ค้นหาด้วย ' พวงทิพย์ ' ทั้งหมด 1 รายการ
"พวงทิพย์ ศิลปศาสตร์"รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ม.ศิลปากร ปี2560
"พวงทิพย์ ศิลปศาสตร์" อดีตอธิบดีหญิงคนแรกของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงานขึ้นรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของคณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2560 
 
พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของคณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2560 จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่12ต.ค.2560 ที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์  ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ครบรอบ74ปี  โดยนางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ อดีตอธิบดีหญิงคนแรกของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  ได้รับรางวัลในประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ  ในขณะศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์คนอื่นๆ ที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วย ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม ได้แก่ ดร.กาญจนา ชุมศรี อดีตรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษสตรีวิทยา2 และอาจารย์นิภาวรรณ เทพอยู่ อาจารย์วิชาภาษาไทย โรงเรียนท่ายางวิทยา จ.เพชรบุรี   ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษา ได้แก่ บุบผา เพจ(ตะโกเมือง) ผู้ส่งเสริมการศึกษาในประเทศออสเตรเลียและดำเนินธุรกิจด้านการศึกษาในแถบอาเซียน
 
สำหรับนางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ ถือเป็นผู้หญิงเก่งคนแรกของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ที่จบด้านอักษรศาสตร์ แต่สามารถฝ่าด่านนักธรณีวิทยา และวิศวกรปิโตรเลียม ขึ้นเป็นอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งเมื่อวันที่28ต.ค.2557 และเกษียณอายุราชการตั้งแต่วันที่1ต.ค.2558   ปัจจุบันนางพวงทิพย์ ยังทำงานในตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารของ สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม(TPTI) ซึ่งเป็นสถาบันที่ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรที่จะออกไปทำงานที่แท่นผลิตปิโตรเลียมกลางอ่าวไทย
 
พวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ อดีตอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี2560