ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงพลังงานขีดวงซื้อไฟจากโซลาร์รูฟท็อปเสรีช่วงแรก300เมกะวัตต์

  • Date : 09/10/2017, 15:30.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ ขีดวงรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโซลาร์รูฟท็อปเสรี ช่วงแรกแค่300เมกะวัตต์ โดยจะเร่งประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.) อีกรอบในวันที่ 15ต.ค.นี้ หลังการประชุมวันที่ 4ต.ค.2560ที่ผ่านมา ที่ประชุมยังไม่อนุมัติ เพราะรายละเอียดปลีกย่อยยังไม่ชัดเจน  คาดนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) ในช่วงปลายเดือนต.ค.นี้

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.) จะเปิดประชุมพิจารณาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา(โซลาร์รูฟท็อป)เสรี ในช่วงกลางเดือน ต.ค. 2560 นี้อีกครั้ง หลังจากการประชุม กบง.เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2560 ที่ผ่านมา ยังไม่ได้อนุมัติโครงการดังกล่าวและสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับไปพิจารณาในรายละเอียดให้ชัดเจนขึ้น

ทั้งนี้จำเป็นต้องเร่งเปิดประชุม กบง.เป็นครั้งที่ 2 ภายในเดือน ต.ค.นี้ เนื่องจากต้องรีบสรุปโครงการโซลาร์รูฟท็อปเสรีให้เสร็จ เพื่อจะได้ทันต่อการนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.)ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในช่วงปลายเดือนต.ค. 2560 นี้

สำหรับโครงการโซลาร์รูฟท็อปเสรีที่นำเสนอเข้า กบง.ที่ผ่านมานั้น มีการเสนอเปิดรับซื้อไฟฟ้ารอบแรกจำนวน  300 เมกะวัตต์ แต่ยังไม่ได้อนุมัติ เพราะมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอีกมาก แต่ยืนยันว่าไม่ใช่เป็นการเปิดทุกปี เป็นเพียงแค่การนำร่องเปิดรอบแรกก่อนที่ 300 เมกะวัตต์เท่านั้น

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน Energy News Center -ENC รายงานว่า ก่อนหน้านี้ นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.)ให้สัมภาษณ์ว่า ที่ประชุม กบง. (4 ต.ค. 2560) ให้ พพ. กลับไปพิจารณารายละเอียดโครงการโซลาร์รูฟท็อปเสรี ได้แก่ เกณฑ์การติดตั้งผลิตไฟฟ้า ระยะเวลาเปิด-ปิดโครงการ และวิธีการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ เป็นต้น  รวมทั้งวิธีการรับสมัครเข้าร่วมโครงการที่ต้องเป็นธรรมและครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยจะมีการกำหนดปริมาณเปิดรับซื้อเป็นรายภาค ซึ่งพิจารณาตามสายส่งไฟฟ้าที่สามารถรองรับได้ และจะกำหนดระยะเวลาเปิดและปิดโครงการอย่างชัดเจน 

ทั้งนี้การเสนอเปิดรับซื้อไฟฟ้าโซลาร์รูฟท็อปเสรีจำนวน 300 เมกะวัตต์ที่ผ่านมานั้น เป็นจำนวนเดียวกับที่  พพ.ได้มอบหมายให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศึกษา ซึ่งได้ศึกษาไว้ 3 รูปแบบ ได้แก่  1. เปิดรับซื้อปีละ 300เมกะวัตต์ จนครบเป้าหมายที่ 6,000 เมกะวัตต์ ในปี 2579 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าระยะยาว หรือ PDP ส่วนทางเลือกที่ 2. เปิดรับซื้อปีละ 600 เมกะวัตต์ จนครบเป้าหมาย 12,000เมกะวัตต์ ในปี 2579 และทางเลือกที่ 3. เปิดรับซื้อปีละ 1,000 เมกะวัตต์ ภายใน 3 ปี หรือครบเป้าหมายที่ 3,000 เมกะวัตต์ในปี 2563 

กลับสู่ข่าวทั้งหมด