ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สนพ.ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าอีก21วัน ถึง31ต.ค.2560

  • Date : 09/10/2017, 14:36.

สนพ.ประกาศขยายรับสมัครตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าอีก21วัน จากเดิมถึงแค่วันที่ 10ต.ค. 2560 ขยายไปเป็น 31ต.ค. 2560 หลังพบว่ามีผู้ประกอบการหลายรายแสดงความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนมากแต่เตรียมเอกสารไม่ทัน

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงพลังงานได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้เปิดตัว “โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า (eTukTuk)” ไปเมื่อวันที่ 4 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และพบว่ามีผู้ประกอบการหลายท่านให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนมาก ทางโครงการฯ จึงขยายเวลาการรับสมัคร จากเดิมวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 น. ขยายออกไปเป็นวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 น. เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้มีเวลาในการจัดเตรียมเอกสารและสมัครเข้ามาภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

โดยผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถสอบถามได้ที่ โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กเป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า (eTukTuk)กลุ่มวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน EnConLab มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โทรศัพท์ 0 2470 9604-8 ต่อ 1408 หรือEmail :http://[email protected] หรือ Inbox Facebook : http://www.facebook.com/etuktukthailand/

 ทั้งนี้ ผู้ขอรับการสนับสนุน ระยะที่ 1 ซึ่งเป็นระยะสาธิตเทคโนโลยี ได้แก่ รถตุ๊กตุ๊กประเภทรับจ้างจำนวน 10 คัน จะต้องมีคุณสมบัติผ่านข้อกำหนดของโครงการฯ โดยจะได้รับการสนับสนุนในอัตราสูงสุด  350,000 บาทต่อคัน แต่ไม่เกินราคากลางของโครงการตามสเปกรถ ปัจจุบันได้ผู้เข้าร่วมโครงการครบ 10 คันแล้ว ส่วนระยะที่ 2 ซึ่งเป็นระยะทดลองตลาด ได้แก่ รถรับจ้างและประเภทส่วนบุคคล อาทิ รถที่ให้บริการในโรงแรมและคอนโดมีเนียม จำนวน 90 คัน จะได้รับการสนับสนุนร้อยละ 85 แต่ไม่เกินราคากลางตามสเปกรถ สูงสุด 300,000 บาทต่อคัน

 

ทวารัฐ สูตะบุตร ผอ.สนพ.

กลับสู่ข่าวทั้งหมด