ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปตท.ยันโปร่งใสคืนท่อก๊าซ,ธุรกิจปาล์มอินโด

  • Date : 01/04/2016, 15:09.

ผู้บริหารปตท.ประสานเสียงยืนยันดำเนินการคืนท่อก๊าซตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดแล้ว พร้อมยืนยันหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ

นายประเสริฐ สลิลอำไพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงกรณีกระแสข่าวที่มีบุคคลจะยื่นฟ้องบริษัทพลังงานต่อศาลปกครองในประเด็นการคืนท่อส่งก๊าซ และการดำเนินธุรกิจปาล์มในต่างประเทศว่าปตท. เชื่อมั่นถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยได้คืนท่อส่งก๊าซให้กับกระทรวงการคลังตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี 2551 ซึ่ง ศาลปกครองสูงสุดได้บันทึกในคำร้องรายงานสรุปของ ปตท. ว่า ปตท. ดำเนินการตามคำพิพากษาเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม แม้มีกลุ่มบุคคลได้ร้องขอให้ศาลปกครองกลางไต่สวนการคืนทรัพย์สินของ ปตท. อีกหลายครั้ง และล่าสุด ในวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนยัน ตามคำสั่งของศาลปกครองกลาง ไม่รับคำฟ้อง และให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ จึงเป็นการยืนยันถึงความ บริสุทธิ์และโปร่งใสในการดำเนินการของ ปตท. มาโดยตลอด

สำหรับการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการปาล์มน้ำมันในประเทศอินโดนีเซีย ปตท. ขอยืนยันว่า แม้จะประสบปัญหาด้านการลงทุนซึ่งเป็นปกติของการดำเนินธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นได้ และเมื่อพบประเด็นความไม่ถูกต้องในเรื่องใดก็จะมีการสอบสวนและดำเนินการตามกระบวนการของระเบียบที่มีอยู่ โดยในเรื่องนี้ ปตท. ได้ส่งเรื่องไปยัง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และยื่นฟ้องคดีต่อศาลแพ่งแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ ป.ป.ช. และศาลแพ่ง

           “ปตท. ขอย้ำอีกครั้งว่า ปตท. ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสตลอดมา  ภายใต้พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 และ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535  การตรวจสอบ ปตท. จึงทำได้ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งช่วยให้ทุกภาคส่วนสามารถตรวจสอบโครงสร้างต้นทุนทั้งระบบ เพื่อยืนยันความโปร่งใสในการบริหารงานของ ปตท.” นายประเสริฐ กล่าว

ด้าน นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า  ปตท.อยู่ในช่วงติดตามรายละเอียดการแถลงข่าวจากผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะเปิดเผยออกมา โดยยืนยันว่า ที่ผ่านมา ปตท.มีการเสียภาษีตามขั้นตอนของกฏหมาย และทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบอยู่แล้ว 

อีกทั้งปตท.เป็นบริษัทจดทะเบียน การจัดทำงบการเงิน หรือข้ันตอนต่างๆ จะต้องมีการรายงานผ่านตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้ว   โดยยืนยันการเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างเป็นไปอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

สำหรับกระแสโจมตีในSocial Media ขณะนี้นั้น ปตท.ไม่ได้กังวลมากนัก  โดยพยายามเผยแพร่ข้อเท็จจริงให้สังคมได้มั่นใจว่า การดำเนินงานทุกอย่างโปร่งใส ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ประชาชนเข้าใจ ว่าภารกิจหลักของปตท.มุ่งสร้างความมั่นคงพลังงานให้กับประเทศ

 

กลับสู่ข่าวทั้งหมด