ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กฟผ.พร้อมผลักดันนโยบายสร้างสมดุลพลังงานด้วยพลังงานหมุนเวียนควบคู่โรงไฟฟ้าหลัก

  • Date : 19/09/2017, 18:40.
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)พร้อมผลักดันนโยบายสร้างสมดุลพลังงานด้วยการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนควบคู่โรงไฟฟ้าหลัก โดยจะให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพการผลิต ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ค่าไฟฟ้าที่เหมาะสมและการผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง 
 
ในงานAsia Power Week 2017 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 21 กันยายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ร่วมเป็นองค์ปาฐกในพิธีเปิดซึ่งมีขึ้นใน19 กันยายน 2560  โดยกล่าวถึง ทิศทางการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าว่า ปัจจุบันโลกมุ่งเน้นส่งเสริมพลังงานที่ปล่อยคาร์บอนต่ำเพื่อลดโลกร้อนอย่างพลังงานหมุนเวียน โดยนำนวัตกรรมระบบกักเก็บพลังงานมาเสริมให้ระบบพลังงานไฟฟ้าของประเทศมีความมั่นคง
 
นายสหรัฐ กล่าวว่า ความท้าทายในการจัดหาและบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าทั่วโลก กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่นำไปสู่การผลิตนวัตกรรมล้ำสมัย และท่ามกลางความท้าท้ายนี้ กฟผ. ได้ผลักดันโยบายสร้างสมดุลพลังงานด้วยการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนควบคู่โรงไฟฟ้าหลัก โดยให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพการผลิตและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีค่าไฟฟ้าที่เหมาะสมและผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ กฟผ. ยังสนับสนุนความคิดในการแบ่งปันความรู้ที่แปลกใหม่และแหวกแนวทางธุรกิจ (Disruptive Business Thinking) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานต่อไปในอนาคต   ซึ่งงาน Asia Power Week 2017  จะเป็นโอกาสดีที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้ระดมความคิดและร่วมหาคำตอบที่เหมาะสมให้กับพลังงานของโลก
 
ทั้งนี้ในงานดังกล่าวกฟผ. ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในหัวข้อ “EGAT innovate power solutions for a better life” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของ กฟผ. ในการคิดสร้างนวัตกรรมรองรับความหลายหลายในการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานประเภทต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในยุคไทยแลนด์ 4.0 และมีการจัดบรรยายสดแลกเปลี่ยนความเห็นในหัวข้อที่น่าสนใจภายในบูธตลอดทั้ง 3  นอกจากนี้กฟผ. ยังเปิดให้โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าต้นแบบที่ตั้งอยู่ท่ามกลางชุมชนเมือง ให้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานของผู้แทนองค์กรชั้นนำด้านพลังงานของโลกที่มางาน Asia Power Week 2017 ด้วย
 
สำหรับงาน Asia Power Week 2017 ในครั้งนี้เป็นการรวมงาน Power-Gen Asia และงาน Renewable Energy World Asia ไว้รวมกัน โดยมีพลเอก สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน  เป็นประธานในพิธีเปิด 
 
 
กลับสู่ข่าวทั้งหมด