ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปตท.มอบบริษัทในเครือทั้งหมดปรับแผนลงทุน5ปี(2561-2565)ให้สอดคล้องนโยบายEECของรัฐบาล

ปตท.มอบหมายให้บริษัทในเครือทั้งหมดไปวางแผนการลงทุนระยะ 5ปี (2561-2565) ให้สอดคล้องกับนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของรัฐบาล และอยู่บนพื้นที่การต่อยอดจากทรัพย์สินและความชำนาญที่ ปตท. มีอยู่ เพื่อนำเสนอบอร์ด ปตท. พิจารณาในวันที่ 22 ธ.ค. 2560   

นางศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท.ได้มอบหมายให้ทุกบริษัทในเครือทั้งหมดไปดำเนินการจัดทำแผนการลงทุนในระยะ 5 ปี (2561-2565) ใหม่ ให้อยู่ภายใต้แนวทางการสร้างความเติบโตจากทรัพย์สินและความเก่งหรือศักยภาพที่ตัวเองมีอยู่ และต้องสอดคล้องกับนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของรัฐบาล เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจของ ปตท.ไปพร้อมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานในอนาคต เช่น ปริมาณก๊าซธรรมชาติที่มีแนวโน้มลดลง และภาคขนส่งจะเปลี่ยนจากการใช้น้ำมันไปสู่รถยนต์ไฟฟ้า(EV) มากขึ้น  โดยจะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ(บอร์ด) ปตท.ในวันที่ 22 ธ.ค. 2560 นี้

สำหรับแผนลงทุนเดิม 5 ปี (2560-2564) ของทั้งกลุ่ม ปตท.นั้นอยู่ที่ 1.6 ล้านล้านบาท โดยเป็นส่วนเฉพาะของ ปตท.อยู่ประมาณ 3 แสนล้านบาท  โดยแผนการลงทุนใหม่ทั้งกลุ่ม ปตท. ที่ปรับใหม่ จะส่งผลให้งบลงทุนเพิ่มขึ้นจากแผนเดิมหรือไม่นั้น ยังไม่สามารถเปิดเผยได้

ทั้งนี้ แผนการลงทุนใหม่นั้นอาจเป็นได้ทั้งการสร้างโครงการใหม่ หรือ การเข้าซื้อกิจการก็ได้ ขึ้นกับความเหมาะสมของบริษัทลูกแต่ละแห่งจะพิจารณา เช่น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) อาจลงทุนปรับปรุงโรงกลั่นที่ทันสมัยขึ้น เนื่องจากสเปกน้ำมันเตาโลกกำลังจะเปลี่ยนไป นอกจากนี้อาจต้องขยายธุรกิจน้ำมันเครื่องบินให้มากขึ้น เพื่อรองรับนโยบายการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของอาเซียน

นอกจากนี้ กลุ่มปตท.จะปรับเปลี่ยนแนวทางโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility : CSR)ใหม่ เป็นรูปแบบ Creating Shared Value หรือ CSV คือต้องเป็นโครงการที่ทำให้สังคมและปตท.ได้ประโยชน์ไปพร้อมกัน ซึ่งแตกต่างจาก CSRเดิม ที่ ปตท.จะนำเงินไปสนับสนุนเพียงอย่างเดียว  

กลับสู่ข่าวทั้งหมด