ค้นหาด้วย ' ดอกไม้จันทร์ ' ทั้งหมด 1 รายการ
รวมพลังผู้บริหารกระทรวงพลังงาน นั่งทำดอกไม้จันทร์ อย่างพร้อมเพรียงกันเป็นครั้งแรก
รัฐมนตรีพลังงานนำคณะผู้บริหารหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในกระทรวงพลังงาน ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ อย่างพร้อมเพรียงกันเป็นครั้งแรก ในงานนิทรรศการ  “ภูมิพลังแห่งแผ่นดิน นวมินทร์กลางใจไทยนิรันดร์” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งกระทรวงพลังงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 16 ต.ค.นี้    ณ อาคารเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์
 
ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center -ENC) รายงานว่า กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์  เป็นส่วนหนึ่งในงาน นิทรรศการ  “ภูมิพลังแห่งแผ่นดิน นวมินทร์กลางใจไทยนิรันดร์” ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงานได้มีโอกาสมานั่งประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ด้วยตัวเอง อย่างพร้อมเพรียงกัน  จากที่ก่อนหน้านี้ แต่ละหน่วยงาน ได้มีการจัดกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ เฉพาะส่วนของตัวเอง ไปแล้ว 
 
กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ จะมีครูผู้สอนคอยให้คำแนะนำ โดยจัดแบ่งออกเป็น2กลุ่ม กลุ่มแรกที่นั่งทำร่วมกันประกอบด้วย พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  นั่งหัวโต๊ะ ในขณะที่ พลเอกสุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน นั่งจับคู่กับพลเอกธนา วิทยวิโรจน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  ส่วนอีกฝั่ง มีนายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน นั่งคู่กับ พลเอกณัฐติพล กนกโชติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวพลังงาน 
 
ส่วนกลุ่มที่สอง ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่  มีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงานนั่งร่วมทำดอกไม้จันทร์ด้วยกันหลายคน อาทิ นายยงยุทธ  จันทรโรทัย รักษาการรองปลัดกระทรวงพลังงาน นั่งคู่กับนาย วิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน  ถัดมาเป็นนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปตท.จำกัด(มหาชน) นั่งคู่กับนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัทปตท.จำกัด(มหาชน)  และอีกฝั่งของโต๊ะ มีนายกฤษณ์  อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร บริษัทปตท.จำกัด(มหาชน)  ,นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช รักษาการรองปลัดกระทรวงพลังงาน ,นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  ,นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ,นายสุชาลี สุมามาลย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน และนาย ธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) 
 
สำหรับกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ นั้นหลังจากที่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงาน ได้ร่วมกันจัดทำเพื่อเป็นตัวอย่างแล้ว ก็จะเปิดให้ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน ร่วมทั้งประชาชนผู้สนใจที่เข้าร่วมงาน ได้ร่วมกันจัดทำ โดยตั้งเป้าให้ได้วันละ500ดอก ในช่วงของการจัดงาน
 
 
โดยนอกเหนือจากกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ภายในงาน แล้ว  ยังมีการจัดแสดง นิทรรศการในส่วนต่างๆ ได้แก่ นิทรรศการภายใต้แนวคิด “ดิน น้ำ ลม แสง พลังแห่งพระบารมี” ซึ่งจะนำเสนอการริเริ่มพัฒนาพลังงานทดแทนในด้านต่างๆ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   รัชกาลที่9 แนวคิดการใช้พลังงานอย่างพอเพียงและยั่งยืน รวมถึงความรู้ด้านอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน ในรูปแบบอินเตอร์แอคทีฟ เวทีเสวนาเทิดพระเกียรติจากผู้ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระองค์ในด้านต่างๆ อาทิ ด้านเศษฐกิจพอเพียง โดย พลเรือตรี ดร.สมัย ใจอินทร์ จากกรมอู่ทหารเรือ ดร.เกริก  มีมุ่งกิจ และด้านดนตรีและกีฬา โดยศาตราจารย์ (พิเศษ)เจริญ วรรธนะสิน   รองศาสตราจารย์ ดร.ภาธร ศรีกรานนท์  และศิลปินรับเชิญที่มาร่วมงาน อาทิ รัดเกล้า อามระดิษ ,พ.อ.รศ.นพ.วิภู กำเนิดดี , วงประสานเสียง"เสียงไทยคอรัส"  ขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์,  โขนเด็กศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ครูชีพ ขุนอาจ   โดยมี ไดอาน่า จงจินตนาการ  รับหน้าที่พิธีกร ดำเนินรายการ  ในช่วงพิธีเปิดวันที่ 9ต.ค.2560 
 
 
 
พลเอกอนันตพร กล่าวถึง การจัดแสดงนิทรรศการฯ ในครั้งนี้ว่า เพื่อเป็นการฉายภาพพระปรีชาสามารถ และพระอัจฉริยะภาพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเฉพาะในด้านพลังงานที่พระองค์ได้ทรงพระราชทานพระดำริด้านการพัฒนาพลังงานทดแทน โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในประเทศให้เกิดประโยชน์ เกิดการพัฒนาพลังงานยั่งยืน ซึ่งจากสายพระเนตรที่กว้างไกลที่ทรงเล็งเห็นว่าพลังงานของโลกจะใกล้หมดไป และจะมีราคาแพงขึ้น จึงได้พัฒนาพลังงานทดแทนหลายรูปแบบให้เกิดขึ้น อาทิ เชื้อเพลิงชีวภาพ จากเอทานอลและไบโอดีเซล ที่ปัจจุบันกลายเป็นเชื้อเพลิงหลักในภาคขนส่งของไทย รวมทั้งแนวทางการพัฒนาพลังงานน้ำ ลม และแสงอาทิตย์ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืน
 
 
การจัดนิทรรศการ “ภูมิพลังแห่งแผ่นดิน นวมินทร์กลางใจไทยนิรันดร์”  ยังมีไปจนถึงวันที่16 ตุลาคม 2560 ณ ลานชั้นล่าง อาคาร C ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ กระทรวงพลังงาน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพลังงาน โทร. 02 140 6286 หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.energy.go.th