วนหนึ่ง มอบให้กับสถานสงเคราะห์คนพิการ การุณยเวศม์ อ. บางละมุง จ. ชลบุรี เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและร่วมแบ่งปันความสุขให้คนพิการเหล่านี้

การแข่งขันแรลลี่ครั้งนี้ มีจุดปล่อยตัวที่ ปตท. สำนักงานใหญ่ และปลายทางที่ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดยในระหว่างการแข่งขัน จะมีจุดที่จะแวะมอบเงินบริจาคและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น แก่สถานสงเคราะห์การุณยเวศม์ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ดังกล่าว