ค้นหาด้วย ' มัตซุอูระ ' ทั้งหมด 1 รายการ
มองญี่ปุ่น มองไทย ผ่านโรงไฟฟ้าถ่านหินมัตซุอูระ

ความเข้าใจที่ต่างกัน ในเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหิน ระหว่างคนไทยและคนญี่ปุ่น  ซึ่งทำให้คนไทยกลุ่มหนึ่งลุกขึ้นมาคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในจังหวัดกระบี่ และในอำเภอ เทพา จังหวัดสงขลา นับเป็นอุปสรรคสำคัญในการเดินหน้าโครงการ  ทำให้ผู้บริหารกฟผ.ต้องนำคณะสื่อมวลชน ไปดูให้เห็นข้อเท็จจริงว่าคนญี่ปุ่นนั้นสามารถอยู่ร่วมกับโรงไฟฟ้าถ่านหินได้อย่างไร

คณะศึกษาดูงานครั้งนี้ นำโดยนายสหรัฐ บุญโพธิภักดี  รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ กฟผ. เดินทางไปที่เมืองมัตซุอูระ จังหวัดนางาซากิ  บนเกาะคิวชู ทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่น  ที่เมื่อต้นเดือนพ.ย.2559 ที่ผ่านมานี้

มัตซุอูระเป็นเมืองเกษตรกรรมชุมชนรอบโรงไฟฟ้าประกอบอาชีพประมงชายฝั่งและปลูกข้าวแบบขั้นบันได  มีโรงไฟฟ้าถ่านหิน มัตซุอูระ(Matsuura Thermal Power Plant)   เป็นของบริษัท J Power  มีขนาดกำลังการผลิตรวม2,000เมกะวัตต์  โดยยูนิตแรกกำลังการผลิต1,000เมกะวัตต์ จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ในเดือนมิ.ย.2533 และยูนิตที่สองอีก1,000เมกะวัตต์ จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเดือนก.ค.2540   ส่วนโรงไฟฟ้าถ่านหินอีกโรงที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ติดกัน เป็นของบริษัทคิวชู อิเลคทริค เพาเวอร์

โรงไฟฟ้ามัตซุอูระแห่งนี้ใช้ถ่านหินนำเข้า บิทูมินัส และซับบิทูมินัส นำเข้าและเทคโนโลยี Ultra-Supercritical เช่นเดียวกับโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี  โดยโรงไฟฟ้ามัตซุอูระ ใช้ถ่านหินเฉลี่ยอยู่ที่2,225 ตันต่อเมกะวัตต์ต่อปี ซึ่งน้อยกว่า โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ที่ ใช้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ2,588 ตันต่อเมกะวัตต์ต่อปี  เพราะมีค่าความร้อนของถ่านหินที่สูงกว่า คืออยู่ที่5,000-6,000 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัม  ส่วนของโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่อยู่ที่ 4,000-6,000 กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม   โดยค่าควบคุมปากปล่องทั้งก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน  ฝุ่นละออง  ต่างอยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกัน และต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้อยู่มาก

โรงไฟฟ้ามัตซุอูระ ใช้ระบบการกองเก็บถ่านหินแบบกองในที่โล่ง ในขณะที่ ของโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่นั้น กองเก็บไว้ในอาคารปิด  โดยขี้เถ้าที่เกิดจากกระบวนการผลิตไฟฟ้านั้น โรงไฟฟ้ามัตซุอูระนำไปใช้ประโยชน์ด้วยการถมทะเล ในขณะที่ของโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่นั้น  เอาไปทิ้งในบ่อฝังกลบ เพราะคนในชุมชนยังไม่มั่นใจในขี้เถ้าของถ่านหินเหมือนคนของอำเภอ มัตซุอูระ

คณะของกฟผ.และสื่อมวลชน มีโอกาสได้ไปยืนดูโรงไฟฟ้ากับชุมชน ในมุมสูงบนภูเขาที่ห่างออกไป  ก็เห็นด้วยสายตาว่ามีการตั้งถิ่นฐานอยู่กันหนาแน่นรอบโรงไฟฟ้า มีคนอาศัยอยู่ในเมืองแห่งนี้ ราว22,000 คน  นอกจากนี้ยังได้ไปชมตลาดปลาที่ Yoshoku  Fish Farm  จึงได้เห็นว่า ในทะเลใกล้กับโรงไฟฟ้านั้น มีการเลี้ยงปลาซาบะ แบบในกระชัง  โดยปลาซาบะจากเมืองมัตซุอูระ มีชื่อเสียงมากในประเทศญี่ปุ่น และ ตลาดปลาในเมืองนี้ก็มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ8ของประเทศญี่ปุ่น

เจ้าหน้าที่ประจำโรงไฟฟ้ามัตซูอุระ ตอบข้อซักถามของสื่อมวลชนจากประเทศไทย ว่า น้ำที่ปล่อยออกจากโรงไฟฟ้าลงสู่ทะเล ผ่านระบบการบำบัด โดยมีอุณหภูมิที่สูงกว่าน้ำทะเลเล็กน้อย ทำให้ปลาชอบมาอาศัยอยู่ในน้ำทะเลใกล้โรงไฟฟ้าจึงไม่กระทบต่ออาชีพประมง ของชาวมัตซูอุระ   จะเห็นได้จากปริมาณการจับปลาในแต่ละปีที่ไม่ได้ลดจำนวนลง  โดยปลาที่จับได้มีประมาณ89,294ตันต่อปี

