ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รู้จัก 4 รองอธิบดี ป้ายแดง กระทรวงพลังงาน

รู้จักรองอธิบดี ป้ายแดงกระทรวงพลังงาน 4คน จาก 3 หน่วยงาน "สมบูรณ์" "ยงยุทธ์ " "วันชัย " และ"เพทาย"  โดยยังจะมีการตั้งเพิ่มอีก2ตำแหน่ง ในส่วนของรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน และรองผู้อำนวยการสนพ.(เทียบเท่ารองอธิบดี) เพื่อมาแทนตำแหน่งรองอธิบดีที่ได้ขยับขึ้นไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง
 
ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน( Energy News center-ENC ) รายงานว่า กระทรวงพลังงานได้ทยอยแต่งตั้ง  ตำแหน่ง รองอธิบดีที่ว่างอยู่ ทั้ง3 กรมจำนวน6  ตำแหน่ง  ประกอบด้วย กรมธุรกิจพลังงาน 2ตำแหน่ง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือ พพ. 2ตำแหน่ง และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน หรือ สนพ.) จำนวน 2 ตำแหน่ง โดยในส่วนตำแหน่งรองอธิบดี เพื่อทดแทนตำแหน่งที่เกษียณอายุราชการ ได้มีการแต่งตั้งแล้ว ยังเหลือ การแต่งตั้ง ในส่วนของ รองอธิบดี ที่จะไปทดแทนตำแหน่งที่มีผู้ขยับขึ้นไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง  
สมบูรณ์ หน่อแก้ว รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน คนใหม่ 
 
สำหรับตำแหน่งรองอธิบดีใหม่ ที่มีการแต่งตั้งและเริ่มทำหน้าที่ ตั้งแต่วันที่1 ต.ค.2560 ที่ผ่านมา ได้แก่กรมธุรกิจพลังงาน แต่งตั้ง นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยธุรกิจพลังงาน มาเป็นรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน แทนนายขจรชัย ผดุงศุภไลยวิศักดิ์​ รองอธิบดีคนเก่าที่เกษียณอายุราชการ โดย ยังเหลือการแต่งตั้ง รองอธิบดี อีกหนึ่งตำแหน่ง ที่จะมาแทนนาน วิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ที่ขยับขึ้นไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2560 ที่ผ่านมา  ทั้งนี้ นายสมบูรณ์  ถือเป็นข้าราชการประจำกรมธุรกิจพลังงานตั้งแต่กรมธุรกิจพลังงานก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2545 หรือ 15 ปีที่ผ่านมา 
 
 
ยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธีบดีพพ.คนใหม่
 
 
วันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีพพ.คนใหม่
 
ส่วนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือ พพ. ได้แต่งตั้งตำแหน่งรองอธิบดีถึง 2 ตำแหน่ง ได้แก่  นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ ผู้อำนวยการสำนักเชื้อเพลิงชีวภาพ​ ขึ้นเป็นรองอธิบดี พพ. แทนนายดนัย เอกกมล ที่เกษียณราชการ และตั้ง นายวันชัย บรรลือสินธุ์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน ขึ้นเป็นรองอธิบดี พพ. แทนนายยศพงศ์​  คุปตะบุตร ที่เกษียณราชการ ทำให้ พพ. มีรองอธิบดีครบ 3 คนแล้ว โดยอีกคน ที่เป็นรองอธิบดี พพ.อยู่เดิม คือ นายหร่อหยา จันทรัตนา  
 
ขณะที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้แต่งตั้ง นายเพทาย หมุดธรรม ผู้อำนวยการสำนักนโยบายปิโตรเลียมและปิโตรเคมี เป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  แทนนางเอมอร ชีพสุมล ที่เกษียณราชการ  โดยยังเหลือ การแต่งตั้งรองผู้อำนวยการ สนพ.อีก 1 ตำแหน่งที่จะมาแทน นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ซึ่งขยับขึ้นไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน 
 
 
เพทาย หมุดธรรม รองผอ.สนพ.คนใหม่
กลับสู่ข่าวทั้งหมด