ในขณะที่การคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่นั้น ภาคประชาชนกลุ่มหนึ่งหยิบยกข้อกังวลเรื่องของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม มลภาวะทางอากาศและน้ำ  ข้อกังวลเรื่องผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล ที่จะส่งผลต่อการประกอบอาชีพประมง  รวมไปถึงภาพลักษณ์ของการเป็นเมืองท่องเที่ยว

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ของโรงไฟฟ้าถ่านหินมัตซุอูระ ยอมรับว่า ในช่วงแรกของการสร้างโรงไฟฟ้า ได้รับการต่อต้านจากคนในชุมชนกลุ่มหนึ่ง เพราะมีความกังวลว่า โรงไฟฟ้าถ่านหินจะสร้างมลพิษ และปล่อยฝุ่นละอองที่กระทบกับความเป็นอยู่ของชุมชน  เมื่อทางโรงไฟฟ้าชี้แจงข้อมูลให้เห็นถึงมาตรการการป้องกันต่างๆ คนที่คัดค้านก็มีความเข้าใจ  ซึ่งตั้งแต่โรงไฟฟ้าเริ่มเดินเครื่องผลิตจ่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์  โรงไฟฟ้ากับชุมชนก็ไม่เคยมีปัญหาการร้องเรียน  และไม่มีการย้ายถิ่นฐานออกไปเพื่อหนีโรงไฟฟ้า   นอกจากนี้ โรงไฟฟ้ามัตซูอูระ ไม่ได้มีการตั้งกองทุนขึ้นมาเฉพาะเพื่อช่วยเหลือชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ในลักษณะเดียวกันกับไทย  เพราะถือว่าโรงไฟฟ้าได้จ่ายภาษีให้กับรัฐเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดสวัสดิการด้านต่างๆให้กับประชาชนไปแล้ว  

นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม  กฟผ. กล่าวถึงภาพรวมของนโยบายด้านไฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่น  ว่าญี่ปุ่นหันมาเพิ่มสัดส่วนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินให้มากขึ้นเพื่อลดผลกระทบของอัตราค่าไฟฟ้า เพราะหลังเหตุการณ์อุบัติเหตุในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกุชิม่า จากผลของสึนามิ  เมื่อปี2554 ที่ญี่ปุ่นต้องหยุดเดินเครื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั้งหมด ทำให้อัตราค่าไฟฟ้า ทั้งภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมปรับสูงขึ้น จากเดิมโดยภาคครัวเรือนปรับเพิ่มขึ้นจากอัตรา7.65 บาทต่อหน่วย เป็น7.98บาทต่อหน่วย ส่วนภาคอุตสาหกรรม อยู่ที่5.09บาทต่อหน่วย เพิ่มเป็น5.74 บาทต่อหน่วย

โดยในปี2556 สัดส่วนเชื้อเพลิงถ่านหินนำเข้าที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ30.3% เป็นอันดับสองรองจากเชื้อเพลิงLNG  ที่มีสัดส่วนอยู่ที่43.2% โดยที่นิวเคลียร์มีสัดส่วนการใช้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น  แต่แนวโน้ม สัดส่วนถ่านหินจะลดลงมาอยู่ที่26% และLNGเหลือ27% ในปี2573  เพราะญี่ปุ่นหันกลับมาทะยอยเดินเครื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โดยสัดส่วนของนิวเคลียร์ จะอยู่ที่20-22%

หันมาดูแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของไทย หรือPDP2015 นั้นมีเป้าหมายที่จะลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาก๊าซ ธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง จากปี2558 อยู่ที่64% ให้เหลือ 37% ในปี2579 โดยจะเพิ่ม สัดส่วนของเชื้อเพลิงถ่านหินนำเข้าบวกลิกไนต์ในประเทศ จาก20% เป็น23%และเพิ่มสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนจาก7% เป็น18%  ซึ่งจากแผนดังกล่าว ทำให้กฟผ.ต้องสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเพิ่มขึ้นอีก9โรง กำลังการผลิตรวม7,390 เมกะวัตต์  โดยเป็นโครงการที่ผูกพันแล้ว 6โรงกำลังการผลิตรวม4,390เมกะวัตต์ (รวมโครงการกระบี่และเทพา)  และเป็นโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่อีก3โรง กำลังผลิตรวม3,000 เมกะวัตต์   

นี่จึงเป็นโจทย์ใหญ่ของกฟผ.ที่จะสร้างความเข้าใจกับชุมชนและประชาชนให้ยอมรับในโรงไฟฟ้าถ่านหินเหมือนที่ญี่ปุ่นดำเนินการได้สำเร็จ   เพราะถึงแม้ว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินของกฟผ.จะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยแบบเดียวกับที่ญี่ปุ่นใช้ และมีมาตรการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมีการตั้งกองทุนขึ้นมาพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าที่ดีกว่าญี่ปุ่น   แต่หากคนในชุมชนไม่ให้การยอมรับ  การดำเนินโครงการก็เป็นไปได้ยาก 

การนำโมเดลความสำเร็จของการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในต่างประเทศ  มาให้คนไทยได้เรียนรู้ จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารกฟผ.ให้ความสำคัญ และหวังว่าคนไทยส่วนใหญ่ จะมองเห็นประโยชน์ของการมีโรงไฟฟ้าถ่านหิน  เช่นเดียวกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้ามัตซุอูระ